Kultúra, Tudomány, Közművelődés

Január 10.
Bonyhádon Rühl Gizella fotóművész vándorkiállítását Wágnerné Pál Ágnes újságíró nyitotta meg. A művészt műgyűjtőként, mecénásként a Tolna Art tulajdonosaként is ismerjük.

Január 10.
Baky Péter festőművész fotóreprodukciós kiállítása volt megtekinthető a Garay téri kapualj galériában.

Január 11.
Stekly Zsuzsa zománcművész munkáiból nyílt kiállítás a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola portatárlatán.

Január 20.
A Liszt Ferenc Társaság klubestjén köszöntötték Fenyvesi Jánost, aki Boda Gabriellával és Fritz Mónikával, a Garay Gimnázium egykori tanulóival 1975-ben megnyerték a Magyar Rádió országos zenei műveltségi versenyét. Fenyvesi János gondosan válogatott dokumentumokkal idézte fel az egykori nagy siker körülményeit.

Január 26.
A szekszárdi Jazz Quartet a Szépművészeti Múzeumban mutatta be új műsorát és lemezét.

Január 26.
Irodalmi Nobel-díjas alkotókról hangzottak el ismertetések az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban könyvtárosok és irodalmárok közreműködésével.

Január 29.
Nagysikerű Mészöly Miklós emléknapot tartottak Szekszárdon a nagy író emlékező barátai 85. születésnapját ünnepelendő. Előadók dr. Töttős Gábor, Kiss Pál István, Gacsályi József voltak. Mészöly Miklós díjat kapott Darvasi László költő. Emlékplakettet kapott Elekes Eduárdné nyugalmazott könyvtárigazgató.

Január 30.
A Szekszárdi Jazz Quartet bemutatta 12. albumát. A bemutatón Kelemen Endre, Hulin István, Béres János, Sebestyén Csaba, Soponyai József mellett Ágostonné Béres Kornélia, Molnár Ákos és Orbán György vendégek is felléptek.

Február 16.
A Babits Művelődési Házban "A rák ellen az emberért" címmel zsufolt ház előtt nagysikerű gálaestet adtak neves művészek. Az estet Vitray Tamás vezette. A város vezetését Halmai Gáborné alpolgármester képviselte.

Február 20.
A Szekszárdi Big Band Pecze István vezetésével nagysikerű hangversenyt adott a Babits Művelődési Házban. E koncerten mutatkozott be Szabolcska Balázs 14 éves altszakszofonos és Pecze Zsófia harmadéves zeneakadémiai hallgató.

Március 6.
Gyönkön a Művelődési Házban rendezték meg Cseh Gábor szekszárdi festőművész 133. kiállítását.

Március 8.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tolna Art Művészeti Oldalak Szabó Dezső festőművész halálának 35. évfordulóján emlék-kiállítást szervezett a megyei múzeumban. A kiállítást dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg. Ezen jelentette be dr. Gaál Attila múzeumigazgató és Rühl Gizella a Tolna Art szerkesztője, hogy kezdeményezik Szabó Dezső volt vasútállomási faliképének a rekonstrukcióját, bejelentették, hogy a Víz P?Art Alapítvánnyal közösen adománygyűjtést szerveznek. Május 11-én a Liszt Ferenc téren szerveztek adománygyűjtést, műsorral összekapcsolt bolhapiacot, ami júniusban és júliusban folytatódott a Garay téren. Október 5-11 között a Dominó üzletházban a felajánlott műtárgyakat kiállításon mutatták be és vásárlási lehetőséget biztosítottak az érdeklődőknek.

Március 10.
Bonyhádon rendezték meg a Baky Péter festőművész kiállítását a Művelődési Központban. Megnyitotta Kis Pál István költő-tanár.

Március 17.
Törő György fafaragó legújabb munkáiból kiállítás nyílt a Kelemen Endre Szakközépiskola Portagalériájában.

Március 26.
Kocsis Imre Antalnak, a Magyar Bortelepülések Országos Szövetsége elnökének meghívására Szekszárdon tartotta ülését a szövetség. Az ülés célja: előkészíteni a 2007-ben aktuális borreformot.

