Díjak, Elismerések

2004-ben, tehát az előző naptári évben, március 15-e alkalmából Hiller István kulturális miniszter egy szekszárdi művésznek és egy intézmény igazgatójának nyújtott át magas állami kitüntetést: Farkas Pál szobrászművész a PTE Szekszárdi Illyés Gyula Főiskolai Kar docensének és dr. Gaál Attila főmuzeológusnak, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának. Mindketten a Magyar Köztársasági Érdemkereszt kitüntetésben részesültek.

Február 10.

A Művelődési intézmények, Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége ezüst gyűrűt adományozott Halmai Gábornénak a Babits Mihály Művelődési Ház volt igazgatójának sokoldalú, több éven át végzett népművelői és szervezői munkájáért.

Március 15.

Fodor Tibor a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést vett át a gazdasági minisztériumban Alisca Coop Kft. Vezetője villamosmérnök közgazdász 19 évig a Megyei KISZÖV, majd az Iparszövetség elnöke.

Március 24.

Dr. Gesztesi Tamást az OEP ellenőrző, főszaktanácsadó főorvosát az egészségügyi miniszter sok évtizedes eredményes munkája és 70 éves születésnapja alkalmából díszoklevéllel tüntette ki.

Április 7.

A WHO az Egészségügyi Világnap alkalmából hirdetett Tolna megyei nyertesei az ÁNTSZ székházban vették át díjaikat. A rajzpályázat nyertese Bartha Enikő a Babits Általános Iskola diákja.

Április 10.

Az Építőipari Mester-díj Alapítvány döntésére nívódíjat kapott a szekszárdi Szent László híd.

Április 23.

Az Év rendőre kitűntető címet Erős Szilárd főhadnagy a Szekszárdi Rendőrkapitányság nyomozó alosztálya csoportvezetője és Kőszegi János főtörzs-zászlós balesethelyszínelő-vizsgáló kapta.

Május 21.

A Honvédelemért végzett munkájáért 3 szekszárdi kutató vehetett át kitüntetést: dr. Szilágyi Mihály nyugalmazott osztályvezető, helytörténész, Turcsányi György tanár a Második Világháború Kuratóriumi Alapítvány Elnöke, valamint Ranga Ferenc nyugalmazott százados.

Június 11.

Az Ügyészség Napján elismerő kitüntetéseket kaptak: dr. Kozma Sándor díjat vett át dr. Magyar Pál megyei főügyész. Oklevelet kapott: dr. Szalai Ildikó városi ügyész, Pilisi Pál informatikus, Sáfrány Mária írnok, és Dér Gyuláné portás.

Július 1.

Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke tíz személynek - közöttük Budavári Zita asszonynak, a Bölcső Alapítvány kuratóriuma elnökének a Sándor-palotában adta át az általa alapított Érdemérmet. Elismerve azt, hogy a Budavári Zita kezdeményezésével és vezetésével működő kuratórium, az elmúlt tíz évben közel hatszáz anyának nyújtott segítséget és ezzel sok száz kisgyereknek a sorsát sikerült megnyugtatóan elrendezni.

Augusztus 20.

Szekszárd MJV Önkormányzata 2003. augusztus 20-án a Művészetek Házában tartotta ünnepi közgyűlését. Az államalapítás és a megyeszékhely 100 éve rendezett tanácsú várossá válásának évfordulóján Kocsis Imre Antal polgármester itt adta át a lakosság, a civil szervezetek által javasolt, és a közgyűlés által megszavazott városi díjakat, elismeréseket.

