Szennyvíz

A projekt neve:
Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése

Projekt általános leírása:
A pályázat benyújtásának hosszú távú célja, hogy növelje a szennyvíz csatornával ellátott lakosok és gazdálkodó szervezetek számát, ezáltal csökkentse a közmőolló nagyságát és, hogy a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap kezelését megvalósító komposztáló telep kiépítésével nemzeti szinten növelje a hasznosításra kerülő hulladékok arányát. A projekt direkt célja, hogy a csatornahálózat bővítésével javítsa a szekszárdi kommunális szennyvíztisztító kihasználtságát, ezáltal csökkentse a fajlagos üzemeltetési költségeket és, hogy a településfejlesztési tervek végrehajtásához biztosítsa az újabb építési engedélyek kiadásához elengedhetetlen közművet. Az önkormányzatnak a komposztáló egység kiépítésével a környezet terhelésének és az üzemeletetési költségek csökkentése a célja. A projekt megvalósítására közbeszerzési eljárást indítanak. 
A projekt elsődleges élcsoportja Szekszárd lakossága és gazdálkodó szervezetei, de közvetett célcsoportjai a beruházás hatásterületén érintett környezeti elemek., a településre látogató turisták. A régió lakossága, a környezeti állapota, és közvetett célok tekintetében maga a pályázó is. 

Projekt műszaki leírása:
A közvetlen cél elérése lehetővé teszi 8 km gerincvezeték kiépítését, 540 rákötési lehetőség biztosítását, az iszapkezelés üzemeltetési költségeinek 40%-kal való csökkentését és a hasznosítható szennyvíziszap 24%-kal való növelését.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45.
Postacím: 1399 Budapest Pf.:677
www.fi.kvvm.hu 
www.nfu.hu