Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

 

Pályázat azonosítója: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001EUM.png

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

A szerződött támogatás összege: 163.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.7 A társadalmi kohézió célzó helyi programok megvalósítása.

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja.

Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakásfunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

1. Szegregációval veszélyeztetett területek

2. Szegregált területek

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.7.1 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat keretében a Szekszárdi Patak utcában 9 lakóegység felújítása és egy közösségi ház kerül kialakításra.

 

Ezt az infrastrukturális beavatkozást egészíti ki a TOP-6.9.1 kódszámú közösségfejlesztést, felzárkóztatást célzó programokat tartalmazó „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című projekt.

 

 

Szerződések:

Támogatási Szerződés (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Támogatási Szerződés egyoldalú módosítása

Támogatási Szerzodés 1. számú módosítás

Támogatási Szerzodés 2. számú módosítás

Tervezési Szerződés (KJB Építész Kft.)

Megbízási Szerzodés (Aldor Kft.)

Vállakozási Szerzodés(Abriss-Bau Kft.)