Egyházak

Júliusban

A Szekszárdon született, pappá szentelésekor első miséjét Szekszárdon bemutatott Lendvai István apát-plébánost tolnai aranymiséjét követően ünnepi misén szülővárosában is köszöntötték.

Augusztus 16-21.

A Kölnben tartott Katolikus Világtalálkozón a szekszárdi Kolping Katolikus Iskola diákjai is részt vettek. Harmincöt tanuló és négy kísérő képviselte az iskolát. A találkozóhoz csatlakozó programokon a német és a magyar fiatalok egy misztérium játékot mutattak be Nagy Károly és Szent István életéről. Az előadáshoz készült díszleteket egy német művész és Baky Péter szekszárdi festőművész készítette. A képzőművészeti alkotások a találkozó utána gazdát cseréltek.

Szeptember 5.

A Megyei Könyvtár és a Babits Kiadó szervezésében mutatták be H. Németh István: Emberek Jézus körül c. posztumusz kötetét. A lelkész-szépíró alakját, munkásságát Gacsályi József és Kis Pál István a "Megszólal a jászolcsengő" c. portréfilmjükkel idézték fel

Szeptember 11.

A szekszárdi Remete kápolnában 2005-ben tartották a 180. búcsút.

Októberben

Gyülekezeti nap keretében, hálaadó istentisztelettel, szeretetvendégséggel ünnepelték a szekszárdi evangélikus hívők az épületbővítésért, a templom torony-alapzatának megerősítéséért, a korszerű burkolatért, a gyülekezeti terem felújításáért tevékenykedett közösséget. A gyülekezeti napon jelen volt és áldást osztott Gáncs Péter püspök, Krachling Dániel esperes. Az ünnepi közgyűlésen dr. Muth Lajos felügyelő méltatta apa és fia - Németh Gyula és az idén márciusban elhunyt H. Németh István - érdemeit, és köszöntötte a 66 esztendeje orgonajátékával szolgáló dr. Németh Pált.

Az országban az első Adolf Kolping mellszobrot avatták fel Szekszárdon, a Pázmány téri Kolping iskola épülete előtt, a Kolping Család 110. és a Kolping Katolikus Szakképző Iskola alapításának 15. évfordulója alkalmából. Farkas Pál szobrászművész alkotását Mayer Mihály megyéspüspök áldotta meg. Méltató megemlékezést mondott Lang György a Magyar Kolping Szövetség tiszteletbeli elnöke és Köntösné Rajnai Annamária az iskola igazgatója. Szemkeő Judit a Szövetség elnöke kitüntette az iskola közösségét.

December 12.

A Garay János Gimnázium Öregdiák Szövetsége szervezésében, a Művészetek Házában dr. Bábel Balázs kalocsai érsek tartott előadást az "Ökumene a keresztény egyházak közeledése a XX. században" címmel