Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye (Óvoda utca) a déli városrészben fontos szerepet lát el: a városközponttól távol lévő intézmény sok család részére kínál optimális megoldást az óvoda tekintetében. Az épület nagyon régi és elavult, az elmúlt évtizedeket tekintve is kevés felújító-korszerűsítő beruházás történt. Energetikai szempontból teljes mértékben felújításra szorul. Szekszárdon a Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményében férőhelyhiány is mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás következtében, a férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt a kapacitások bővítése. Továbbá a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám alatti Óvoda 1905-ben épült, az épület nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag előírás már. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a födém sem) is indokolt a felújítás. Az épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnikai követelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és födémek szigeteletlenek). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és elöregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódottak a burkolatok. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. Az intézmény többi tagintézményében az ingatlanon a csoportszoba bővítés műszakilag nem megoldható. Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményének vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges. A Szekszárd, Óvoda utca 5. szám 5794/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületben egy csoportos óvoda és két csoportos alapítványi családi bölcsőde működik. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen. A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoport működéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki. 
"JASZLICE" Családsegítő Közhasznú Alapítvány működteti a bölcsődei létesítményt. A bölcsődei rész egy további csoportszobával és a hozzá szükséges kiszolgáló helyiségekkel kerül bővítésre. A bővítéssel egy időben meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre kerül (nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése). A meglévő épületrész belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése;a meglévő korszerűtlen világítási rendszert korszerű rendszer kiépítésével váltanánk le, mellyel energia-takarékosabb megoldás születne;az intézmény által elfogyasztott elektromos energia jelentős részét a projekt keretein belül kiépítésre kerülő napelemes rendszer segítségével fogjuk biztosítani;a jelenlegi gázfűtést egy korszerű hőszivattyús rendszerre fogjuk cserélni, mely jelentős fosszilis-energia megtakarítást fog eredményezni;eszközbeszerzés. A 336 m2 fűtött alapterületű épületet gázfűtéses központi kazán látja el hőenergiával. Energetikai szempontból nagyon elavult, besorolása HH (a követelmény szerinti 116 kWh/m2a helyett jelenleg 446,9 kWh/m2a fogyasztási értékekkel jellemezhető). Az épületben felújításra kerül a tálaló konyha is, mind az óvoda részéről és a bölcsőde részéről is. Felújítandók a játszóudvarok, a kerítések. Az udvar megközelítésére csak burkolatlan úton van lehetőség és saját burkolt parkolóval nem rendelkezik az ingatlan. Telken belül új parkolók építendők a megközelítésükhöz szükséges belső úttal. 
Összegezve: a meglévő épület bővítés, belső út és parkolók építése, akadálymentesítés, játszóudvarok és a kerítés felújítása, meglévő épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése: nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése; napelemes rendszer telepítése; a jelenlegi gázfűtést egy korszerű hőszivattyús rendszerre cserélése; eszközbeszerzés. 

  • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt címe: Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen
  • a szerződött támogatás összege: 272 260 091Ft a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.12.31.
  • projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Szerződések: