Emlékezés, Évforduló

Március 15.
Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve a Béla király téri ünnepségen Nyárádi Gábor főiskola hallgató beszéde után a Garay János Általános Iskola tanulói adtak műsort. A program a helyszínen, valamint az alsóvárosi és az újvárosi temetőben is koszorúzással folytatódott. Este ifjúsági program zárta a napot.

Április 4.
A zsúfolásig megtelt színházteremben gálaműsorral köszöntötték Szabadi Mihályt, a Bartina néptánc csoport alapítóját, néptánc oktatót, koreográfust 70. születésnapja alkalmából. A köszöntésen neves szaktekintélyek, megyei és megyén kívüli együttesek, több szervezet, szövetség képviselője is megjelent.

Májusban
15 éve kezdte meg működését a Szent Rita Katolikus Óvoda. A májusi programokon szülők, pedagógusok, gyerekek Mayer Mihály püspökkel együtt idézték fel az emlékeket.

Szekszárd város 2007-ben is megemlékezett a magyar hősökről az I. és a II. világháborús emlékműveknél, egyházi áldással, katonai tiszteletadással.

Június 4.
Az évfordulón trianoni megemlékezésre került sor az I. Béla király téren, az egykori országzászló helyén álló 48-as emlékmű előtt.

Augusztus 20.
Szent Istvánról, államalapító királyunkról a Művészetek Házában ünnepi közgyűléssel, koszorúzással emlékezett az önkormányzat és a város polgárai. Szentmise, ökumenikus kenyérszentelés, áldás, az Aranykönyv közzététele és kitüntetések átadása gazdagította az ünneplést.

Augusztus 25.
A Szekszárdi Rádiós Klub ebben az évben ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. A több mint 50 tagot számláló csoport kiállítással, egyéni és kollektív élményeik, eredményeik felidézésével az önkormányzat és a Megyei Sportszövetség képviselőinek társaságában a Fritz tanyán emlékezett.

Szeptember 1.
A Babits Mihály Általános Iskolában megkezdődött az 50. tanév.

30 éve indult el Szekszárdon a főiskolai pedagógusképzés, megalakult a gyakorló általános iskola és óvoda. Az egész éves programok zárására novemberben került sor.

Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulójáról "Köszönet a szabadság hőseinek" címmel emlékezett a város. A programot a POFOSz Tolna megyei rendezvénye nyitotta meg a városháza dísztermében. Az emléktábla megkoszorúzása után a Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenyével, majd a kedvezőtlen időjárás miatt a Művészetek Házában folytatódott a megemlékezés a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak ünnepi műsorával. A megemlékezés az emlékmű megkoszorúzásával, és gyertyagyújtással zárult. A köszöntőket, ünnepi beszédeket Töttős Pál a POFOSZ megyei elnöke, dr. Deák Gábor elnökségi tag, Horváth István polgármester, dr. Puskás Imre a megyei közgyűlési elnöke és Kirsch János diakónus tartották.

November 7-9.
Az PTE IGYFK jubileumi rendezvénysorozata zárásaként több rangos eseményre került sor. A kar hallgatói nagysikerű ünnepi gálaműsorral tisztelegtek az intézmény fennállásának 30 éves évfordulója előtt.
A Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Jubileumi Szakmai Nappal ünnepelte a szociális munkás képzés nagykorúvá válását, illetve találkozóra hívta az elmúlt 18 év alatt Szekszárdon végzett szociális munkás hallgatókat és oktatóikat.
Az Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet "Középpontban a jövő kutatói" címmel rendezett intézeti konferenciát, ahol a kar hallgatói tartottak előadásokat.
A Pedagógusképző Intézet által szervezett Tudományos és Művészeti Napok III. keretében az intézmény egykori és jelenlegi oktatói tartottak előadásokat, majd a pedagógusképzés 30 éve alatt a karon végzett hallgatók találkozójára került sor.
A Gazdaságtudományi Intézet "A turizmus szerepe a fogadóterületek versenyképességében" címmel rendezett kétnapos nemzetközi konferenciát, ahol számos magyar és külföldi turisztikai szakember tartott előadásokat.
A kar fennállásának 30 éves évfordulója és a Magyar Tudomány Napja alkalmából jeles személyek tartottak előadást az intézményben, majd Fusz György főigazgató bemutatta a 30 éves jubileumra készült három exkluzív kari kiadványt. Ezt követte az Illyés ünnepség, ahol átadásra kerültek az Illyés-plakettek. A rendezvény a Szekszárdi Madrigálkórus koncertjével ért véget.

November 24.
A Nyitott Világ Alapítvány, létrejöttének 10. évfordulóját ünnepelte a Művészetek Házában. Az alapítványt szülői kezdeményezésre hozták létre az iskolai nyelvoktatás kiegészítésére. A kiscsoportokban folytatott oktatás, az anyanyelvi környezetben (Anglia, Ausztria, Németország) végzett nyelvoktatás több száz tanulót segített az angol és német vizsga letételéhez. Az évfordulót ünneplő rendezvényen a város és a megye önkormányzatának több képviselője, az alapítvány egykori és mai tanítványai, szüleik, tanáraik vettek részt.

December 15.
Közös emlékeiket idézték fel a 20 éves AC Szekszárd sportolói. A klub tagjai két évtized alatt 84 alkalommal ölthették magukra a címeres mezt világ és Európa-bajnokságokon, különböző korosztályos válogatott viadalokon. A klub sportolói 137 országos bajnoki címet, 112 ezüst- és 143 bronzérmet szereztek.