szekszard_.png
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. szeptember 30. (csütörtök) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
 
NAPIREND
 
1.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, OKSI, KCV, SZEKÖF
 
2.       A Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottság beszámolója (A Közgyűlés 625/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
3.       Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátásáról (A Közgyűlés 626/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
4.       Beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 627/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Faragó Zsolt képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Faragó Zsolt képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
5.       Beszámoló a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 628/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Nyerges Tibor felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Nyerges Tibor felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
6.       Beszámoló a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 629/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Illés Tamás képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Illés Tamás képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
7.       Javaslat további intézkedések megtételére a Modern Városok Program keretében megvalósítandó Rekreációs Központ kialakítása kapcsán
Előterjesztő: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
8.       Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának többségi tulajdonú gazdasági társaságaival kapcsolatos döntéseinek meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
9.       Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
(63. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Nyerges Tibor felügyelőbizottság elnöke
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, KCV
 
10.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2021. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, OKSI, KCV, SZEKÖF
 
11.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2021. (……) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (t e r v e z e t)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
12.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
13.   A településrendezési eszközök 2021/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
14.   Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési terve 2021/3. számú módosításának elfogadása
(69. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
15.   Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet módosítására
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
16.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát és a Szekszárdi Ipari Park Kft-t illető visszavásárlási jogok fenntartásának rendezésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
17.   Javaslat közterület elnevezésére („Muskátli utca” és „Muskátli köz”)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
18.   Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodása módosításának elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
 
19.   Javaslat a Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és bölcsődei szolgáltatásra irányuló szakmai programjának, valamint a Kadarka Utcai Mini Bölcsőde mini bölcsődei szolgáltatásra irányuló szakmai programjának elfogadására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Meghívott: Molnárné Lovász Andrea intézményvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF, OKSI
 
20.   Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2020. évi beszámolójának, 2021. évi munkatervének valamint 2021-2023. évi stratégiai tervének elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Meghívott: Liebhauser János igazgató
Véleményezésre felkérve: KCV
 
21.   Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok Társasházi alapító okiratának, valamint alapító okirat módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
22.   Javaslat a „Köztes Átmenetek – a drog” című kiállítás megrendezésére
Előterjesztő: Zaják Rita tanácsnok
Előadó: Zaják Rita tanácsnok
Véleményezésre felkérve: OKSI, GVB
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor
 
23.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
24.   Javaslat a víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
25.   Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
26.   Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
27.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnokságának Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
28.   Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2020. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Faragó Zsolt társulási tanács elnöke
Előadó: Faragó Zsolt társulási tanács elnöke
 
29.   Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2020. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
 
30.   Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) működésének 2020. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető, társulási tanács elnöke
 
31.   Kérdések és interpellációk
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
32.   Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt megvalósítása céljából kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos további intézkedések megtételére
(61. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
33.   Javaslat az Ipari Parkban található, Szekszárd 6008/19 hrsz-ú ingatlan ismételt, pályázat útján történő értékesítésére
(51. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
34.   Az önkormányzati tulajdonban lévő, Szekszárd 5508/1 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének elbirtoklása
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
35.   Javaslat a Vízmű Kft. ingatlan értékesítéséből származó bevétel felhasználására
(70. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
36.   Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2020. évi teljesítménykövetelményének értékelésére, valamint a 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
37.   Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
38.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(49. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
39.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(55. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2021. szeptember 24.
 
 
 
   Ács Rezső
     polgármester