Pályázat azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

A szerződött támogatás összege: 9.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. június 30.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával valósítja meg a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéshez” című felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt. 

A felhívás célja az egységesített elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

  •      a)      iratkezelő rendszer
  •      b)      önkormányzati települési portál rendszer
  •      c)      az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást
  •      d)      gazdálkodási rendszer
  •      e)      ingatlanvagyon-kataszter rendszer
  •      f)       önkormányzati adó rendszer
  •      g)      ipar-és kereskedelmi rendszer
    hagyatéki leltár rendszer