Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése

A projekt két beruházási ütemben zajlott. Az I. ütem keretében a Béla király tér és a Várkert teljes rehabilitációja valósult meg, majd a II. ütemben a városi piac felújítása és bővítése történt. 

A funkcióbővítő fejlesztések alapvető célja:
Városi területek olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. Ennek során egyes városi funkciók megerősítését vagy szükség szerinti bővítését szolgáló beruházások kerülnek támogatásra. Az adott terület fejlesztési céljai érdekében megújításra kerülhet a környezet, az infrastruktúra, megóvják és hasznosítják az épített örökség értékeit, ösztönzik a gazdasági tevékenységek, illetve a közcélú funkciók illetve közszolgáltatások bővülését, megújítását. A támogatási rendszer keretében a kitűzött célok elérése érdekében a megyei jogú városok város rehabilitációs fejlesztéseiket a város gazdasági – társadalmi szempontból súlypontot képező területein valósíthatják meg. Ennek érdekében a város rehabilitációs fejlesztések a városok központi területein, vagy a városrészek központi területein, vagyis a városok alközponti területein valósulnak meg.

A pályázat kezdeményezettje: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az Európai Unió által nyújtott támogatás: 1.692.792.858 forint
A megvalósítás időszaka: 2012.10.02. - 2014.01.17.

A városi funkciók fejlesztése érdekében a Béla király tér dísztérré történő átépítésére kerül sor, továbbá a belváros zöldfelületeinek növelése érdekében, a lakosság pihenési, rekreációs lehetőségeinek bővítése miatt, a Várkert növényzete, burkolata és teljes környezete megújításra kerül.
A Béla király tér rekonstrukciója kapcsán Szekszárd központi magterületén megszűnik a gépjárműforgalom és a parkolás, ezzel együtt olyan közösségi tér kerül kialakításra, amely a mindennapokban közösségi helyként, de időszakosan rendezvények megtartására is alkalmassá válik. A jelenleg forgalom elől elzárt buszmegálló helyén körforgalom épül, középen szökőkúttal. Az ugyanott álló Szent László szobor a templom másik oldalára, a tér észak-keleti sarkára kerül. Lábától csobogó indul, amely a Vármegyeháza előtti mészkőfalon folyik végig.
A régi megyeháza kertje lépcsőkkel megnyílik a tér felé, a kert északi részéhez pedig egy híd csatlakozik, melyről lépcső vezet a Vármegyeháza mögötti közbe. A várkert felújítása révén növekszik a belvárosi zöldfelületek nagysága, a kert lakossági pihenésre, kikapcsolódásra is alkalmassá válik.
A jelenlegi piaccsarnok elbontását követően két új épület kerül felépítésre, melyekben 28 darab üzlethelység kerül kialakításra. Az üzlethelységek mellett 520 négyzetméter területen nyitott, felülről fedett piactér is megépítésre kerül. A helyi közösség kulturális, szórakozási, közösségépítési lehetőségeinek bővítése érdekében Közösségi Ház létesítésére kerül sor a felépülő épületben.
A tervezett fejlesztések a lakosság életminőségének a javulásához járulnak hozzá. A beruházások megvalósítása révén Szekszárd városközpontjának gazdasági, közösségi, városi funkciói megerősítésre kerülnek. Az akcióterületeken végrehajtásra kerülő közterület fejlesztések keretében, a Béla király tér dísztérré alakítása, a Várkert megújítása, a Béla király tér – Várkert - Piactér összefüggő sétáló, rekreációs területté alakítása révén lehetőség nyílik arra, hogy a városközpont ezen a része közösségi rendezvények megtartására is szolgáljon.

