A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 

A pályázat célja: A pályázat alapvető célja – összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatásfejlesztési stratégiával, valamint az ÚMFT célkitűzéseivel – a sikeres munkaerő-piaci alkalmazáshoz szükséges , az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése es a kompetenciaalapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

A közoktatási intézmények informatikai eszközellátottsága sem mennyiségben, sem minőségben nem illeszkedik a folyamatosan növekvő felhasználási igényekhez. Az informatikai infrastruktúra, amelynek zömét az informatikai laborok adják, nem képes a pedagógiai, módszertani reform támogatására. Az intézményekben a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztéseinek disszeminációját támogató infrastruktúrafejlesztésre van szükség, mégpedig egységes módon, ami biztosítja az eszközök által elérhető hozzáférést a fejlesztési eredményekhez az ország minden területén egyenletes eloszlásban.

A konstrukció közvetlen célja: Közvetlen cél az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép-állományának korszerűsítésen a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében. A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák / 1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését. Továbbá a konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.

A pályázat kedvezményezettje: Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása nevében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

A pályázatban részt vevő intézmény: I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda (gimnáziumi és kollégiumi feladatellátási helyek)

A pályázat címe: IKT 1:1 az I. Béla Gimnáziumban

A pályázaton elnyert támogatási összeg: 30.632.420 Ft (támogatásintenzitás: 100 %)

A támogatásból beszerzett eszközök:

Eszközök

Gimnáziumi feladatellátási hely

Kollégiumi

feladatellátási hely

Összesen

Tanulói laptop

139 db

88 db

227 db

Tanári laptop

6 db

4 db

10 db

Acces Point

6 db

4 db

10 db

Router

1 db

1 db

2 db

Laptoptároló

14 db

9 db

23 db