 

Pro Urbe Szekszárd Emlékplakettet kapott

 • Dr. Dobos Gyula (1944) főlevéltáros, a Tolna Megyei Levéltár igazgatója Szekszárd város kulturális életében betöltött kiemelkedő szerepe, a másfél évtizeden keresztül egyenletesen magas színvonalú levéltárvezetői munkája, a példaértékű kiadói és kiadványszerkesztői tevékenysége; a városunk hírnevét is öregbítő tudományos és tudományszervező munkássága elismeréseként.
 • H. Németh István (1926-2005) evangélikus lelkész, hittanár, egyházi szépíró, közíró 42 évi lelkészi szolgálata, a mintaadó, közvéleményt a legnemesebb módon formáló közösségi mintája, a szűkebb és tágabb pátriáját szépíró publicistaként is hittel és szeretettel segítő életműve elismeréseként.
 • Velencei István (1945) tűzoltó ezredes, tűzoltóparancsnok a közel négy évtizedes példamutató tűzoltói szolgálata, a város tűzvédelmi helyzetének megszilárdítása, a katasztrófahelyzetek felszámolásában végzett önfeláldozó tevékenysége, a tűzoltóállomány folyamatos fejlesztése, a városi események megvalósulásának egyedülállóan önzetlen segítése, aktív közéleti munkássága elismeréseként.

 

"Közjóért" kitüntető címben részesült

 • Paul Kindt Waregem város alpolgármestere az 1993 óta fennálló testvérkapcsolatok elmélyítése érdekében kifejtett munkájának elismeréseként.
 • Jazz Quartet a 35 éves folyamatos művészeti munkájuk, kimagasló zenei tevékenységük, a város kulturális életét meghatározó értékteremtésük, a kortárs jazz muzsikálást magas szinten művelő teljesítményük elismeréseként.
 • Márka István (1968) gépészmérnök, a Van de Velde Kft.ügyvezető igazgató az egy évtizeden át kifejtett példaértékű és rendkívül sikeres válságmenedzselő, gazdaságfejlesztői, munkahelyteremtő tevékenysége, a szekszárdi családok életminőségét jelentősen javító áldozatkész vállalatvezetői elismeréseként.
 • Dobai Tamásné (1946) a Liszt Ferenc Zeneiskola tanszakvezető zongoratanára több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenysége, országos és megyei versenyeken növendékei dobogós helyezése, a jótékonysági és alapítási hangversenyeken való aktív közreműködése elismeréseként.
 • Palotás Zoltán (1956) tanár, közoktatás-szakértő, igazgatóhelyettes közel három évtizedes kiemelkedő színvonalú pedagógusi közoktatási szakértői, tanügy-igazgatási, iskolafejlesztési munkássága, valamint a tíz év óta országosan is hiteles "Önkormányzat és Közoktatás" konferencia főszervezői tevékenysége elismeréseként.

 

Szekszárdi Németségért Nívódíjat

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat adományozott

 • Gottvald Károlynak a Tolnai Népújság fotóriporterének, aki eddigi tevékenységével (megyei filmklub alapítója, 2000-től a Szekszárdi Pünkösdi fesztivál sajtófőnöke, egyesületi tag, számos rendezvény képi megörökítője) jelentősen hozzájárult a szekszárdi és megyei németség ismertségéhez, elismertségéhez.
 • Ékes László tanár, újságírónak a Tolnai Extra főszerkesztőjének, számos irodalmi alkotás, riport- novellás kötet szerzőjének, aki 2000-ig a Pünkösdi Fesztivál sajtófőnökekén biztosította a rendezvény sikerét, továbbá a más kultúrájú, anyanyelvű emberek iránti tiszteletet, megismerésüket szorgalmazó írásaiért.

 

Roma Nívódíjat

A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat adományozott

Nyakasné Mohai Ágnes vállalkozó, szakoktató kapta, karitatív tevékenységéért, a roma kultúra és hagyományok, rendezvények támogatásáért.

 

Augusztus 19.

 • Augusztus 20-a alkalmából az Iparművészeti Múzeum aulájában rendezett kitűntetés átadási ünnepségen Bozóki András miniszter Elekes Eduárdnét, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatóját a legmagasabb könyvtárosi szakmai kitüntetésben, a Szinnyei József-díjban részesítette.
 • Dr. Brázay László az ÁNTSZ megyei tiszti főorvosa az Egészségügyi Minisztériumban a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült.
 • A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumban Takler Ferenc, akit korábban 2004 év borászának választották. "Aranykoszorús gazda" elismerésben részesült augusztus 20-a alkalmából.

Szeptember 1.

A Megyehét alkalmából rendezett ünnepi ülésen a Tolna Megyei Önkormányzati Közgyűlés korábbi döntése alapján Frankné dr. Kovács Szilvia elnök a következő szekszárdi, ill. Szekszárdhoz kötődő személyeknek adott át kitűntetést:

 

Babits Mihály díjat kapott

Fejős Károly a Babits Kiadó ügyvezető igazgatója a Tolna megyei írók, költők műveinek, illetve a megye hírnevét öregbítő reprint kiadványok megjelentetése érdekében végzett színvonalas tevékenysége, a megye irodalmi életének élénkítésében vállalt szerepe, a kortárs írók lelkes mecenatúrája terén elért eredményei elismeréséül.

 

Elnöki Elismerő Oklevelet kapott

 • Dr. Deli István az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egykori főigazgatója kimagasló oktatói, pedagógiai és vezetői tevékenysége, szerteágazó szakmai és közéleti munkálkodása, valamint Tolna megye tudományos életében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréséül.
 • Mayer Rezső a Tolna megyében élő nyugdíjasok érdekében végzett állhatatos munkája, társadalmi értékek megóvásában, valamint a térség közösségi, kulturális életének élénkítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréséül.
 • Rühl Gizella Tolna megye művészeti értékeinek megőrzése, az itt élő, innen elszármazott képző-, nép- és iparművészek alkotásainak bemutatásában vállalt szerepe, valamint a térség kulturális, közösségi életének élénkítése érdekében végzett munkája elismeréséül.

 

A Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát

Mándity Béláné a megyei önkormányzati hivatal belső ellenőre és Halmosi Ferencné a megyei Illetékhivatal csoportvezetője kapta.

 

Szeptemberben

Szolnokon, megemlékezve arról, hogy 139 évvel ezelőtt vezették be a hadkötelezettséget Magyarországon és 50 éve alakultak meg a hadkiegészítő parancsnokságok, honvédségi kitüntetéseket adtak át. Ezen az ünnepségen két Tolna megyei hölgy részesült elismerésben: Parrag Ferencné a polgármesteri hivatal alkalmazottja -civilként -a "Honvédelemért" és Farkas Andrea a hadkiegészítő parancsnokság alkalmazottja "Szolgálati Érdemrend" kitüntetésben részesült.

Novemberben

Dr. Jurisits József , a Garay János Gimnázium ma már nyugdíjas igazgatóhelyettese, volt megyei fizika szakfelügyelő, majd szaktanácsadó életműdíjjal egyenértékű szakmai kitüntetésben részesült: "Rácz Tanár Úr" díjat vehetett át a fizika tanításában, a kísérletezés népszerűsítésében végzett több évtizedes munkájáért.

Decemberben

Göncz Kinga ifjúsági, családügyi és esélyegyenlőségi miniszter a Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából kitüntetést adott át Letenyeiné Mráz Mártának, a Babits Mihály Művelődési Ház Polip Ifjúsági Irodája és a szekszárdi Ifjúsági Telefonos Segélyszolgálat vezetőjének az ifjúság segítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

December 13.

Ünnepélyes keretek között Kocsis Imre Antal polgármester köszöntőjét követően történt meg a 2005. évi mecénás jutalmak átadása. Eredményükért, felkészítő szakmai munkájukért a következők részesültek jutalomban:

I. Garay János Gimnázium

 • Szabó G. Tamás: Tudományos Diákkörök V. Országos Konferenciáján I. díj
 • Illés Tamara: OKTV latin nyelv I. helyezés
 • Gesztesi Enikő: Szabó G. Tamás és Illés Tamara felkészítéséért
 • Szőtsényi Gábor: Országos Angol Nyelvi Verseny (I. kategória) III. helyezett
 • Füziné Dala Judit: Szőtsényi Gábor felkészítéséért
 • Fehér Dániel: Pattantyús-Ábrahám Géza Országos Technika Verseny I. helyezett
 • Mester Lajosné: Fehér Dániel felkészítéséért
 • Fehér András: Logo OSZTV 2005. IV. kategória I. helyezett
 • Faragó Bálint: Gábor Dénes Számítás-technikai Emlékverseny III. helyezés
 • Holczer József: Fehér András és Faragó Bálint felkészítéséért
 • Kófiás Gergely: Gordiusz Matematika Verseny II. helyezett
 • Kasó Zoltán: Kófiás Gergely felkészítéséért
 • Horváth Dalma: Vass Albert Vers és Prózamondó Verseny I. helyezés
 • Novotni Adél: Vass Albert Vers és Prózamondó Verseny II. helyezés
 • Báló Marianna: Horváth Dalma és Novotni Adél felkészítéséért
 • Koncz Ákos: Országos Diákolimpia 1500 m fiú síkfutás III. helyezett
 • Koncz Gyula: Koncz Ákos felkészítéséért
 • Szőke Gergő: Országos Diákolimpia 1500 m fiú síkfutás IV. korcsoport III. helyezett
 • Németh Gyula: Szőke Gergő felkészítéséért
 • Dobrovitz Piroska: Országos Diákolimpia Sakk egyéni III. helyezett, csapat II. helyezett
 • Papp Csaba: Dobrovitz Piroska felkészítéséért
 • Rudolf Anna: Országos Diákolimpia Sakk egyéni I. helyezett, csapat II. helyezett
 • Molnár Béla: Rudolf Anna felkészítéséért
 • Rudolf Kata: Országos Diákolimpia Sakk csapat II. helyezés
 • Rudolf László: Rudolf Kata felkészítéséért
 • Vargha Márton: WKF Karate Kumite sportág III. helyezés
 • Nagy Ákos: Vargha Márton felkészítéséért
 • 16. Wallacher Eszter: Országos Diákolimpia Gerelyhajítás III. helyezés
 • Wallacher Gábor Wallacher Esztel felkészítéséért
 • Kakuk Korinna: Kálti Márk Történelem Tesztverseny II. helyezett
 • Bozsolik Balázs: Kálti Márk Történelem Tesztverseny III. helyezett
 • Pataki Rita: Angol nyelv Tesztverseny II. helyezett
 • Tibai Friderika: Kálti Márk Történelem Tesztverseny I. helyezett, Arany János Magyar Verseny III. helyezés
 • Illésné Gesztesi Piroska: Kakuk Korinna, Bozsolik Balázs, Pataki Rita, Tibai Friderika felkészítéséért,
 • Eszterbauer Teréz: Tibai Friderika felkészítéséért

I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola

 • Az iskola énekkara az országos olasz dalfesztiválon elért I. helyezéséért.
 • Haffner Zsoltné az énekkar felkészítéséért.
 • Fejős Gábor: Fedett pályás Ifjúsági OB hármas-ugrás 1. hely. Junior OB hármas-ugrás 1. hely
 • Cseh-Horvát-Szlovén-Magyar válogatott viadalon hármas-ugrás 1. hely. Szabadtéri junior országos bajnokság: hármasugrás 2. hely
 • Vaszkó Judit Fejős Gábor felkészítéséért
 • Tóth Dániel: Kerékpár sportban: diákolimpia országos döntő 1. hely, hosszú távú magyar bajnokság 3. hely
 • Boronkai Bence: "Szép magyar beszéd" Országos Verseny Kazinczy-emlékérem
 • Kis Ádám Tamás: Pécsi Diákfilm Fesztivál mozgó-képes pályázatán "Kategória díj"
 • Országos Diákfilm Fesztiválon a legjobb animációs filmnek járó díj
 • Kis Pál István Boronkai Bence és Kis Ádám Tamás felkészítéséért
 • Győri Balázs: Rádióamatőr sportágban elért eredményeiért: Aranyhomok Kupa I. hely. Weisz János Emlékverseny II. hely. Puskás Tivadar Verseny II. hely. Atlétika hármas-ugrás: Ifjúsági Országos fedett pályás bajnokság 3. hely. Országos szabadtéri bajnokság 2. hely
 • Weisz Andrea: Gyorstávírász verseny: Budapest Bajnokság 3. hely.Országos Bajnokság 1. hely.
 • Rádiós tájfutás verseny: Budapest Bajnokság 3. hely. Intercisa Kupa 2. hely.
 • Megkapta a "Magyar Rádió Amatőr Szövetség" legjobb női gyorstávírásza és a "Magyar Köztársaság Jó Tanulója - Jó Sportolója" címet
 • Weisz András: Puskás Tivadar Bajnokság: egyéni és összetett 1. hely. Országos Bajnokság: egyéni és összetett 1. hely. Tájfutás (rádiós) Puskás kupa 2. hely. Weisz János Emlékverseny 2. hely
 • 2004-ben a Magyar Rádióamatőr Szövetség legjobb férfi gyorstávírója volt.
 • Weisz László, Győri Balázs, Weisz Andrea és Weisz András felkészítéséért
 • Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola
 • Bicskei Péter: Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjében vas-műszaki kereskedő szakmában szakmai vizsga tantárgyból elért jeles teljesítményéért. - Mentesült a szakmai vizsga letétele alól.
 • Felkészítő tanárai: Megyeri Józsefné, Paál Tiborné, Péti Imre, Klem Rita
 • Diákolimpia V-VI. korcsoportos országos döntőn gerelyhajításban 3. helyezést értek el: Péri Orsolya, Péri Krisztina, Kalkán Bella, Steiner Bettina, Harsányi Mariann.
 • Felkészítő tanár: Móra Zoltán

A Babits Mihály Általános Iskola

 • Kosárlabda csapata Országos Diákolimpián a IV. leány korcsoportban 2. helyezést ért el.
 • Szabó Noémi kosárlabda csapat felkészítéséért
 • Sándor Dániel: Berze Nagy János Nemzetközi Mesemondó Verseny I. hely
 • Szommer Imréné: Sándor Dániel felkészítéséért
 • Vesztergombi Júlia: Arany János Anyanyelvi Verseny Országos 3. hely
 • Máté Erzsébet: Vesztergombi Júlia felkészítéséért
 • Prantner Anita: Országos Diákolimpia kerékpár II. hely
 • Erős Ditta Rebeka: II. Zeneiskolai Ferenczy György Zongora Verseny III. helyezés
 • Dobai Tamásné: Erős Ditta Rebeka felkészítéséért
 • Uzorás Bence Országos Diákolimpia - cselgáncs kategóriában III. helyezés
 • Égi Barnabás Országos Diákolimpia cselgáncs kategóriában II. hely
 • Szepesi József Uzorás Bence és Égi Barnabás felkészítéséért
 • Országos Diákolimpia - kislabda-hajítás kategóriában I. helyezést elért csapat: Bakó Zoltán, Gárdai Dániel, Skriba Dávid, Acsádi Norbert, Vígh Balázs.
 • Felkészítő tanár: Klemné Koleszár Ildikó
 • Gödrei Fanni: Országos Népdaléneklési Verseny III. hely
 • Naszladi Judit Gödrei Fanni felkészítéséért
 • V. A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
 • Ohn Kinga: Diákolimpia - országos döntő 4x600 m váltófutás 1. hely. Serdülő Országos bajnokság 600 m-es síkfutás 2. hely. Serdülő Országos bajnokság 300 m-es síkfutás 3. hely
 • Hága Krisztián: Serdülő Országos Bajnokság 80 m-es gátfutás 1. hely. Serdülő Országos Bajnokság 4x100 m-es váltófutás 3. hely
 • Berta Péter: Serdülő Országos Bajnokság 3. hely. Duatlon Országos Bajnokság 2. hely
 • Prischetzky Luca: Diákolimpia országos döntő 4x600 m-es váltófutás 1. hely. Diákolimpia országos döntő mezei futás 3. hely
 • Füzi Virág: Diákolimpia országos döntő 4x60 m váltófutás I. hely. Diákolimpia országos döntő mezei futás III. hely
 • Ganczer Hajnalka: Diákolimpia országos döntő mezei futás 3. hely
 • llés Péter: Serdülő országos bajnokság 4x100 m-es váltófutás 3. helyezés
 • Ranga Viktória: Diákolimpia országos döntő 4x600 m-es váltófutás 1. hely. Diákolimpia országos döntő mezei futás 3. hely
 • Ordas Ágnes: Országos TITOK német nyelvi verseny 3. hely
 • Vargha Sára: Litterátum országos német nyelvi verseny - 3. helyezés
 • Scherer Tamás Ohn Kinga, Hága Krisztián, Berta Péter, Priseczky Luca, Füzi Virág, Ganczer Hajnalka, Illés Péter, Ranga Viktória, Ordas Ágnes és Varga Sára felkészítéséért.
 • Fejős Dániel: Országos Sam-füles német verseny 2. helyezés
 • Halbrucker Anett: Sam-füles német verseny országos 2. helyezés
 • Simon Andrea Fejős Dániel és Halbrucker Anett felkészítéséért.
 • Fülöp Laura: Országos Sam-füles német verseny 3. hely.
 • Müller Klaudia: Sam-füles német verseny 3. helyezés
 • Farkas Pálné Fülöp Laura és Müller Klaudia felkészítéséért
 • Auth Adrienn: Kálti Márk történelem verseny országos 2. hely
 • Kasó Márton: Kálti Márk történelem Tesztverseny 3. hely
 • Klézli Mária: Auth Andrienn és Kasó Márton felkészítéséért
 • Solymosi Zsolt: Hermann Ottó Környezetismereti Tesztverseny országos 2. hely
 • Zalakovicsné Kovács Klára Solymosi Zsolt felkészítéséért

5. Számú Általános Iskola

 • Bischof Bálint: Mikulás Kupa Országos Terepverseny - kerékpár 2. helyezés. Országos Diákolimpia döntő országúti versenyen 3. helyezés.Tihany Kupa 3. helyezés. Belgrád Nagydíj Nemzetközi Versenyen a legjobb külföldi csapat tagja.
 • Országos Elsősegélynyújtó Versenyen 3. helyezést értek el: Till Nikolett, Horváth Zsófia, Kertai Zsófia, Bottyán Petra, Csajkó Krisztina
 • Szoboszlai Edit felkészítő tanár

A Liszt Ferenc Művészeti Iskola

 • Sipos Gergő: Országos Gyermek Szólótánc Verseny 1. helyezés
 • Felkészítő tanár: Szabó Lászlóné Márton Judit és Karácsonyi Zoltán

A Szekszárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület:

 • Iszkádi Tamás Garay János Általános Iskola Alapfokú Művészeti Intézmény tanulója: Országos Diákolimpiai döntő kerékpár - összetett győztese. KSI Kupa Nemzetközi Kerékpárverseny összetett győztese. Országos utánpótlás pályabajnokságon két bronzérmet szerzett.
 • Schneider Gábor Tóth Dániel, Prantner Anita, Bischof Bálint és Iszkádi Tamás felkészítéséért.

Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület

 • Kovács Gergő Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola tanulója az Országos József Attila Centenárium tiszteletére rendezett zenei versenyen "Arany díj"-at kapott.
 • Országos József Attila Centenárium tiszteletére rendezett zenei versenyen "Ezüst díj"-at kapott: Czövek Petra, Nyul Zsófia, Béres Máté, Rappai Virág, Kövendi Eszter a Garay János Gimnázium tanulói.
 • Országos József Attila Centenárium tiszteletére rendezett zenei versenyen "Ezüst díj"-at szerzett: Hunyadi Adrienn, Mádi Gábor, Nagy Mónika a Dienes Valéria Általános Iskola tanulója. Felkészítő: Béresné Kollár Éva.