Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése


A funkcióbővítő fejlesztések alapvető célja:
Városi területek olyan integrált megújítása, amely érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása fokozódjék. Ennek során egyes városi funkciók megerősítését vagy szükség szerinti bővítését szolgáló beruházások kerülnek támogatásra. Az adott terület fejlesztési céljai érdekében megújításra kerülhet a környezet, az infrastruktúra, megóvják és hasznosítják az épített örökség értékeit, ösztönzik a gazdasági tevékenységek, illetve a közcélú funkciók illetve közszolgáltatások bővülését, megújítását. A támogatási rendszer keretében a kitűzött célok elérése érdekében a megyei jogú városok város rehabilitációs fejlesztéseiket a város gazdasági – társadalmi szempontból súlypontot képező területein valósíthatják meg. Ennek érdekében a város rehabilitációs fejlesztések a városok központi területein, vagy a városrészek központi területein, vagyis a városok alközponti területein valósulnak meg.

A pályázat kezdeményezettje: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az Európai Unió által nyújtott támogatás: 1.692.792.858 forint
A megvalósítás időszaka: 2012.10.02. - 2014.01.17.

A városi funkciók fejlesztése érdekében a Béla király tér dísztérré történő átépítésére kerül sor, továbbá a belváros zöldfelületeinek növelése érdekében, a lakosság pihenési, rekreációs lehetőségeinek bővítése miatt, a Várkert növényzete, burkolata és teljes környezete megújításra kerül.
A Béla király tér rekonstrukciója kapcsán Szekszárd központi magterületén megszűnik a gépjárműforgalom és a parkolás, ezzel együtt olyan közösségi tér kerül kialakításra, amely a mindennapokban közösségi helyként, de időszakosan rendezvények megtartására is alkalmassá válik. A jelenleg forgalom elől elzárt buszmegálló helyén körforgalom épül, középen szökőkúttal. Az ugyanott álló Szent László szobor a templom másik oldalára, a tér észak-keleti sarkára kerül. Lábától csobogó indul, amely a Vármegyeháza előtti mészkőfalon folyik végig.
A régi megyeháza kertje lépcsőkkel megnyílik a tér felé, a kert északi részéhez pedig egy híd csatlakozik, melyről lépcső vezet a Vármegyeháza mögötti közbe. A várkert felújítása révén növekszik a belvárosi zöldfelületek nagysága, a kert lakossági pihenésre, kikapcsolódásra is alkalmassá válik.
A jelenlegi piaccsarnok elbontását követően két új épület kerül felépítésre, melyekben 28 darab üzlethelység kerül kialakításra. Az üzlethelységek mellett 520 négyzetméter területen nyitott, felülről fedett piactér is megépítésre kerül. A helyi közösség kulturális, szórakozási, közösségépítési lehetőségeinek bővítése érdekében Közösségi Ház létesítésére kerül sor a felépülő épületben.
A tervezett fejlesztések a lakosság életminőségének a javulásához járulnak hozzá. A beruházások megvalósítása révén Szekszárd városközpontjának gazdasági, közösségi, városi funkciói megerősítésre kerülnek. Az akcióterületeken végrehajtásra kerülő közterület fejlesztések keretében, a Béla király tér dísztérré alakítása, a Várkert megújítása, a Béla király tér – Várkert - Piactér összefüggő sétáló, rekreációs területté alakítása révén lehetőség nyílik arra, hogy a városközpont ezen a része közösségi rendezvények megtartására is szolgáljon.

Sajtóhírek - Online és újságcikkek