szekszard 2.png
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE

Meghívó
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. december 23-án (hétfőn) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
    
Napirend
    
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1./    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a                    Szervezeti és Működési Szabályzatról, valamint az 1-6. függelékeinek jóváhagyása (tervezet) - az előterjesztés          később kerül kiküldésre
    (292. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
    Előterjesztést készítette: ÉSZ frakció
 
2./     Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (….) önkormányzati rendelete                      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) önkormányzati          rendelet módosításáról 
    (tervezet)
    (263. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita pénzügyi és költségvetési ügyintéző
 
3./    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2019. (……….) önkormányzati rendelete a          2020. évi átmeneti gazdálkodásról  (tervezet)
    (290. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
 
4./    A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak                  felülvizsgálata 
    (279. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Nyakas Gábor a Panteon Kft. ügyvezetője, dr. Varga András osztályvezető
    Meghívott: Nyakas Gábor, a Panteon Kft. ügyvezetője
 
5./    A közterületek használatáról szóló 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak                            felülvizsgálata
    (276. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, dr. Varga András osztályvezető
 
6./    A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben            meghatározott díjak felülvizsgálata
    (277. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző, dr. Varga András osztályvezető
 
7./    A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló            18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata
    (274. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
 
8./    A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak                    felülvizsgálata 
    (278. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, dr. Varga András osztályvezető
    Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
 
9./    A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletben      meghatározott díjak felülvizsgálata 
    (275. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, dr. Varga András osztályvezető
    Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
 
10./     Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának              (Ügyrend) jóváhagyására - az előterjesztés később kerül kiküldésre
    (293. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
 
11./    Tájékoztatás a folyamatban lévő fejlesztésekről 
    (szóbeli előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
 
12./    Javaslat alpolgármester választására
    (210. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
13./    Alpolgármester eskütétele
     Az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester
 
14./    Javaslat az alpolgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
    (211. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
15./    Javaslat a Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására
    (213. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
16./    Külső bizottsági tagok eskütétele
     Az esküt kiveszi: Ács Rezső polgármester
 
17. /    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2025. évekre szóló Gazdasági Programjának        elkészítésére
    (208. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
18./    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában álló                    gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságok tagjainak megválasztására és az önkormányzat egyéb                              képviseletének ellátására
    (215. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető
 
19./    Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztására
    (216. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
 
20./    Képviselők delegálása a működő óvodaszékbe és intézményi tanácsokba
    (217. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
21./    Javaslat ingatlanok átminősítésére és értékesítésének jóváhagyására 
    (255. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
 
22./    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ....../2019. (......) önkormányzati rendelete az          önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet        módosításáról (tervezet) 
    (289. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor, Iker Szilvia számviteli ügyintéző,      Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző
 
23./    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a                  Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről (tervezet) 
    (291. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
 
24./    Javaslat alapítványok támogatására
    (257. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
 
25./    Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról 
    (254. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
    Meghívott: Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője
 
26./    Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására 
    (252. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., Märcz László igazgatóságvezető, dr. Bodor Adrienn osztályvezető,      Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
    Meghívott: Artim Andrásné, az E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatója
 
27./    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat között            létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
    (253. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász, Feri Blanka osztályvezető
 
28./    Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között              létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
    (258. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
 
29./    A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezete és működése
    (239. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense,
    dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
30./    A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme 
    (261. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
31./    Javaslat TOP-6.7.1-16-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek        rehabilitációja” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
    (264. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
 
32./    Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd                      Szőlőhegyen” című pályázat módosításának jóváhagyására
    (265. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
33./    Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége          foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött konzorciumi megállapodás módosításának          jóváhagyására
    (284. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
 
34./     A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) beosztására kiírt pályázat elbírálása 
    (240. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
    Meghívott: pályázó
 
35./    Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára
    (273. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
 
