Önkormányzat, Közigazgatás

December 31- január 1.
Szekszárd MJV Önkormányzata és a civil szervezetek ismét megszervezték a városi örömünnepet az I. Béla Király téren. A különböző helyszíneken induló, majd a templom előtt folytatódó programon több ezer szekszárdi gyerek, ifjú és felnőtt énekelte a Himnuszt, hallgatta Horváth István polgármester, Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész újévi köszöntőjét, Braun Márton országgyűlési képviselő gondolatait és Módos Ernőnek, az Alisca Borrend nagymesterének pohárköszöntőjét. A tűzijátékot a Tücsök Klub és a MONA LISA Együttes hangulatos énekei követték.

Január 3.
Beiktatták tisztségébe az új megyei rendőrfőkapitányt, dr. Soczó László ezredest, aki korábban évekig Szekszárd város főkapitányaként is dolgozott.

Január 10.
A Tolna Megyei Börtön új parancsnoka Balázs Péter bv ezredes lett.

Január 15.
A Szekszárd MJV Hivatásos Tűzoltósága parancsnokának a közgyűlés Sarkadi Ferenc alezredest nevezte ki.

Január 15.
Nyugdíjba vonult Elekes Eduárdné a Megyei Könyvtár igazgatója. A megyei közgyűlés pályázat alapján Liebhauser János korábbi igazgatóhelyettest bízta meg az igazgatói teendők ellátásával.

Február 10.
Veres János pénzügyminiszter az "Elszámolás 2006" rendezvényen a fejlesztési pénzek jobb elosztásáról tartott előadást.

Február 11.
Csere László tábornok, meghallgatva Balázs Péter ezredes beszámolóját, elégedettségét fejezte ki a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkájáról.

Március 12.
A megyeszékhelyen Heiser Antal a Nemzeti és Kisebbségi Hivatal elnöke részt vett a kisebbségi önkormányzatok megbeszélésén.

Március 15.
A hagyományos március 15-i ünnepségen és koszorúzáson a műsort az 5. sz Általános Iskola tanulói adták. Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra Galinger Márk a Garay János Gimnázium tanulója emlékezett.

Április 1.
A tervpályázat kiírását követően megkezdődött Szekszárd MJV belváros rehabilitációjának második üteme (Bezerédj tömbbelső, kórházi óvoda helye, a Kölcsey lakótelepi fűtőmű helye, Pollack utcai sportpálya). Vezető Herr Teréz főépítész.

Április 5.
Szekszárdra látogató dr. Kovács Tamás országos főügyész helyettes a megyei főügyészség munkáját kielégítőnek értékelte.

Április 9.
40 éves szolgálatot követően nyugdíjba vonult Solti Imre a Gemenci Erdő és Vadgazdálkodási Vállalat Szekszárdi Erdészetének vezetője.

Április 19.
A Babits Művelődési Házban a Dél-dunántúli régió fejlesztéséről, a kisebbségi parlament lehetőségeiről, infrastrukturális kérdésekről tartott előadást Szili Katalin az országgyűlés elnök e.

Április 20.
Szekszárdon a sportcsarnokban, 1500 hallgató előtt tartott kampánybeszédet Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.

Április 21.
Orbán Viktor pártelnök szekszárdi kampánybeszédét mintegy 3000 érdeklődő hallgatta meg.

Április 23.
Az országgyűlési választások eredményeként Szekszárd várost és környékét dr. Barun Márton (FIDESz-KDNP) egyéni, Halmai Gáborné (MSzP) és Horváth István (FIDESZ-KDNP) pártlistás képviselőként képviseli a parlamentben.

Április 27.
A megye polgármesterei szekszárdi ülésének vendége dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Főtitkára az új önkormányzati rendszer megszervezéséről folytatott megbeszélést.

Június 10.
Dr. N. Horváth Béla egyetemi tanár második főigazgatói megbízatása lejárt a PTE IGYFK-án. Az új főigazgató az 1955-ben Szekszárdon született, a Garay Gimnáziumban érettségizett Fusz György Ferenczy Noémi-díjas keramikus- és szobrászművész lett, aki 1987 óta tanít a főiskolán, 1997-től az Iparművészeti Egyetem óraadója.

Június 21.
Befejeződött a Garay Gimnázium felújítása, megtörtént a műszaki átadás. A munkát a Sugár Építőipari Kft végezte.

Július 1.
Kérésére a miniszterelnök felmentette vezetői beosztásából dr. Kun Józsefet a megyei közigazgatási hivatal vezetőjét, aki szeptembertől nyugdíjba vonult. Dr. Kun József évtizedek óta dolgozott a közigazgatásban: Szekszárd Járási majd Városi Tanács, Pécsi Rendőrkapitányság, Tolna Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság, Tolna Megyei Ügyészség.

Az év második felében mintegy tíz millió forintból új játszótér épült a Tartsay lakótelepen, a Csatári úton, a Béri Balogh Ádám és a Landler Jenő utcában.

Szeptemberben
Brüsszelben, az Európai Parlament épületében a Szekszárd - Tolnai kistérséget bemutató színes kiállítást láthatták az érdeklődők. Harangozó Gábor uniós képviselő erre az alkalomra kirándulást szervezett Brüsszelbe polgármesterek, gazdasági vezetők és civil szervezetek tisztségviselői számára.

Szeptember 11-14.
Az önkormányzati választásokra az országosan bejegyzett pártok (Fidesz-KDNP, MDF, MSzP, SzDSz) mellett a Szekszárdi Védegyelet, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület és a Szekszárdi Újvárosi Római Katolikus Társaskör helyi szervezetei is indítottak képviselőjelölteket. A polgármesteri székre ketten pályáztak: Kocsis Imre Antal eddigi polgármester és Horváth István önkormányzati képviselő. A kisebbségi önkormányzati választásokra a német kisebbség hat jelöltet állított.
A választásokat megelőzően országos tekintélyű politikusok érkeztek városunkba, saját pártjaik helyi képviselői melletti agitációra. Ők nem nagygyűléseken, inkább közvetlen beszélgetéseken, sajtótájékoztatókon szerepeltek. Szekszárdon járt ebben az időszakban: Szili Katalin, Orbán Viktor, Kuncze Gábor, Kósa Lajos. Voltak, akik ezt a Szüreti Napok keretében tették meg pl. dr. Petrétei József miniszter, Schmitt Pál a Fidesz alelnöke.

Október 1.
Az önkormányzati választások napjának estéjén a Garay téren ünnepeltek a győztes pártok és híveik. Az újonnan megválasztott polgármester, Horváth István rögtönzött beszédben vázolta a város helyzetét és jövőre vonatkozó elképzeléseit, majd valóságos fiesta hangulat alakult ki a téren. A jelenlévők ujjongtak a választási siker fölötti örömükben.

Október 2-15.
A választások eredményeként a város közgyűlése a következő összetételű lett: Polgármester: Horváth István a FIDESz-KDNP jelöltje. További tagok: Ács Rezső, dr. Balás Ákos, Csernus Péter, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, dr. Haag Éva, dr. Horváth Kálmán, Kerekes Csaba, Kővári László, Máté Péter és dr. Tóth Gyula, valamennyien egyéni választókerületben, dr. Hadházi Ákos kompenzációs listáról szintén a FIDESZ - KDNP színeiben szerezte mandátumát.
Az MSZP jelöltjei közül dr. Gaál Zsuzsanna és Tóthi János szerzett egyéni mandátumot, Halmai Gáborné, Horváth László, Ilosfai Gábor, Schoeck Károly kompenzációs listáról került be a képviselőtestületbe.
Jobban Zoltán és Németh Zoltán az SZDSZ - Magyar Liberális Párt, dr. Tóth Csaba Attila a Szekszárdi Védegylet, Horváth Jánosné a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület - Újvárosi Római Katolikus Társaskör jelöltjeként ugyancsak a kompenzációs lista alapján lett az önkormányzati testület tagja.

Október 10.
Megtartotta alakuló ülését Szekszárd MJV új képviselőtestülete. Az ülés korelnöke Tóthi János volt. A megbízóleveleket dr. Horváth Péter a helyi választási bizottság elnöke adta át. A polgármester és a képviselőtestület minden tagja letette az esküt.

Október 12.
Megválasztották az alpolgármestereket, a bizottságok elnökeit, a bizottságok képviselő- és külsős tagjait. Az új testület vezető tisztségviselői - Horváth István polgármester, Ács Rezső és Haag Éva alpolgármester, a Pénzügyi Bizottságot Tóthi János, a Gazdasági és Mezőgazdaságit Kővári László, a Jogi és Ügyrendit dr. Horváth Kálmán, a Művelődési és Oktatásit Csillagné Szántó Polixénia, a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságát Fajszi Lajos, a Szociális és Egészségügyi bizottságot dr. Tóth Gyula vezeti.
Visszatér hivatalába dr. Kilián Orsolya jegyzőasszony. Ő a gyermekgondozási távolléte idején felgyűlt szabadságát letöltve januárban veszi fel a napi hivatali munkát.

Október 2.
Kocsis Imre Antal, aki 16 évig volt a város első embere, Szekszárd polgármestere, a választásokat követően az Allianz Biztosító szekszárdi fiókvezetője lett.

Október 16.
A Tolna Megyei Közgyűlés alakuló ülésén dr. Puskás Imre elnök mellé két alelnököt választott, mindketten szekszárdi polgárok: dr. Pálos Miklós és Kapitány Zsolt. Mindhárman a FIDESz-KDNP jelöltjeként kerültek a közgyűlésbe.

Decemberben
Visszatért Dombóvárról szülővárosába Szekszárdra, immár városi kapitányi beosztásba, dr. Varga Péter alezredes. Dr. Törökné dr. Kaszás Rózsa ezredes, a városi kapitányság eddigi vezetője a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója lett.

December 14.
A város javára évtizedek óta eredményesen munkálkodó 14 olyan személyt köszöntött és ajándékozott meg a közgyűlésen Horváth István polgármester, akik ebben az évben ünnepelték 60, 70, 80, 85 születésnapjukat: hatvan évesként Dobai Tamásné zenetanárt, Babai Zoltán iskolaigazgatót, Kővári László agrárkamarai elnököt, Lányi Péter zongoraművészt; 70 évesen Darvasi Ferenc költőt, dr. Péntek Zoltán főorvost, Leidecker Jenőt, aki az első önkormányzati választások után volt Szekszárd alpolgármestere. Ekkor köszöntötte a 80 éves Hepp Ádám német nemzetiségi hagyományápolót, Lovas Henrik nyugalmazott könyvtárigazgatót, a 85 éves Husek Rezső Ciffra-díjas zongoraművészt, valamint dr. Kováts Jenő egyetemi tanárt, állatorvost.
A város vezetője ugyanezen alkalomból méltatta a 40 éve sikeresen működő Bartina Néptánc Egyesület munkáját, a képviselők és a 20 éve a csoportot vezető Matókné Kapás Julianna -jelenlegi Művelődési Ház igazgató - és Jóföldi Gabriella egyesületi elnök jelenlétében.
E közgyűlésen köszönt el a képviselőtestület a nyugdíjba vonuló dr. Ferincz János aljegyzőtől, aki három évtizedig több munkakört is betöltve eredményesen munkálkodott a Városi Tanácson, majd a Polgármesteri Hivatalban.

December 30.
Megszűnt Szekszárdon a Tolna Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság. Január elsejétől csak megyei hatáskörű Toborzó Iroda működik a városban öt alkalmazottal.

December 31.
Január elsejétől a földművelésügyi, állategészségügyi, növényvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági minősítő hivatalok összevonásából Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal alakult. A főigazgató dr. Szászi Ferenc, helyettese dr. Vida György lett.