Március 29.
A megyeháza dísztermében (ahol 50 éve is) tartotta jubileumi hangversenyét Husek Rezső zongoraművész, a város díszpolgára, a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító igazgatója.

Április 5.
Szekszárd MJV Kulturális vezetése Szabó Dezső archívum létrehozását határozta el. Ennek első lépése lenne a megyeszékhely vasútállomás két falfestményének helyreállítása. Második lépcsőben összegyűjtenék a neves festőművész tárgyait, festményeit, grafikáit.

Április 6.
Kovács Tibor szekszárdi festőművész mohácsi kiállítását Rónaky Edit és dr. Lenkey István művészettörténész nyitották meg.

Április 8.
József Attiláról "Egyéniség és valóság" címen megjelent dr. N. Horváth Béla tanulmánykötete tartalmazza a neves irodalomtörténész Párizsban, Varsóban és Erdélyben a költőről tartott előadásait is.

Április 11.

A Babits Művelődési Házban Kis Pál István költő valamint Baky Péter, Kovács Zoltán, Szatmári-Juhos László képzőművészek mutatták be alkotásaikat a költészet napjához kapcsolódóan. A rendezvényt Póla Károly nyugalmazott iskolaigazgató nyitotta meg.

Az Irodalom Házában klasszikusok és "Új Tolna táji fiatal költők" műveiből olvasott fel: Kocsis Imre Antal, Németh Judit, Samu Attila, és dr. Töttős Gábor.

Április 12.
"Sorsképek az irodalom tükrében" címmel jelent meg Heilmann Józsefnek a Garay Gimnázium tanárának műve a magyarországi németség kitelepítésének 60. évfordulója alkalmából.

Április 26.
A szekszárdi Művészetek Házában Thész Lászlóra, a fiatalon elhunyt igazgató zongoraművészre koncerttel emlékeztek kollégái, tanítványai, barátai. A bevételt a róla elnevezett alapítvány használja fel tehetséges fiatal zenészek támogatására.

Április 27.
Az Egészségügyi Középiskola Portatárlatán bemutatták Solymár Magdolna foltvarró céhmester munkáit. A kiállítást Lengyel János a Tolnai Népújság főszerkesztője nyitotta meg.

Május 19.
A Művészetek Házában adott ünnepi hangversenyt a 25 éves Szekszárdi Madrigál Kórus. Szólót énekelt Horváth István, Jani Gabriella és Lang Ottilia. Orgonán közreműködött Lozsányi Tamás vezényelt Jobbágy Valér karnagy.

Május 23.
Darvas Ferenc 29. kötete Pamcsi maci kalandjai címmel jelent meg. A színezhető illusztrációkat Ocsovai Tina készítette.

Május 24.
Új szobrot avattak Szekszárdon, 33 gazda adakozásából. Törő György népi iparművész tölgyfából faragta ki Szent Orbánnak a borral foglalkozók védőszentjének szobrát. Avatták: Heimann Zoltán (Borvidék KHT.) Bíró László püspök, és Ékes László újságíró.

Május 29.
A Babits Művelődési Ház üvegtermében egy képzőművész család (Könyv István grafikus, Könyvné Szabó Éva bőrdíszműves, és Könyv Kata festőművész hallgató) kiállítása nyílt meg.

Június 9.
A Szekszárdi Német Színházban Frank Ildikót, a színház igazgatóját választották az év színészének.

Június 11.
Panyi Zita Társas játék című kötetét a Babits Kiadó, dr. Töttős Gábor Szép literatúrai ajándék című művét a Magvető adta ki.
Kőszegen rendezték meg a XIV. kamara zenekari fesztivált, melyen részt vett a Szekszárdi Kamarazenekar Földesi Lajos vezetésével és első díjat nyert.

Június 11.
Az idén ismét volt megyei könyvhét, a rendezvény gazdája az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület.

Június 20.
A Mecseki Erdészeti Zrt megrendelésére Farkas Pál szobrászművész elkészítette Fekete István bronz mellszobrát.

