Hevesy György Természettudományos Projekt

A pályázat célja:

Az Európai Unió 2000-2010 meghatározott oktatási munkaprogramjának természettudományos oktatásra vonatkozó fejlesztési céljaihoz és a meghatározott mérföldkövekhez igazodva szükséges a magyar közoktatásban erősíteni a tanulók természettudományos érdeklődését, a tanárok szakmódszertani felkészülését annak érdekében, hogy középtávon növekedjék a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók létszáma, és elérhetővé váljanak a természettudományos oktatás megújításához nélkülözhetetlen új módszerek és eszközök.

A pályázati kiírás célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása, költséghatékony módon. A több feladatellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a duplikációk elkerülését, az optimális eszközrendszer kialakítását, s ugyanakkor a modern és korszerű technológia alkalmazását is. A kiemelkedő minőségű és korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása szintén költséghatékonyan valósulhat meg az erőforrások koncentrált kiépítésével. A több feladatellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a projekt keretében a kedvezményezett által fenntartott iskola referencia-intézménnyé, módszertani és tudásközponttá válik.

A konstrukció közvetlen célja:

A pályázat közvetlen célja egyrészt tárgyi eszközök beszerzése, beüzemelése, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése.

A fejlesztés fontos szempontja, hogy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika, kémia, biológia, természettudomány, természetföldrajz szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kerüljön kialakításra, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni.

További cél a korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása.

Közvetlen cél az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése is.

A pályázat kedvezményezettje: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
A pályázatban érintett intézmény (a projekt megvalósulásának helyszíne): Garay János Gimnázium (7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9.)
A pályázat címe: Hevesy György Természettudományos Projekt
A pályázaton elnyert támogatási összeg: 177.450.664 Ft (támogatásintenzitás: 100 %)
A projekt megvalósításának időszaka: 2011. május 1. – 2012. augusztus 31.

Projekthonlap: nincs

Aloldal: https://szekszard.hu/hu/onkormanyzat/palyazatok-onkormanyzati-fejlesztesek/tamop-313-112-2012-0009 

Szerződések: