DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 „A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése”

A Támogatási Szerződés 2012. július 10-én került aláírásra, a megítélt támogatás összege 90.951.533 Ft. A támogatás intenzitása 95%, így az önkormányzati önerő mértéke 4.786.923 Ft. 
2012 októberében a BM EU Önerő Alap is támogatásban részesítette a pályázatot, így a Belügyminisztérium 2.154.115 forinttal járul hozzá az önerő biztosításához.
A projekt célja a Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése 2 csoportszobával, melynek következtében a kapacitás is nő, 125 férőhelyet eredményezve a 0-3 éves korú szekszárdi gyermekek számára. A bővítés 5 új munkahelyet teremt. Az építési tevékenység a 2 új pavilon hozzáépítésén felül a többi csoportszoba felújítására is kiterjed, javítva ezzel a csoportszobák infrastrukturális adottságait. Az új csoportszobák felszereltsége az eszközbeszerzést követően válik teljessé.
INDOKOLTSÁG Szekszárd városában a bölcsödei jelentkezések száma folyamatosan magas, évről-évre jelentős számú gyermek elhelyezését kell várólistára tenni vagy elutasítani. A bővítés keretében a kisgyermekes családok számára nagyobb lehetőség nyílna a napközbeni ellátás kedvezőbb formájának elérésére. A bölcsőde a gyermekeiket otthon nevelő családok számra is biztosítani akarja az időszakos vagy akár a rendszeres elhelyezést.
CÉL Szekszárd város területén a 0-3 év közötti gyermekek teljeskörű, nappali, bölcsődei ellátásának biztosítása, a gyermekek érzelmi, szellemi és testi fejlődésének biztosítása, a szülők munkába állásának, illetve a munkahelyek megtartásának segítése, az ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek folyamatos garantálása, tehetséggondozás, családsegítés, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, szakfeladat ellátási feltételek javítása, munkahelyteremtés, 
CÉLCSOPORT Szekszárd városban élő, illetve a Szekszárdon dolgozó munkavállalók gyermekei, azok szülei és a Városi Bölcsőde munkatársai
A kiviteli munkák elvégzésére a PSN Kft.-vel kötött az önkormányzat vállalkozási szerződést. A munkaterület átadás-átvétel 2013. június 5-én történt meg. Jelen pillanatban az építési munkák kb. 30%-os készültségen állnak, a bővítmény alapozási munkái, nyílászáró cserék és fűtésszerelés folyik.

Szerződések:

Sajtóközlemények

 

Sajtóesemények

 

Képek