Júniusban
A címlapján Szekszárd panorámájával megjelent Honismeret című folyóirat 2006/3. száma kizárólag Tolna megyéhez kapcsolódó tanulmányokat, recenziókat, riportokat, iratokat, fényképeket közöl. A szerzők többsége a megyeszékhely lakója, vagy munkája alapján kapcsolódik Szekszárdhoz. Aradi Gábor levéltáros, Balázs Kovács Sándor néprajzkutató, Cserna Anna főlevéltáros, Csekő Ernő levéltáros, dr. Dobos Gyula főlevéltáros-igazgató, c. főiskolai docens, Gesztesi Enikő gimnáziumi tanár, Gyuricza Mihály Szerkesztő-újságíró, Kaczián János népművelő-levéltáros, Kaczián Tibor belsőépítész, dr. Kováts Jenő ny. főállatorvos, c. egyetemi tanár, Munk Tamás középiskolás diák, dr. Nagy Janka Teodóra intézetvezető-főiskolai tanár, dr. Szabó Géza főmuzeológus, Szeri Árpád újságíró, Tancz Gábor középiskolás diák, dr. Töttős Gábor főiskolai docens, Viliminé dr. Kápolnás Mária főmuzeológus. dr. Vizi Márta főmuzeológus, Zentai András ny. gimnáziumigazgató.

Július 3-7.
Szekszárd adott otthont a XXXIV. Országos Honismeretei Akadémiának, amelynek témája: Tudomány és honismeret. A rendezvény fővédnöke Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke volt.
Neves megyén kívüli előadói a következők voltak: Sz. Ormos Mária akadémikus, prof. emerita, dr. Gazda István a TTI igazgatója, dr. Szilágyi Miklós, BBÁ Múzeum egykori vezetője, az MTA doktora, dr. Bodó Sándor, dr. Csorba Csaba történészek és dr. Pajor Enikő szegedi főiskolai docens. Szekszárdi előadók: Biczó Ernő Decs polgármestere, dr. Dobos Gyula történész, főlevéltáros, a megyei levéltár igazgatója, dr. Gaál Zsuzsanna történész, főmuzeológus, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgató-helyettese, dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, intézetigazgató, dr. Szilágyi Mihály helytörténész, dr. Töttős Gábor irodalomtörténész, főiskolai docens, dr. Várady Zoltán történész, főigazgató-helyettes.

Július 8.
A Művészetek Házában nyílt meg a Magyar Vízfestők társaságának "Angol aquarell magyar ecsettel" című kiállítása. A kiállítást P. Szabó Ernő művészettörténész nyitotta meg.

Július 8.
Ismét meghívta és vendégül látta barátait, művészetet szerető ismerőseit Rühl Gizella ismert fotós és művészetpártoló tolnai otthonába, kertjébe. A népes vendégsereget zene, tánc, ének, mese ( EBBE Trió, Art Contact mozgásszínház, Büdös Vornyik, Sebestyén István) és kiállítások várták (Strissowszky Szilárd festőművész, néhai Bíró Annamária fazekas népi iparművész kerámiái és Pál Bözsi néni babái). No, és a "királyi" Faddi Varga szakács-család készítette ebéd.

Július 19.
Újabb feladatot kapott a Tolna Megyei Levéltár évente félmillió felvételt készítő regionális mikrofilmes műhelye: három dél-dunántúli megye, mint kistérségi szekció számára XIX. század végi XX. század eleji közgyűlési jegyzőkönyveket, közigazgatási iratokat vették filmre. E munka a dél-dunántúli megyék levéltárai közötti együttműködés eredménye.

Július 28.
Első díjas lett a szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület a balatonföldvári regionális folklór találkozó színpadi táncversenyén. Ugyanitt a táncosok bálján a legszebb táncos hölgy címet a szekszárdi Grósz Zsuzsanna nyerte el.

Július 29.
Antoni Judit néprajztudós egyetemista korában egy szekszárdi gyakorlaton figyelt fel, egy a raktárban őrzött edényre. Most ismét megvizsgálta az akkor érdekesnek tartott edényt és gyanúja megerősödött, ezért megvizsgálják a raktár többi darabját is, amelyek valószínűleg a XIX. század végén készültek és az óceániai Bilibil szigetről származnak.

Augusztusban
Szatmári Juhos László szobrászművész ismét megszervezte a Szekszárdi Forma Symposion nevet viselő nemzetközi bronzszobrászati telepet. Ezúttal Szabó György, Pázmándi Antal és Sörös Rita szobrászművészek voltak a vendégei.

