TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001

  • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • a projekt címe: Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

  • a szerződött támogatás összege: 659 865 792 Ft, melyből SZMJVÖ költségvetése 71 108 378 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022.12.31
  • projekt azonosító száma: TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
  • a projekt tartalmának bemutatása:
szocialisalap.jpg

 

A TOP-5.1.1 kiírás szempontjából a Szekszárdi járás területén, úgy, mint Tolna megye egészén a humánerőforrás-fejlesztésére irányuló komplex fejlesztések célja egy aktív foglalkoztatási partnerség kialakítása, egyben a foglalkoztatás bővítése a térségben. A projekt legnagyobb kihívása az inputoldalon keresendő. Jelen projekt működése a szekszárdi járás területét érinti. A projekt átfogó célja a foglalkoztatási színvonal átfogó emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, konkrét célkitűzésekkel rendelkezik három szakmai területen, melyek az ipar/feldolgozóipar, a közszolgáltatások és a turizmus. A pályázó konzorcium háromtagú, a megvalósító

Konzorcium háromtagú: Szekszárd Megyei Jogú Város, a Tolna megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület képezi a megvalósítási KT-tagságot. Emellett bevonásra kerülnek a kötelező partnerek, mint a Kereskedelmi- és Iparkamara, és a Tolna megyei

Önkormányzat. A partnerség kialakításánál a projekt partnerei célcsoporti elérések és célcsoportra vonatkoztatott szakértelem, avagy célterületi szakértelem alapján kerültek bevonásra. Ennek okán partnerként számítunk a helyi, foglalkoztatásban érintett civil és nonprofit szervezetekre (mint a Fonavita Nonprofit Kft. – megváltozott munkaképességűek, a KT-Dinamic Nonprofit Kft. – inaktívak, szociális foglalkoztatás, a Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület – turizmus, stb.), különböző foglalkoztatási szintű munkáltatókra (pl.: Samsonite Magyarország – feldolgozóipar), és más szerveződésekre is, mint például a Regionális Innovációs Ügynökség vagy a Szekszárdi Szakképzési Centrum – fiatalok. A tevékenységek kapcsán az első főtevékenység a foglalkoztatási paktum programrészt jelöli. A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a helyi szereplők bevonásával beszerzés alapján zajlik. Ennek része a foglalkoztatási paktum létrehozásához kapcsolódó helyzetelemzés. A folyó évben a Támogatási szerződés megkötése után kerül sor a foglakoztatási stratégia, és akciótervek kidolgozására, valamint a pontos partnerek között felosztott munkaprogram és a

projekttervek kidolgozása, elkészítésére. Az előzetes igényfelmérések elvégzése megtörtént, ezt pontosítják majd további munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési felmérések. A paktumiroda felállítása és működtetése az önkormányzat feladata, ahol a működési tapasztalatok összegyűjtése, megosztása, valamint a projektfolyamat részletes dokumentációja is megtörténik. Az utolsó mérföldkőhöz kapcsolódóan a projektzárás feltételéül szabott minősítés megszerzése is megtörténik OFA-sztenderd alapján. A második főtevékenység kapcsán, mely a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész sor kerül a foglalkoztatást elősegítő képzések szervezésére, és az azokban való részvétel szervezett támogatására. Az elhelyezkedést segítő támogatások széles körűek lesznek (bértámogatás, bérköltség támogatás, utazás támogatása munkába járáshoz, képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet). A munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása (szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos utazási költség támogatása, keresetpótló juttatás, szolgáltatás ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet) az OFA sztenderdjei alapján kerülnek tervezésre. Támogatjuk az önfoglalkoztatást is, illetve a foglalkoztatás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok költségeinek megtérítését, és további szolgáltatásokat is. Az önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek kapcsán a gyermekfelügyeleti ellátások jelenlegi helyzete Megvalósíthatósági Tanulmányban már feltárásra került. A nyilvánosság biztosítása is megtörténik. A személyi követelményeknek a menedzsment és a megvalósítás kapcsán 2 fő projektmenedzsment-személyzettel, megvalósítói oldalon a gesztornál 2 fő paktumkoordinátorral, a Kormányhivatal esetében 4 fő megvalósítóval, illetve az Újra Dolgozni Tolnában Egyesületnél 3 fő megvalósítói személlyel számolunk. A választható, kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatosan elsődleges helyen a helyi tervezési és fejlesztési dokumentumokkal (ITS, ITP, HEP, stb.) való kohézió biztosítása külön is megtörténik, ennek kapcsán a helyi kézműves iparhoz/szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzés; a tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése; a helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálás – folyamatsegítés – szakértői támogatás; a helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia; a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek és a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása; gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése, tapasztalat-csere támogatása került beemelésre.

Szerződések: