Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában

(Öveges Program)
 

A pályázat célja:
A természettudományos közoktatás fejlesztése, a diákok természettudományos tudásának bővítése a legfőbb cél. A hazai és nemzetközi oktatásstatisztikai adatok azt mutatják, hogy Magyarországon kirívóan alacsony a természettudományos és műszaki diplomát szerzők száma, miközben a diplomázók aránya fokozatosan közelíti a fejlett országok szintjét. A felsőoktatási intézményekbe bekerülő diákok felkészültsége is elmarad a kívánatostól. A természettudományos tantárgyakból érettségizők aránya alacsony, az emelt szintű érettségizőké rendkívül alacsony és az elért teljesítmények sem kedvezőek. A természettudományos tantárgyakat oktató tanárok munkakörülményei sok tekintetben kedvezőtlenek, a kísérletes többlettevékenységet figyelmen kívül hagyják a tanítás tervezésénél, a tanulók terhelésénél, a kísérletekhez a laboratóriumok infrastruktúrája, felszereltsége kritikus, a tanári munkát szakértelemmel támogató és felkészült laboratóriumi asszisztens alig van, a továbbképzés és a szaktanácsadás nem megfelelő.

A projekteknek köszönhetően a több feladat ellátási helyet kiszolgáló központi kialakítás lehetővé teszi a hatékonyabb oktatást, az optimális eszközrendszer kialakítását, s ugyanakkor a modern és korszerű technológia alkalmazását is. A kiemelkedő minőségű és korszerű laboratóriumi rendszerek és eszközök kezelése, karbantartása szintén költséghatékony lesz az erőforrások koncentrált kiépítésével. A több feladat ellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására, valamint az intézményközi kommunikációra és a jó gyakorlatok átadására. 
A projektnek köszönhetően kialakítanak egy modern felszerelt iskolai laboratóriumot, beszereznek az oktatáshoz szükséges bútorokat, labor- és IKT eszközöket, kapcsolódó szoftvereket, tananyagokat, illetve a kísérletek leírását. A részt vevő természettudományos tanárokat, laborvezetőt és laboránst is képzik, amely elengedhetetlen feltétele a labor későbbi működésének.
A természettudományos laboratórium létrehozásának és működtetésének célja a közoktatás szereplőjeként a problémák enyhítése korszerű, az iskolákban nem elérhető kísérletes foglalkozások, tanártovábbképzések és bemutatók formájában. A létrejövő fizika, kémia laboratóriumban, tanárok érdekes és izgalmas foglalkozásokat tartanak a környező iskolák tanulócsoportjai számára. A kísérletekkel, mérésekkel és diák centrikus pedagógiai módszerekkel a központok kiegészítik az iskolában zajló természettudományos oktatási munkát és semmiképpen nem helyettesítik azt.

A pályázat kedvezményezettje: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázatban érintett intézmény (a projekt megvalósulásának helyszíne):I. Béla Gimnázium (7100 Szekszárd, Kadarka utca 25)
A pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában
A pályázaton elnyert támogatási összeg: 314.227.000 Ft (támogatásintenzitás: 100%)
A projekt megvalósításának időszaka: 2013. február 1. – 2014. szeptember 30.

Szerződések:

• Megbízási szerződés 1. sz. módosítása - közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás (PROVITAL Zrt.) • Megbízási szerződés 2. sz. módosítása - közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás (PROVITAL Zrt.) • Adásvételi szerződés - dokumentációs, irattározási, archiválási anyagok (PBS-Hungária Kft.) • Szállítási szerződés 1. számú módosítása (Modern Oktatási Eszközök Kft.) • Szállítási szerződés 2. számú módosítása (Modern Oktatási Eszközök Kft.)