fejlesztesialap.jpgZöld város kialakítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az akcióterületen koncentráltan, ITS-sel összhangban az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 
- kijelölt akcióterületen a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója/kialakítása történik a közterületeken, 
- Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósulhat: 
- közcélokat szolgáló szabadidős létesítmények és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés 
- az akcióterületen önkormányzat tulajdonába kerülő szolgáltató tér, építmény kialakítása beleértve az ehhez szükséges bontási munkákat is. 
- Gazdaságélénkítő tevékenységként megvalósul: 
- önkormányzat tulajdonában lévő terek, építmények kialakítása és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés; 
- olyan díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amelynek megvalósításával egyben növekszik a közösség által igény bevehető tér 
- parkolási infrastruktúra kialakítása 
- kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivétel elektromos töltőállomás, akcióterületen belül lesz). Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogramban támogatást nyert, támogatási szerződés mellékelve, mely alapján az akcióterületen, azaz a Babits Mihály Kulturális Központ mellett. Továbbá a pályázat vonatkozásában még kettő helyen kerül kialakításra. 
- a fejlesztendő terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés (utcabútorok) 
- a fejlesztendő területre eső csapadék és belvízvédelem rekonstrukciója 
Az Önkormányzat az Igényfelmérést elvégeztette és az alapján az akcióterületen az alábbi beavatkozási területek jelentkeztek igényként:
- Parkolóház építése 
- Bezerédj tömb belső – parkolóhelyek racionalizálása 
- Prométheusz park, Babits Mihály Kulturális Központ és a 160 lakásos előtti tér – aktív pihenő park 
- Liszt tér – kulturális séta kert 
- Luther tér – senior pihenő – és sport park 
- Garay udvar – Garay - Kiskereskedő udvar 
- Találka tér 
- lakótelepek 
A fent felsoroltak projektötletek. A projektfejlesztési időszakban, a későbbiekben a tervezés, tervezői költségbecslés és az akcióterületi terv alapján alakul ki majd, hogy mely területek kerülnek konkrétan fejlesztésre. A projekt fejlesztés során kerül véglegesítésre a ténylegesen megvalósuló tevékenységek. 

  • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • a projekt címe: Zöld város kialakítása
  • a szerződött támogatás összege: 1 277 000 000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.09.28
  • projekt azonosító száma: TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001

Szerződések: