Díjak, Elismerések

Január 21.
Szabadi Mihály koreográfus, táncgyűjtő, a szekszárdi Bartina Együttes alapítója a Magyar Kultúra Napja alkalmából Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat vett át Hiller István oktatási és kulturális minisztertől az Iparművészeti Múzeumban.

Január 22.
A három Civil szervezet által 2000-ben alapított Tolna Megyei Művészetért plakettet ebben az évben Kaczián János (levéltári kutatásaiért), Szigetvári Ernő (művészet pártolásáért), Adorján Endre (alkotó és oktató munkájáért), Csúcs Endre (népi iparművész, feketemázas hagyományőrző munkájáért) kapta.

Március 15.
A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott dr. Korzenszky Emőd a Megyei Élelmiszerlánc Biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság igazgató-főállatorvosa.

Március 16.
A Szabad Sajtó napján Gyuricza Mihály ny. szerkesztő és Búzás Marika terjesztési munkatárs nívódíjat kapott.

Március 17.
A Kaposvári Régió Központban megrendezett Szabad Sajtó ünnepen vette át Eszteriné dr. Faragó Márta, a Szociális és Gyámhivatal kirendeltség vezetője a Közszolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát.

Április 24.
Szekszárd MJV Közgyűlése közrendvédelmi szakterületen Szabolcsi Tibor Zoltán r. törzszászlósnak, bűnügyi szakterületen Csorba Szilárd r. főhadnagynak az "Év Rendőre"kitüntető címet adományozta. Horváth István polgármester a címet tanúsító kitűzőt és okiratot, valamint az elismeréssel járó pénzjutalmat a Szekszárdi Rendőrkapitányság által rendezett Rendőrnaphoz kapcsolódó ünnepség keretében adta át.

Május 3.
Porgó Anita, a PTE IGYFK végzős hallgatója első díjat kapott a Debrecenben megrendezett Országos Anyanyelvi Tanítási versenyen.

Május 4.
Szekszárd MJV Közgyűlése Hostyánszki Gábor tűzoltó főtörzsőrmesternek az "Év Tűzoltója" kitüntető címet adományozta. A címet tanúsító kitűzőt és okiratot, valamint az elismeréssel járó pénzjutalmat a Szent Flórián Naphoz kapcsolódó ünnepség keretében a polgármester adta át.

Május 12.
A Garay János Gimnáziumban kiváló tanulmányi eredményéért és sport teljesítményéért a 2007. évi Joó Ferenc díjat Varjú Krisztina (1. hely, 500.000 Ft), Horváth András (2. hely, 300.000 Ft) és Rudolf Kata (3. hely, 200.000 Ft) kapták.

Májusban
Az Ügyészség Napján sok évtizedes munkája elismeréséül arany gyűrűt kapott dr. Lakatos István, a megyei főügyészség csoportvezetője. Ügyészségért díjat pedig Mészáros Julianna. A Legfőbb Ügyész elismerő oklevelét Hacklné dr. Nyirati Erika szekszárdi vezető ügyész-helyettes kapta.

Június 1.
A Pedagógus Nap alkalmából a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Intézet Nagyváthy-díjat kapott. A díjat Gráf József minisztertől Dömötör Csaba igazgató vette át.

Ráczné Kovács Zsuzsanna, a Wunderland Óvoda helyettes vezetője Pedagógus napon elsőként vette át a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat által alapított Pädagoge des Jahres Szekszárd 2007 (az Év pedagógusa 2007.) díjat.

Június 8.
Az Önkéntesek Napján 5. alkalommal került sor Szomjú-díj átadására.
A 2007. év önkéntese Binder János, a Tolna Megyei ILCO Egyesület alapító elnöke, és a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület lett. A díjakat az alapítók képviseletében Csordásné Kőműves Ágnes, a Mentálhigiénes Műhely titkára és Dér Miklósné, a Szekszárdi Civil Szervezetek Közösségének ügyvezetője adta át.

Június 11.
A legjobb Tolna megyei újságírót megillető plakettet Steinbach Zsolt vehette át.

Június 26.
60. születésnapját ünnepelte Farkas Pál szobrászművész, a PTE IGYFK tanára, a Közjóért (1998.), Illyés Gyula emlékplakett (1998.), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2004.) kitüntetések birtokosa, akinek köztéri alkotásai a megyeszékhelyen, Tolna megyében és az ország számos településén találhatók.

Júliusban
A Vöröskereszt Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntötték a szervezet önkénteseit, és kitűntetéseket adtak át. A Vöröskeresztes Munkáért arany fokozatával ismerték el Bán Józsefné, ezüst fokozattal Farkas Gyuláné, bronz fokozattal Bencze Istvánné munkáját.

Augusztus 20.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Takler Ferenc. A szekszárdi történelmi borvidék egyik legnevesebb borásza az elismerést Gráf József Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési minisztertől vette át.

Illés Tamás, a Vállalkozói Szalon és a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést az augusztus 20-i ünnepségek keretében Sólyom László Köztársasági elnöktől vette át.

Augusztus 20.
A városi Szent István napi ünnepség keretében zajló közgyűlésen adta át Horváth István polgármester a közgyűlés által megszavazott városi díjakat, elismeréseket.

 

Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott:

  • Dr. Hadnagy Albert, (Dálnok, 1901. január 21. - Szekszárd, 1967. május 26.) aki 1926-1967 között a vármegyei levéltár főlevéltárnoka, majd a Szekszárdi Állami Levéltár igazgatója volt. "Az elmúlt század levéltári és történeti anyagok megmentéséért folytatott áldozatos munkájáért, valamint az évtizedeken át tartó, fáradhatatlan kutató- és gyűjtőmunkájának elismeréseként." A posztumusz kitüntetést leánya, dr. Gutai Miklósné Hadnagy Ilona vette át.
  • Prof. dr. Simon László (Jászberény, 1942. november 8.) 1981-től nyugdíjba vonulásáig, 2007-ig a Balassa János Kórház Gasztroenterológiai osztálya osztályvezető főorvosa. "Magas szintű belgyógyászati, gasztroenterológiai, orvosi tevékenységéért, a gyakorlati-klinikai kutatásban, oktatásban elért eredményeiért, Szekszárd jó hírnevének öregbítéséért."
  • Szabadi Mihály (Sióagárd, 1937. április 4.) A TADÓ igazgatója, a Babits Mihály Megyei Művelődési Központ igazgató-helyettes, majd főmunkatársa. "A néphagyományok kutatásában elért eredményeiért, magas szintű koreográfusi, népművelői, néptánc-oktatói és közösségformáló tevékenységének elismeréseként."

 

A Közjóért kitüntető díjat kapott:

  • Andrásné Marton Zsuzsanna a Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa. "Kiemelkedő közösségszervező tevékenységéért, a kulturális értékek és hagyományok ápolása megőrzése terén végzett munkájának elismeréseként."
  • Balázsi Zoltán lelkész: "Több évtizedes lelkészi és kántori tevékenysége, városunk egyházi életében betöltött aktív szerepvállalása, példamutató magatartása és a református gyülekezet összefogásában örömmel vállalt áldozatos munkája elismeréseként"
  • Béresné Kollár Éva az Illyés Gyula Megyei Könyvtár könyvtárosa. "Több évtizedes zenepedagógusi tevékenysége, városunk kulturális életében, egyesületeiben betöltött aktív és karitatív szerepvállalása, illetve a gyermekek-fiatalok zenei nevelése terén tett érdemei elismeréseként."
  • Darvas Ferenc nyugalmazott postai műszerész, író. "Több évtizedes irodalmi tevékenysége, városunk közéletében, egyesületeiben betöltött aktív és karitatív szerepvállalása elismeréseként."
  • Dr. Sólyom Bódog ügyész. "A több évtizedes ügyészi és az igazságszolgáltatás terén folytatott munkájáért, sportvezetői tevékenységéért, illetve a színvonalas szekszárdi kosárlabdasport feltételeinek megteremtése érdekében tett elévülhetetlen érdemeinek elismeréseként."
  • Schneider Konrád sportvezető. "A több évtizedes kiemelkedő sportvezetői és nevelői munkájáért, városunk kerékpáros életének felvirágoztatásért és a versenyzőivel elért világszínvonalú eredményeinek elismeréseként."

 

Szekszárd javáért kitüntető címet kapott:

Sz+C Stúdió Kft. "A tíz éve folytatott építőipari és kereskedelmi tevékenységük, a megbízható és folyamatosan fejlődő kivitelezői munkájuk, valamint a városunk épített környezetének színvonalas fejlesztésében kifejtett érdemeik elismeréseként."

T-Korrekt Üzletház Kft. "A közel két évtizede folytatott lokálpatrióta tevékenységük, aktív közszereplésük és a lakosság igényeit mindig kiszolgálni kívánó hozzáállásuk elismeréseként."

Tarr Kft. "A közel két évtizede folytatott magas szintű távközlési szolgáltatásaik, a szekszárdi és megyei intézmények, szervezetek és alapítványok nagylelkű támogatása és szponzorálása elismeréseként."

 

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Szekszárdi Németségért Klézli János díját kapta:

Prof. dr. Kaltenbach Jenő, az Országos Német Önkormányzat első elnöke, számos hazai és nemzetközi tisztség választott képviselője, a hazai kisebbség, benne a megyei, a szekszárdi kisebbség érdekének fáradhatatlan képviselője, tevékenységének elismeréséül.

 

A Szekszárdi Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület Roma Nívódíját kapta:

Nyakas László (Szekszárd, 1950.) a roma kisebbség társadalomhoz való integrációjának, kultúrája magyar társadalommal megismertetésének, elismertetésének támogatója, segítője.

Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntése alapján dr. Puskás Imre elnök a Megyenap Tolna városi rendezvényén adta át a következő kitüntetéseket:

Babits Mihály díjat kapott Gacsályi József az IGYMK könyvtáros irodalmára "a megyéből származó írók-költők életművének megismertetése érdekében kifejtett filmszerkesztői tevékenysége, irodalmi publikációi, költői munkássága, a megye és a város irodalmi közéletében vállalt aktív szerepe elismeréséül."

Bezerédj István díjban részesült Köntösné Rajnai Annamária a Kolping Katolikus Szakképző Iskola igazgatója "a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szakképzésének megszervezése terén kifejtett közel két évtizedes tevékenysége, az oktatás színvonalának emelése érdekében végzett szakmai fejlesztések megvalósítása és az intézményben folytatott tehetséggondozás terén elért eredményei, a jótékony célú civil szervezetekben végzett munkája elismeréséül."

Sipos Márton díjban részesült Szepesi József cselgáncsedző "két évtizedes sikeres sportolói pályafutása, az utánpótlás-nevelés terén nyújtott kiemelkedő tevékenysége, országos és nemzetközi szinten is eredményes edzői munkája elismeréséül."

Tolna Megyéért kitüntetésben részesült a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége "a megyei közbiztonság javításáért kifejtett tevékenység, a helyi önkormányzatokkal, civil- és rendvédelmi szervezetekkel való együttműködés kialakítása érdekében végzett munka, a településeken élő emberek biztonságérzetének megteremtésében vállalt szerep, és a polgárőrök önzetlen társadalmi munkájának elismeréséül."

Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője kitüntetést kapott Keresztesné György Margit főtanácsos "a pénzügyi feladatok magas színvonalú ellátása terén kifejtett tevékenysége, az önkormányzat érdekeit szem előtt tartó, lelkiismeretes munkája, a partnerekkel és kollégákkal szemben tanúsított empatikus, segítőkész magatartása, hivatástudata elismeréséül."

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetésben részesült: Böcz Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes "a múzeum gazdasági szervezetének irányításában kifejtett odaadó munkája, a szakmai terület anyagi és technikai hátterének biztosítása érdekében végzett eredményes tevékenysége, az intézmény szakmai hírnevének megalapozásában vállalt szerepe elismeréséül."

dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna (Szekszárdon él, de Pakson dolgozik) régész, múzeumigazgató "Tolna megye tudományos életében, a régészeti feltárásokban és a múzeológia népszerűsítésében vállalt több évtizedes színvonalas munkája, a városi múzeum tevékenységének fejlesztése érdekében tett erőfeszítései, szakmai publikációi, a kulturális közéletben vállalt kezdeményező szerepe elismeréséül."

Augusztus 21.
Babai Zoltán, az Ady Endre Középiskola és Kollégium igazgatója 33 évi szekszárdi pályája végén, nyugdíjba vonulásakor a Köz Szolgálatáért Érdemjel Bronz fokozata kitüntetésben részesült "pedagógiai, vezetői és oktatásszervezői munkája elismeréseként." Jelentős szerepe volt az intézmény infrastruktúrájának, tartalmi tevékenységének gyökeres megújításában ugyanúgy, mint a szakképző intézmények közötti szakmai kapcsolat fejlesztésében. A kitüntetést Hoffmanné dr. Németh Ildikó, a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője adta át.

Október 23.
Dr. Brebán Valéria, a Munkaügyi Központ volt megyei, jelenleg regionális igazgatója "több mint három évtizeden át a munkaügy területén kifejtett kiemelkedő munkája, szakmai tevékenysége elismeréséül." a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesül. Az elismerést Kiss Péter minisztertől vette át.

Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban 40 nemzetőrt tüntetett ki a honvédelmi tárca államtitkára az 1956-os forradalomban való részvételért. A veteránok között két Tolna megyei volt: dr. Tollár Tibor és Dóni Antal.

November 23.
A VOSZ Tolna Megyei Szervezete ismét megrendezte a Príma-díj átadó ünnepséget és gálaműsort a Művészetek Házában. Az idei szekszárdi díjazottak: Cseh Gábor festőművész és az Alisca Brass Band együttes, amelynek kitüntetését Kovács Zsolt karnagy és Baumann Péter az együttes elnöke vette át. Szintén Príma-díjat kapott Hamvas István fizikus, az atomerőmű vezérigazgató-helyettese is.

December 3.
Cseh Gábor a Babits Mihály Művelődési házban rendezett kiállításával köszönte meg a Príma-díjat.