Augusztus 10.
Darvas Ferenc 30. kötete Anyám őrzöm álmaidat címmel mintegy 80 versét tartalmazza.
Szabó Zoltán a Halfőzés fortélyai a Közép-Duna mentén címmel a műfajában egyedülálló művet jelentetett meg.

Augusztusban
A szekszárdi fiatalokból álló Hisztéria Színkör Budapesten és a Művészetek völgyében is nagy sikerrel mutatta be a Lakógyűlés című "keserű komédiát". A darabot írta és rendezte a szekszárdi Ördög Tamás, színművészeti főiskolai hallgató.

Szeptember 1-3.
A hagyományos megyehetet ismét gazdag programsorozat kísérte. A XI. Levéltári Napon a megyében elsőként, a konferencia címénél szélesebb körű előadásokkal emlékeztek az 50 évvel ezelőtti történésekre: "1956 a Dél-Dunántúlon" címmel hangzottak el előadások. Az országos eseményekről Szakolczai Attila kandidátus, az 56-s Intézet főmunkatársa, a Bács-Kiskun megyeiekről, dr. Tóth Ágnes kandidátus, a Baranya megyeiekről Rozs András főlevéltáros, a somogyiakról dr. Szántó László főlevéltáros, a Tolna megyei eseményekről dr. László Péter, a megtorlás időszakáról dr. Dobos Gyula főlevéltáros, igazgató előadását hallgatták a vármegyeháza dísztermét zsúfolásig megtöltő érdeklődők.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Portagalériájában Baky Péter festőművész kiállítását Kis Pál István költő-tanár nyitotta meg.

Szeptember 3.
Buda török alóli felszabadításának 320. évfordulójára, szeptember elején több rendezvénnyel emlékeztek a budai várban. Ezek egyikén mutatkozott be az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Misztériumjátékos Diákszínpada. A mintegy 1500 érdeklődő előtt Kis Pál Istvánnak, a színpad vezetőjének a kánai menyegzőt idéző "A csoda" című művét adták elő a Halászbástya előtti téren.

Szeptember 12.
A Babits Mihály Művelődési Ház Művész presszójában nyílt meg Nemessányi Gyöngyi rajztanár kamara-kiállítása. A tárlatot Lönhard Ferenc a "Bárka" Művészeti Szalon vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Szeptember 14-17.
Gazdag programmal, igényes kirakodó vásárral és borudvarral zajlottak a hagyományos Szekszárdi Szüreti Napok. Ennek keretében került sor az "Örökség - Országos Gyermektánc Fesztivál"-ra, és kapott helyet a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 10 éves jubileumi kiállítása. Volt babkiállítás, kézműves foglalkozás, könyvbemutató (Szekszárd: Bor és Kultúra) és számos gyermek és felnőtt-szórakoztató program, lehetőség jó borok és ízletes ételek kóstolgatására. Tömegeket vonzott a szüreti felvonulás, hangulatos utcabál. A szüret szépének, a Bartina Egyesület táncosát, Farkas Zsuzsannát választották. A rendezvény-sorozatot tudományos előadások is gazdagították: Vásárok világa, Borszeminárium, Borakadémia címekkel. Több alkalommal lépett vidám bordalokkal a Muslinca nevet viselő férfi énekkar, amelyet Matókné Kapás Júlianna ötlete nyomán Baky Péter és Lányi Péter valósított meg 37 jó hangú, énekelni szerető férfi aktív részvételével.

Szeptember 16.
Ötödik alkalommal rendezték meg Szekszárdon az ország második legrangosabb grafikai szemléjét a Magyar Grafikusok Szövetsége, a Magyar Grafikai Alapítvány és a Művészetek Háza rendezésében. A kiállításon -melyet Baky Péter festőművész nyitott meg - a litográfia változatosságával találkozhattak az érdeklődők.
Ugyanezen a napon Kovács Ferenc festőművész, a megyeszerte elismert rajztanár, szaktanácsadó Jubileumi - 50. kiállítása nyílt meg 70. születésnapja alkalmából. Az alkotót és pedagógus kollégát Póla Károly nyugalmazott iskolaigazgató köszöntötte a Babits Mihály Művelődési Ház márványtermében. Az ötvennégy tájképet bemutató tárlatot nagy számú érdeklődő tekintette meg.