I. ÜTEM - BÉLA KIRÁLY TÉR ÉS VÁRKERT:

A beruházás I. üteme 2012 szeptemberében kezdődött és 2013 augusztusában befejeződött. Az építési költségek értéke 636 Millió Ft, melyből 537 millió Ft támogatás

Ennek során a Béla király tér és a vele határos közterületek megújultak, egységes arculatot kaptak. A felújítással érintett terület nagysága 13.828 m2.  A templom előtt körforgalom készült közepén a borvidéket szimbolizáló szőlőtőkékkel, és szökőkúttal.  A polgármesteri hivatal előtt forgalomcsillapítás készült. A tér közepén az országzászló új talapzatot kapott. A Szent László szobor átkerült a tér észak-keleti sarkába. A szobor talapzatából fakad a Vármegyeháza előtti csobogó, mely utal a legendára, miszerint Szent László vizet fakasztott a földből.  A Várkert támfala mellett új 48-as emlékmű készült. A beruházás során 5,684 m2 út és gyalogos burkolat épült. Felújításra került 55 db parkoló, valamint 2.386 m2 zöld felület. A beteg fák kivágásával a park szellősebbé vált, a tér megjelenése városiasabb lett, a teret határoló épületek jobban érvénysülnek. A téren az önkormányzat beruházásával párhuzamosan több közműszolgáltató is fejlesztéseket végzett, így a városi tulajdonú közművek mellett valamennyi közmű megújult. A rendezvények kiszolgálására energia hálózat épült, a növények üdeségét locsolóhálózat biztosítja. A tér hangsúlyos motívumait este díszvilágítás emeli ki.
A Béla tér mellett az I. ütemben megújult a Vármegyeházát körülvevő 4299 m2 területű kert is. A Várkert a tér felőli lépcsők és teraszok megépítésével szervesen kapcsolódik a térhez. Felújításra kerültek a Várkert burkolatai. A Várközben épült híd és lépcső átjárhatóvá tette a Várkertet. A Várkert zöldfelületei megújultak. Ennek során a beteg, vagy értéktelen növények eltávolításra kerültek, így a felújított Vármegyeháza láthatóvá vált, továbbá lehetőség nyílt a napfényt igénylő növények telepítésére. Ennek köszönhetően a kertben szép gyep fejlődött és megtelt színes virágokkal. A kerten keresztülvezető sétány mellett gyermekjátékok kerültek elhelyezésre, a piac felőli oldalon kilátó terasz létesült, ahol helyet kapott a megyezászló is. A korábban eldugott megyecímer a támfal iskola felőli sarkára került. Esténként a sétányt övező kandeláberek és a Vármegyeháza díszvilágítása teszi kellemes hangulatúvá a kertet.

II. ÜTEM - PIAC FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE:

A beruházás II. üteme 2013 szeptemberében kezdődött és 2014. októberében kerül átadásra. Az építési költségek értéke 1. 653 Millió Ft, melyből 1.118 millió Ft a támogatás. 

A piacon elbontásra került a régi acél csarnok, valamint az északi oldalon lévő fa barakkok. Az iskola felőli épület felújításra került és keleti irányban kibővült. Az acél csarnok alatti üzletekhez keleti irányban új közönségforgalmi tér épült. A régi felszíni parkoló helyén kétszintes 63 db gépkocsi befogadására alkalmas parkolóház épült. A parkolóház belső oldalához kétszintes új üzletszárny kapcsolódik. A kistermelői elárusító tér lefedésre került, az 1666 m2 alapterületű, 50 %-ban üvegezett tető a csapadéktól és a napsütéstől egyaránt véd. A parkolóház tetején kapott helyet az új 680 m2-es, 370 fő befogadására alkalmas közösségi ház, mely elsősorban a fiatalabb korosztályt érintő rendezvények helyszínéül szolgál. A beruházás során a piac épületeinek összes alapterülete eléri a 3.723 m2-t.
Az épületek mellett felújításra kerülnek a piac tömbbelső közművei és úthálózata is. 2.078 m2 út mellett 444 m2 járda kerül felújításra, valamint további 404 m2 járda épül. Az újonnan létesülő 63 db parkoló mellett további 41 db kerül felújításra. A megújuló 450 m2 zöldfelület mellett 170 m2 zöldtető és 40 m2 zöld homlokzat létesül.

Szerződések:

Egyéb:

Sajtóhírek - Online és újságcikkek