M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. december 12-én (szerdán) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére

 

NAPIREND

1. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységéről
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Javaslat a 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről (tervezet)
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(276. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról (tervezet)
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

20. Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21. Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22. A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő könyvtár és múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23. Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására
(252. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24. A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012. január-februári államkincstári és 2012. szeptemberi belső ellenőrzés 
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

25. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési terve
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

26. Javaslat a közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerződés megkötésére
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27. Javaslat karbantartási szerződés módosítására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28. Javaslat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának jóváhagyására
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

29. Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

30. Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződésének jóváhagyása 
(286. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

31. Javaslat óvodák alapító okiratainak módosítására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

32. Javaslat a Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

33. Pályázat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

34. Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

35. Tengelic Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történő kilépése
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

36. A IX. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensnőjének közalkalmazotti státuszban történő alkalmazása 
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

37. Javaslat fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

38. Javaslat a Szekszárdi Rendőrkapitányság támogatására
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

39. A Lisztesvölgyi lőtér ingatlanhasználati szerződése
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

40. Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására 
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

41. A Mentálhigiénés Műhely 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a vele kötött ellátási szerződés meghosszabbítása
(244. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

42. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(268. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

43. Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció keretében
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

44. Javaslat a Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerő Alapra benyújtott kérelmek jóváhagyására 
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

45. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött megállapodás módosítására
(289. sz. előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

46. Javaslat társberuházói megállapodás jóváhagyására
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

47. Javaslat a 3981/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

48. Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének biztosítására
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

49. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

50. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

51. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

52. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

53. Javaslat a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése ” c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerződés jóváhagyására
(293. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

54. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2012. III. negyedév)
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

55. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

56. Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

57. Javaslat a Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízására
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

58. A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának lemondása 
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

59. Felhatalmazás ingatlan tulajdoni rendezésére 
(260. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2012. december 7.

 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. likviditási helyzetének rendezésére 
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyására
(295. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
 


Horváth István
polgármester