Szeptember 23.
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Balatonfüreden részt vett a pedagógus kórusok országos találkozóján és ott sikeres hangversenyt adott, Lozsányiné Molnár Márta karnagy vezetésével. A művek előadásában közreműködött Lang Ottilia énekes és Lozsányi Tamás orgonaművész.
A kórus Szekszárdon a karácsonyváró programon a Garay téri iskolában, majd Szilveszter éjjelén a belvárosi Római Katolikus templomban is adott önálló hangversenyt Lozsányi Tamás közreműködésével.

Szeptember 28.
A szegedi Tiszatáj Kiadó gondozásában megjelent két új Baka István kötetet az Illés Gyula Megyei Könyvtárban Bombitz Attila szerkesztő és Gacsályi József könyvtáros mutatta be Orbán György előadóművész közreműködésével. A publicisztikák és beszélgetések című Baka István írásait foglalja magába, az Égtájak célkeresztjén kötet pedig a műveiről megjelent tanulmányokat. A rendezvényen jelen volt a költő Szegeden élő özvegye, leánya és szekszárdi testvére.
Három szekszárdi szerző egy-egy könyvét mutatták be a Művészetek házát zsúfolásig megtöltő érdeklődőknek. Boda Ferenc: Emlékek és dokumentumok (1956) kötetét Zentai András ny., c. gimnáziumigazgató, Ékes László: Kőrisfák c. kötetét Decsi Kiss János író-újságíró; dr. Szilágyi Mihály: A Tolna megyei nemzetőrség című művét Németh Judit könyvtáros méltatta. A bemutató után az alkotók dedikálták műveiket. A műveket az 50. évfordulóra is emlékező Babits Kiadó adta ki.

Október 11.
A Kelemen Endre Középiskola már az elmúlt tanévben csatlakozott azokhoz a városban működő középiskolákhoz, intézményekhez, amelyek rendszeresen szerveznek képzőművészeti tárlatot belső tereikben. Ők most állandó galériát avattak a korábban itt kiállított alkotóktól ajándékba kapott művekből. Az ajándékozók: Mözsi Szabó István, Bomba Gyula, Főfainé Kövesi Ildikó, Cseh Gábor, Radnótiné Sinkó Zsuzsa, Rühl Gizella, Stekly Zsuzsanna, Törő György, Decsi Kiss János, Majtényi Ferenc, Ringeisen János és Acélosné Solymár Magdolna voltak.

Október 14.
Az Országos Könyvtári Napok keretében a "Kultúrák sokszínűsége" címmel szervezett régiós napot az Illyés Gyula MK. A szakmai és szórakoztató programot biztosító rendezvény fővédnöke dr. Kaltenbach Jenő a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési biztosa, vendégei Fodor Péter, a Szabó Ervin Könyvtár és Mender Tíborné, az Idegen Nyelvi Könyvtár igazgatói voltak. A napot a Boban Markovic Orkester koncertje zárta a Babits Mihály Művelődési Házban.

Október 18.
A PAD estek keretében Gacsályi József mutatta be az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban Podmaniczky Szilárd: Az idegpályám emlékezete c. új novelláskötetét.
Ezt követően Gacsályi József: Angyalok alvó árnya c. verskötetének bemutatására az Irodalom Házában került sor.

Október 22.
A 85. évében járó Husek Rezső zongoraművész, a Liszt Ferenc Társaság alapító tagja, a szekszárdi társaság elnöke visszavonult aktív előadói, zenepedagógusi és zenei közéleti tevékenységétől, bejelentette lemondását elnöki tisztéről. Életművéért a Liszt Ferenc Társaság díszoklevélben részesítette és egy, Liszt Ferenc kezét ábrázoló bronzszoborral ajándékozta meg. A szobor Stróbl Alajos munkája és mindössze négy példány készült belőle.

November 3.
A Magyar Tudomány Napján a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban Kaczián János "A magyar tudomány nagy alakjai Tolna megyében" címmel tartott előadást.
Ugyanezen a napon zajlott az "Örökségünk. Tolna megye évszázadai" című pályázat kiállításának megnyitása és a díjak ünnepélyes átadása.

November 7.
A helyi Liszt Ferenc Társaság ünnepi hangversenyt rendezett a nagy zeneköltő halálának 120. évfordulója alkalmából a Művészeti iskola növendékeinek és tanárainak közreműködésével. A 85 éves Husek Rezső bejelentette elnöki tisztségéről lemondását. A helyi Liszt Ferenc Társaság elnöke Somlai Gáborné lett.
A Babits Mihály Művelődési Ház Művész presszójában nyílt meg Vituskáné Juhász Ildikónak a Bárka Művészeti Szalon tagjának a kamara-kiállítása. A tárlatot Decsi Kiss János újságíró, a szálkai művésztelep vezetője nyitotta meg és ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

November 8.
Vitéz Vendel István, Szekszárd város 1921 és 1944 közötti polgármesterének 1941-ben kiadott "Szekszárd megyei város monográfiája" c. könyvét reprint kiadásban jelentette meg a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. A művet a kiadást gondozó dr. Gaál Attila megbízására dr. Dobos Gyula az 1997-ben megjelent Szekszárd monográfia II. kötetének szerkesztője, a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának igazgatója méltatta és mutatta be a múzeum könyvtártermében összegyűlteknek.

November 18.
Nemzetközi fotókiállítás nyílt a Művészetek Házában. A kiállítás Baky Péter festőművész nyitotta meg.

November 26.
Az Szekszárd Junior Stars Band az országos Big Band versenyen 25 együttes körében arany fokozatú elismerésben részesült.

November 18-19.
Az 1968 óta kétévente megrendezett Szekszárdi Néptánc Fesztiválon az ország különböző tájairól érkezett 14 együttes vett részt. A fellépők rangsorában második helyezett lett a Bartina Néptánc Egyesület. A rendezvényen a Honvéd Táncház vendégként bemutatta Bartók útján c. műsorát.

November 19.
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes és Lozsányi Tamás orgonaművész adott hangversenyt magyar és külföldi szerzők műveiből a Szekszárdi református templomban Naszladi Judit karnagy vezetésével. Közreműködtek: Auth Zoltánné (brácsán), Balázs Réka (hegedűn), Köntös Hedvig (csellón) és Tillai Tímea énekművész.

November 25.
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes - Naszladi Judit karnagy vezetésével és Lozsányi Tamás orgonakíséretével - nagy sikerrel szerepelt a Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusversenyen a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében. Itt Ezüst Diploma elismerésben, illetve művészeti különdíjban részesültek.

November 26.
Babits Mihály születésének 123. évfordulóján, a költő szülőházában 1991 után ismét kezdeményezték irodalomtörténettel foglalkozó szakemberek, írók és irodalomkedvelők a Babits Mihály Társaság létrehozását. A kezdeményezőket december 17-én, az Irodalom Házában az alakuló ülés a Társaság tisztségviselőinek megválasztotta: Dr. Töttős Gábor elnök, Gacsályi József alelnök és Panyi Zita a társaság titkára lett.

November 27.
A Babits Mihály Művelődési Ház adott otthont Szabó Dezső volt vasútállomási faliképének restaurációjáért szervezett mozgalom újabb rendezvényének a "Jazz a képért" c. hangversenynek. Ezen a Szekszárd Jazz Quartett, valamint a Szekszárd Junior Stars Band adott műsort és a bevételt felajánlották a kép visszaállításának költségeire.

November 28.
A Szekszárd Környéki Foltvarrók Egyesülete "Ünnepre várva" címmel rendezte meg kiállítását a Babits Mihály Művelődési Ház márványtermében. A reprezentatív tárlatot Matókné Kapás Julianna igazgató nyitotta meg.

December 3
"A gerinc maradjon mindig egyenes" címmel Simon Erika készített interjúkötetet Takler Ferenc szekszárdi borásszal. A könyvhöz az előszót Bíró László püspök írta. Az értékesített mű árából a kiadó kötetként 600 forintot a szekszárdi Remete kápolna felújítására ajánlott fel.

December 4-24.
Ádventköszöntő címmel Horváth István polgármester megnyitójával kezdődött a Szekszárdi Karácsonyváró ünnep- és programsorozat a Garay téren. Az érdeklődők tájékozódását részletes műsorfüzet segítette. A programsorozat a hagyományos közművelődési intézmények mellett igénybe vette a Garay téri korábbi általános iskola épületének helyiségeit is. A rendezvények gazdag és sokszínű programot kínáltak a város aprajának és nagyjának.

December 5.
Baky Péter, Kovács Zoltán és Szatmári Juhos László képei, szobrai, valamint Kis Pál István és mások versei ihlette művekből nyílt kiállítás az Illyés Gyula Megyei Könyvtár portagalériájában. A kiállítást Duzsi Tamás borász nyitotta meg, és itt mutatta be a közönségnek új kékfrankos borát.
A Művészetek Háza adott otthont Bartl Józsek, Dréher János, Gáll Ádám és Serényi H. Zsigmond festőművészek "Találkozások" című tárlatának, melyet Novotny Tihamér művészettörténész, művészeti író nyitott meg.

December 9.
Szekszárdi siker született a IX. Országos Trombita versenyen. A 46 résztvevővel zajló verseny döntőjébe hat Tolna megyei fiatal jutott. Ebben a döntőben Pecze Balázs szekszárdi fiatal nyerte el az első díjat.

Decemberben
Képmellékleteivel 578 oldalon jelent meg a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának új kiadványa, a levéltári füzetek 11 köteteként. A tíz szerző közül hét munkássága részben vagy egészében a megyeszékhelyhez kapcsolódik. Dr. Braun Sándorné a Hangya Szövetkezetek tolnai működésével foglalkozott. Csekő Ernő a katonaság és csendőrség az 1901. évi "véres" pincehelyi választáson és pótválasztáson betöltött szerepét elemezte. Dobos Zsuzsa dr. Szita László biográfiáját készítette el. Dr. Dobos Gyula a Kliegl (Kun) család történetéhez gyűjtött adatokat. Többek között bemutatta az 1930-1940 között Szekszárd főjegyzőjeként dolgozó dr. Kliegl (Kun) Lajost. Kaczián János a Tolna megyei akadémikusokról készített összeállítást. Dr. Nagy Janka Teodóra - dr. Szabó Géza szerző-házaspár munkája dr. Holub József akadémikus tudományos portréját árnyalta. Dr. Töttős Gábor a Tolna megyei időszaki sajtó kezdeteiről készített tanulmányt. A kötetet, amely névmutatóval, német és angol nyelvű összefoglalókkal a szekszárdi nyomdában készült és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg dr. Dobos Gyula szerkesztette.

December 15.
A Magyar Kórusok Napján a Gárdonyi Zoltán Református Együttes és a meghívott nyolc Fejér és Tolna megyei kórus adott ünnepi hangversenyt a Művészetek Házában. Vendég karnagy dr. Baross Gábor, Liszt-díjas, érdemes- és kiváló művész, a Magyar Örökség díj birtokosa volt.

December 21.
A Szekszárdi Madrigálkórus hagyományos karácsonyi koncertjén egy méltatlanul háttérbe szorult, ritkán hallható nagymisét, Joseph Haydn: Harmonie-messe c. művét mutatta be. Szólót énekeltek: Jani Gabriella, Tőkési Emese, Horváth István és Klézli István. Orgonán kísért: Lozsányi Tamás. A kórust Jobbágy Valér karnagy vezényelte.

December 12.
Wolfgang Borchert: Draussen vor der Tür ("Az ajtón kívül") című darabját mutatta be a szekszárdi Német Színház. Az előadás vendégrendezője: Claudia Nowotny, a szekszárdi színház 1996 és 1998 közötti igazgatója volt.

December 13.
Az egészséges és a fogyatékkal élő gyerekek együtt ünnepelték a Babits Mihály Művelődési Házban a karácsony közeledtét, az immár negyedszer megrendezett Pop Mikulás programon. A rendező szervek az Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete, a Pixel TV és a Bonyhádi Városi TV voltak. A gyerekek az ajándékcsomagok mellett Dukai Regina műsorának is örülhettek.

December 23.
Ádventzáró szabadtéri koncertet adott a Garay téren a Tücsök Klub Zenés Színpad Béresné Kollár Éva vezetésével. Hagyományos karácsonyi egyházi és világi énekekkel örvendeztették meg hallgatóikat.