36./    Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme
    (225. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
37./    Légimentő Bázis kialakítására kijelölt terület tulajdonjogának rendezése 
    (268. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
38./    Javaslat a 4. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával (Dr. Kartai Anett) kötött feladat-ellátási szerződés        módosítására 
    (244. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
39./    Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Klézli Júlia) orvosával kötött feladat-ellátási szerződés            módosítására 
    (245. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
40./    Javaslat az 1. számú és a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet fogorvosaival kötött feladat-ellátási      szerződés módosítására
    (251. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
41./    Településrendezési terv 2019/5/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat                            szükségletének megállapítása
    (226. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
    Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
42./    Településrendezési terv 2019/5/5. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat                            szükségletének megállapítása
    (227. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
    Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
43./    Településrendezési terv részleges módosításai partnerségi egyeztetésének lezárása
    (228. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
    Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
44./    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési terve módosításának              elfogadására
    (246. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Gulyás Rita belső ellenőr
 
45./    Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
    (247. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Gulyás Rita belső ellenőr
 
46./    Javaslat „Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern Városok Program keretében                      lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan                felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére,                                lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
    (285. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
47./     Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa fenntartott                  intézményei, az Önkormányzat tagságával működő társulások és azok által fenntartott intézmények által saját          forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű            közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok                          ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyú beszerzési eljárás                eredményének        jóváhagyására
    (283. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
48./     Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának,        Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, a Szekszárdi Német                  Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működtetett intézmény, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város            Önkormányzata tagságával működő társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi                  feladatainak ellátására” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
    (280. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
49./    Javaslat „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése,            karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú beszerzési eljárás eredményének          jóváhagyására
    (270. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
50./    Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz- csatornahálózatának            patkánymentesítésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
    (271. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: Rohr Adrienn környezetvédelmi referens
 
51./     Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula        Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök karbantartására” tárgyú        beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására 
    (281. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
52./    Javaslat „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti,                  karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás eredményének jóváhagyására
    (282. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
53./     Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi Közbeszerzési Tervének módosítására 
    (256. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
54./    Javaslat az M-SZ Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítására
    (259. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
55./    Beszámoló az új, fedett városi uszoda kivitelezésének jelenlegi állásáról
    (szóbeli előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Meghívott: György Zoltán az AQUAPLUS Kft. ügyvezetője
 
56./    Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti mélygarázs további üzemeltetésére
    (260. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Varga András osztályvezető
    Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
 
57./    Beszámoló a Herman O. utcai gázrobbanással összefüggésben megtett intézkedésekről, az ideiglenesen            kiadott önkormányzati lakásokról
    (266. sz. előterjesztés) 
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója,
    dr. Varga András osztályvezető
    Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
 
58./    Tájékoztató a Garay Élménypince bérbeadásáról
    (288. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Varga András                  osztályvezető
    Meghívott: Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
 
59./     Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentéséről 
    (269. sz. előterjesztés)    
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Rieger Beáta osztályvezető
 
60./    Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról (2019. II. és III.                 negyedév) 
    (272. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós bizottsági referens
 
61./    Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt                 fontosabb eseményekről
    (287. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 
62./    Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által bevezetett helyi adók                          felülvizsgálatáról
    (241. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
    Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető
 
63./    Kérdések, interpellációk
 
Önálló képviselői előterjesztés-javaslat:
     Javaslat a Bor utca- Árnyas szurdik kereszteződés forgalmi rendjének módosítására
     Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
64./    Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2019” kitüntető cím adományozására
    (250. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Sipos Gergő sport és ifjúsági referens
 
65./    Javaslat a „Szekszárd Edzője 2019” kitüntető díj adományozására
    (237. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
 
66./    Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2019” kitüntető díj adományozására
    (238. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
 
67./    Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
    (248. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
68./    Javaslat „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany Mecénás díj” adományozására
    (262. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatos referense
 
69./    Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetője illetményének felülvizsgálatára
    (267. sz. előterjesztés)
    Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
    Előterjesztésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
    
 
Szekszárd, 2019. december 18.
                  
 
                      Ács Rezső                     
 polgármester