Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

 

Pályázat azonosítója: TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001EUM.png

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

A szerződött támogatás összege: 163.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.02.15.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.7 A társadalmi kohézió célzó helyi programok megvalósítása.

A prioritás keretében megjelent a TOP-6.7.1-16 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című felhívás, mely a Kormány által elfogadott integrált területi programunk megvalósítását szolgálja.

Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakásfunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

1. Szegregációval veszélyeztetett területek

2. Szegregált területek

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.7.1 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat keretében a Szekszárdi Patak utcában 9 lakóegység felújítása és egy közösségi ház kerül kialakításra.

 

Ezt az infrastrukturális beavatkozást egészíti ki a TOP-6.9.1 kódszámú közösségfejlesztést, felzárkóztatást célzó programokat tartalmazó „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című projekt.

 

 

Szerződések:

Támogatási Szerződés (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Támogatási Szerzodés 1. számú módosítás

Támogatási Szerzodés 2. számú módosítás

Támogatási Szerződés 3. számú módosítás (egyoldalú)

Támogatási Szerzodés 4. számú módosítás

Támogatási Szerzodés 5. számú módosítás

Támogatási Szerzodés 6. számú módosítás

Támogatási Szerzodés 7. számú módosítás

Tervezési Szerződés (KJB Építész Kft.)

Megbízási Szerzodés (Aldor Kft.)

Vállakozási Szerzodés(Abriss-Bau Kft.)