Nemzetközi kapcsolatok

1. Bezons

Március 29-én
Szekszárd-Bezons Baráti Társaság a város vezetőségével együtt a Szent István házban ünnepelte a társaság fennállásának 15. és a testvérvárosi kapcsolat 40. évfordulóját. A rendezvényre meghívást kaptak a korábbi városvezetők és az együttműködésben jelentős szerepet játszó szervezetek és intézmények képviselői.

Április 7-11.
Bezonsból ifjúsági kosárlabda- és labdarúgócsapat érkezett városunkba a KSC Szekszárd és a Garay Általános Iskola meghívására. A sportolók több mérkőzést vívtak és megtekintették Szekszárd és környékének nevezetességeit is. A francia csapatot - melyet Marcel Prigent, a bezonsi testvérvárosi bizottság elnöke vezetett - dr. Haag Éva alpolgármester fogadta a városházán.

Májusban
A hagyományos bezonsi Pünkösdi Tornán a 2. sz. Általános Iskola labdarúgói nagy sikerrel szerepeltek és a végén a tornagyőzelmet is ünnepelhették. A szekszárdi leány kosárlabda csapat sikeres mérkőzéseket vívott a bezonsi hasonló korú fiú(!) csapattal.

Október 10-16.
Bezonsba, a 40. éves testvérvárosi ünnepségre Horváth István polgármester vezetésével egy nagyobb delegáció utazott. A francia vendéglátók október 11-én rendkívüli testületi ülés keretében erősítették meg a testvérvárosi kapcsolatot, melyet ünnepi műsor és zenés est követett. A delegációval utazott többek között dr. Haag Éva alpolgármester, dr. Kilián Orsolya jegyző, Császár József egykori tanácselnök, a 40 évvel ezelőtti partnerszerződés aláírója, valamint a Szekszárd-Bezons Baráti Társaság vezetősége, dr. Fisi Istvánné elnök és Nemessányi Gyöngyi alelnök. A programok során Horváth István polgármester és Tölgyesi Balázs megtekintette a közel 3 millió ember vízellátását végző, Bezons közelében működő vízügyi vállalatot. Az évforduló alkalmából a Szekszárd-Bezons Baráti Társaság emlékkönyvet jelentetett meg.
 

2. Bietigheim-Bissingen

Május 9.
Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évekhez hasonlóan egy nagyobb segélyszállítmány érkezett szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A több mint 300 csomag ruhaneműt, játékot, könyvet és egyéb használati cikket a Szociális Iroda, a Családsegítő Központ, a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoport részére adományozta német testvérvárosunk. Ebben az évben a Szociális Központ és az Idősek Otthona kérésére kórházi ágyakat is küldtek a szállítmánnyal.

Július 4-7.
Horváth István polgármester, Ács Rezső alpolgármester, Tölgyesi Balázs ügyvezető és Berlinger Attila kommunikációs referens utazott Bietigheim-Bissingenbe, az önkormányzati cégek felépítését és működését tanulmányozni. A megbeszéléseket követően a városüzemeltetési cég (Stadtwerke GmbH) és a közlekedési-turisztikai cég (Spillmann GmbH) vezetőit szekszárdi tanulmányútra hívták azzal a céllal, hogy azok szakmai tanácsaikkal segítsék a helyi közszolgáltató cégek szervezeti és működési átalakításának folyamatát. A kiutazó delegáció tárgyalt a bietigheimi telephellyel rendelkező és sportpályák burkolatát előállító Desso GmbH holland ügyvezetőjével a szekszárdi sportcentrum területén tervezett atlétikai és labdarúgó pályák ügyében.

Augusztus 28-30.
Rainer Kübler, a bietigheimi Stadtwerke GmbH ügyvezetője szakmai látogatásra érkezett Szekszárdra. A német testvérvárosban működő kommunális-szolgáltató cég vezetője tárgyalásokat folytatott Tölgyesi Balázs ügyvezetővel és látogatást tett a szekszárdi kommunális cégeknél. (Vízmű Kft, Alisca Terra Kft, Alfa-Nova Kft)

Szeptemberben
A Szüreti Napok programjaira Jürgen Kessing főpolgármester vezetésével valamennyi politikai frakciót képviselő delegáció érkezett Szekszárdra.

November 5-6.
a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi turisztikai konferencián előadást tartott Bülent Menekse a bietigheimi Spillmann utazási és turisztikai cég ügyvezetője.

December 13-23.
Az évek óta megrendezett karácsonyi vásáron (Sternlesmarkt) Kékes Gábor méhész, Nepp Dénes szíjgyártó mester és Berlinger Attila kommunikációs referens vett részt.
 

3. Downpatrick

Városunk ebben az évben egy új testvérvárosi kapcsolattal gyarapodott. Az Észak-Írország és Írország határához közeli Downpatrick városával már évek óta több találkozóra került sor, szekszárdi együttesek, ifjúsági szervezetek és magánszemélyek is baráti kapcsolatokat ápoltak hosszú ideje. Az észak-ír város egyben Bezons testvérvárosa is, így már korábban is sor kerülhetett hármas cserekapcsolatokra és közös ifjúsági-kulturális programok szervezésére. Downpatrick városa több éve rendszeres résztvevője volt a Szüreti Napok programjainak, egyre nagyobb számú turista is örömmel kereste fel városunkat. Az idei Szüreti Napokon sort került a két város vezetőinek hivatalos megbeszélésére. Ezt követően 2007. október 25-én Downpatrickban megtörtént a testvérvárosi szerződés aláírása. Az ünnepélyes ceremónián dr. Haag Éva és Ács Rezső alpolgármesterek, Kővári László képviselő és dr. Madarassy Ágnes tolmács képviselték városunkat.
 

4. Facsád

Augusztus 11-13.
A Facsádi Napok keretében került megrendezésre a bunyaszekszárdi emléknap is. Szekszárdot Horváth István polgármester, Tóthi János képviselő, valamint a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság tagjai képviselték. A Bunyaszekszárdi Emléknap keretében ebben az évben került sor a Szekszárd város ajándékaként kiszállított rendezvénysátrak ünnepélyes átadására. A facsádi ünnepségre meghívást kapott a Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület is, melynek tagjai egy színvonalas patchwork kiállítással és a helyi oktatási intézményeknek szánt számos ajándékkal érkeztek a partnervárosba.

Szeptemberben
A Szüreti Napok programjain ebben az évben is részt vettek facsádi és igazfalvi vendégek. A Covaci Dorel polgármester és Gergely Elemér vezette delegációkkal néhány helyi keramikus és fazekas is városunkba érkezett és árusította termékeit a Szüreti Napok keretében.
 

5. Lugos

Márciusban
Szekszárd MJV Önkormányzata 150 eurós támogatást adott a lugosi Putnoky Miklós Alapítvány részére a lugosi magyarok lapjának, a Lugosi Hírmondónak a kiadásához. Az újság rendszeresen beszámol a szekszárdi fontosabb eseményekről és a testvérvárosi programokról.

Május 10-11.
Horváth István polgármester rövid látogatás keretében megbeszéléseket folytatott a város a helyi RMDSZ vezetésével a kapcsolatok fejlesztése ügyében. A találkozón a helyi RMDSZ köszönetét fejezte ki Szekszárd városának a hosszú évek óta nyújtott anyagi támogatásért.

Június 1-3.
A hagyományos Lugosi Sörfesztiválon Szekszárdról ebben az évben dr. Tóth Gyula és Kővári László önkormányzati képviselők, Csapó Károly a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság alelnöke, valamint Berlinger Attila és Ambrus Balázs önkormányzati dolgozók vettek részt.

Augusztus 11-13.
A hagyományos Lugosi Búcsún Horváth István polgármester, Kővári László önkormányzati képviselő illetve a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság tagjai képviselték városunkat.

Szeptemberben
A Szüreti Napok programjaira érkezett lugosi delegációt Marius Martinescu polgármester vezette, melyben önkormányzati képviselők, a helyi RMDSZ vezetősége és Fazakas Csaba református lelkész is helyet kaptak.

Szeptember 26-28.
A Szombati Szabó István Nemzetközi Szavalóversenyen városunkat Mester Lajosné tanárnő és 3 versmondó fiatal (középiskolai és főiskolai kategóriában) képviselte.

December 19-20.
Dr. N. Horváth Béla, a PTE rektorhelyettese és a szekszárdi Rotary Club elnöke vett részt az 1989-es decemberi forradalom évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Ekkor adta át a magyar nyelvű oktatás segítése céljából a szekszárdi Rotary Club által gyűjtött mintegy 3000 kötetnyi könyvet.
 

6. Óbecse

Április 21-22.
A hagyományos óbecsei Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén a csoportot vezető Horváth István polgármester, valamint Csillagné Szántó Polixéna és Horváth Jánosné önkormányzati képviselők tárgyalásokat folytattak Óbecse község vezetőivel a gazdasági együttműködés lehetőségeiről.

Május 16.
Szabó Endre községi elnök vezetésével 6 fős delegáció érkezett Szekszárdra tapasztalatcsere céljából, a környezetvédelmi és a kommunális feladatok áttekintésére. A delegációt Horváth István polgármester és Tölgyesi Balázs ügyvezető fogadták, és a tárgyalásokon megállapodtak abban, hogy Szekszárd szakmailag segíti Óbecsét a kommunális szolgáltatások privatizációja terén, illetve az Alisca Terra Kft. révén pedig egy vegyes vállalat alapítását is indítványozták

Június 3-4.
Dr. Haag Éva alpolgármester és Horváth Jánosné önkormányzati képviselő vett részt a Gyöngyösbokréta Nemzetközi Néptáncfesztiválon, ahol nagy sikerrel lépett fel a szekszárdi Ifjú Szív Néptáncegyüttes is.

Szeptember 6-7.
Horváth István polgármester és Tölgyesi Balázs ügyvezető és a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója utazott Óbecsére a közös kommunális cég megalapítása és a környezetvédelmi együttműködés részleteinek megbeszélésére.

Szeptember 14-15.
Dusan Jovanovic polgármester és Szabó Endre községi elnök vezetésével egy négytagú önkormányzati delegáció vett részt a Szüreti Napok eseményein.
 

7. Ravenna

Márciusban
Ravenna és Szekszárd közös Leonardo-pályázatot nyújtott be Brüsszelbe, mely a két város frissen diplomázott fiataljai részére tesz lehetővé 3-4 hónapos külföldi munkalehetőséget, és az adott város cégeinél, közintézményeinél eltölthető gyakorlatot. A programhoz 2007. végén a szekszárdi főiskola is csatlakozott és felajánlotta két olasz fiatal 2008. évi szakmai gyakorlatának koordinálását.

Szeptemberben
A Szüreti Napok programjai között került sor a Nemzetközi Ifjúsági Zenei Találkozóra, melyre Ravennából a Casola Valsenio zenekar érkezett, és lépett fel egy szabadtéri koncerten. A zenekart elkísérte Giorgio Sagrini, Casola di Valsenio polgármestere és Franco Tronconi a Ravenna megyei idegenforgalmi hivatal vezetője is, akik részt vettek a külföldi delegációk közös szombat délelőtti fogadásán is, illetve tárgyalásokat folytattak Ács Rezső alpolgármesterrel a jövőbeni együttműködésről.
 

8. Waregem

Április és májusban
Lies Knockaert, a Waregem-Szekszárd Baráti Társaság tagja, waregemi főiskolás szakmai gyakorlatát Szekszárdon töltötte.

