2018


Dokumentumok:

 7. Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen – építési beruházás
   

 

 8. Városi bölcsőde fejlesztése – építési beruházás
   

 

 9. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt

 

 

 

   
 
14. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belterületi utak, járdák építése, karbantartása
   
 
22. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule enegetikai korszerűsítését célzó beruházás tervezési feladatai, TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 pályázat keretében
   
 
23. Szekszárd Megyei Jogú város területén új Tudásközpont (interaktív könyvtár és levéltár) épületének építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése