KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

  • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • a projekt címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása
  • a szerződött támogatás összege: nettó 680 386 710 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 77,59000 %
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2017. május 17.
  • projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.4-15-2016-00004
  • a projekt tartalmának bemutatása:
koheziosalap.jpg

Duna folyami vízállása a nyári csúcs fogyasztási igények időszakában jellemzően kis vízállású. A kisvízállások tartós időszaka egyre hosszabb időszakra prognosztizált. A kisvízállások során a folyam apadásától függően a nyersvíz termelő kutak kapacitása jelentős mértékben csökken és a nyersvízben egyre nagyobb arányban jelennek meg a háttérterületről származó rétegvizek. A vízbázis új kutakkal történő bővítése nem lehetséges a jó vízadó képességű pleisztocén kavics terasz nagyságából adódóan. Fentiek indokolttá teszik a teljes rendszer összehangolt működését biztosító hozamkiegyenlítést, valamint a nyomás alatti vas és mangántalanító gyorsszűrők csapadékszűrési kapacitással tehermentesítését. Továbbá, a projekt megvalósítása során felmerült az igény Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó lakórészek - József puszta, Kendergyár és Ózsák puszta - biztonságos közüzemi vízellátásához szükséges technológiai fejlesztéseinek biztosítására valamint a víztároló létesítmények kapacitásának növelésére, így további lakosok esetében tudja biztosítani a lakosság egészséges és jó minőségű ivóvízzel való ellátásának célját. A projekt szakaszolása során, a KEOP-ban maradó és KEHOP-ba átkerülő tevékenységek együttes megvalósulásával az eredeti projektben megfogalmazott célok és indikátorok továbbra is teljes egészében teljesülnek, illetve bővülnek.

Projekthonlap: http://szekszard-vizbazis.hu/site/


Szerződések: