Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyeninfoblokk_kedv_final_CMYK_ERFA_alsó.jpg

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye (Óvoda utca) a déli városrészben fontos szerepet lát el: a városközponttól távol lévő intézmény sok család részére kínál optimális megoldást az óvoda tekintetében. Az épület nagyon régi és elavult, az elmúlt évtizedeket tekintve is kevés felújító-korszerűsítő beruházás történt. Energetikai szempontból teljes mértékben felújításra szorul. Szekszárdon a Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményében férőhelyhiány is mutatkozik, így a kötelező óvodáztatás következtében, a férőhelyhiány leküzdése érdekében a köznevelési törvény előírásainak betartása miatt indokolt a kapacitások bővítése. Továbbá a Szekszárd, Óvoda u. 5. szám alatti Óvoda 1905-ben épült, az épület nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag előírás már. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a födém sem) is indokolt a felújítás. Az épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnikaikövetelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és födémek szigeteletlenek). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és elöregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódottak a burkolatok. Azelektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul. Az intézmény többi tagintézményében az ingatlanon a csoportszobabővítés műszakilag nem megoldható. Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményének vonatkozásában a férőhelyigényalátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges. A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoportműködéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki. Az épület elektromos energia ellátására napelemes rendszer készül a tetőre.

  • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
  • a projekt címe: Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen
  • a szerződött támogatás összege: 246 910 596 Ft  a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.12.28
  • projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Szerződések: