M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. május 29-én  (szerdán)  9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes  ülésére

 

Napirend

 

 

 1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról

  (139.sz. előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet) - (3.sz.melléklet) - (4.sz.melléklet) - (5.sz.melléklet)- (6.sz.melléklet)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előkészítésért felelős meghívottak: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Tolácziné Varga Zsuzsanna H.K. vezető, Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető, Horváth Erika intézményvezető, Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

 1. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(142. sz. előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető, Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

 

 1. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(143. sz. előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető, Rottenbacher Ádám intézményvezető

Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető

 

 1. Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról

(137. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens, Illyés Krisztina költségvetési ügyintéző

 

 1. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól

(156.sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

 

 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)

(153.sz. előterjesztés) - (melléklet) - (Könyvvizsgálói jelentés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző

 

 1. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről

(152.sz. előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet) - (3.sz.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

  Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr

 

 1. Beszámoló a 2018. évi adóbevételek teljesüléséről

(121. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

(148. sz. előterjesztő)

Előterjesztő és előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, szervezeti egységek vezetői

 

10.   A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele- az előterjesztés később kerül kiküldésre

 

(136. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

11.   A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat elbírálása

 

(138. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester                                                                
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Häfner Adél pályázó

 

12.   Településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

 

(154.sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

 

13.   Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre

 

(145. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Horváth-Mayer Ágnes pályázati referens

 

 

14.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárulás

(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász

 

15.   Javaslat a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására

 

(140. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

16.   Javaslat a 7. számú fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására

 

(141. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

 1. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének elfogadására

(147.sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense

 

 1. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2018. évi tapasztalatairól

(144. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

            Előkészítésért felelős meghívott: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető

 

19.   Javaslat alapítványi támogatásra – az előterjesztés később kerül kiküldésre

 

(155. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök

Előkészítésért felelős: Sipos Gergő oktatási referens

 

20.   Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

 

(149.   sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

          Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

 

21.   Kérdések, interpellációk

 

-          Rácz Zoltán képviselő írásban benyújtott kérdései Ács Rezső polgármesterhez

 

 

 

Új napirendi pont-javaslat a nyilvános ülésre:

 •      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről (tervezet)
  (159. sz. előterjesztés) - (melléklet)

 

zárt ülés

 

22.   Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására

 

(150. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

23.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására

 

(151. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök

Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

 

24.   Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő ingatlanok eladásának jóváhagyására

(157.sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

Szekszárd, 2019. május 24.