Augusztus 10-15.
A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar vendégeként városunkba érkezett a waregemi klarinétzenekar. Az együttes több koncertet adott Szekszárdon és Harkányban, illetve egész napos pécsi és balatoni kiránduláson vett részt.

Augusztus 22-26.
Ekkor rendezték meg belga testvérvárosunk legnagyobb ünnepét, a Waregem Koerse nemzetközi lóversenyt és társrendezvényeit, melynek keretén belül került sor a waregemi Magyar Nap rendezvényeire is. Szekszárd MJV Önkormányzatát Horváth István polgármester, Ács Rezső alpolgármester, valamint dr. Horváth Kálmán és Ilosfai Gábor képviselte. A Magyar Napra a Bartina Néptáncegyüttes és a Bartina zenekar készült hagyományőrző műsorral. Az est bevételéből a Waregem-Szekszárd-Baráti Társaság 2008-ban újra meghív 50-60 hátrányos helyzetű iskolás gyermeket 10 napos belgiumi nyaralásra.

Szeptemberben
A Szüreti Napok programjaira Jo Neirynck alpolgármester vezetésével érkezett 4 fős hivatalos delegációt elkísérte a Kindt és a Wilfaert házaspár is, akik a testvérvárosi kapcsolat alapítói voltak.
 

Szekszárd MJV egyéb nemzetközi kapcsolatai

Február 7.
Dr. Burkhard Schmied, a budapesti német nagykövetség mezőgazdasági titkára érkezett Szekszárdra polgármesterünk meghívására. A szakember széleskörű tájékoztatást kapott a városban folyó és tervezett fejlesztésekről, különös tekintettel a tervezett idegenforgalmi látványelemekre (bor-skanzen, gyógyfürdő, gemenci turisztikai központ, stb.).

Március 14.
Városunkba látogatott April H. Foley, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete. A nagykövet asszony az I. Béla Gimnázium ünnepi műsorának megtekintése után előadást tartott a diákoknak az amerikai továbbtanulási lehetőségekről, majd a városházán találkozott Horváth István polgármesterrel.

Július 3.
Szekszárdra érkezett Donaufreunde Ulm Baráti Társaság hajója. A Dunabarátok Társasága 55 éve járja saját hajójával, az Ulmer Schachtel-lal a Dunát és igyekszik a Duna-menti országok közötti baráti kapcsolatot ápolni. A társaság tagjai között számos magas rangú német politikus és tudományos társaság vezetője található, akik Ulmtól a Vaskapuig tartó szakaszon első alkalommal látogattak el városunkba.

Szeptemberben
Udvariassági látogatásra érkezett Szekszárdra John Nichols Nagy- Britannia magyarországi nagykövete, valamint Bethany Mander külügyi munkatárs. A diplomatákat dr. Haag Éva alpolgármester fogadta.

Októberben
A hónap utolsó hetében dr. Szili Katalin parlamenti elnök vezetésével parlamenti küldöttség utazott Kanadába, melynek tagja volt Horváth István polgármester, a Magyar Borvárosok Szövetsége elnöke is. A vendégeket dr. Vastagh Pál kanadai nagykövet és a nagykövetség munkatársai kalauzolták. Polgármesterünk nagy sikert arató borbemutatót tartott Szekszárd híres boraiból.

Szekszárdra látogatott dr. Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel, az Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövete. A diplomatát dr. Pálos Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke hívta meg. A nagykövetet Somogyvári Márta tiszteletbeli konzul, Georg Kilzer követ és Inghold Rumpf kereskedelmi attasé is elkísérte városunkba.

November 10.
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat és a német tauberbischofsheimi Caritas Szövetség közötti együttműködési szerződés alapján öt német óvodapedagógus hallgató érkezett a Német Kisebbségi Önkormányzat óvodájába, a Wunderland óvodába háromhetes szakmai gyakorlatra. A német kisebbségi önkormányzat és a PTE IGYFK megállapodást kötött a német hallgatók szakmai gyakorlatának koordinálására, valamint a gyakorlat állami elismerésére.