Civil szervezetek

Január 15.
Az Emberségesebb Magyarországért Civil Mozgalom kitüntetést adományozott Sas Erzsébet újságírónak.

Január 23.
A dr. Tóth Csaba Attila által indított és szervezett Lélelképítő sorozat hetedik évadja dr. Hegedűs Lóránt pöspök Apokalipszis most című előadásával kezdődött.

Februárban
A Civil Casinó vendége volt Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok biztosa.

Február 13.
A Léleképítő közönsége a Babits Mihály Művelődési Házban Takaró Mihály irodalomtörténész Wass Albert Élete és munkássága a magyarság érdekében című előadását hallgatta.

Március 6.
A színházteremben teltház tekintette meg a magyarkanizsai Udvari Kamara Színház színészei a Halottak Napjától Virágvasárnapig című, a délvidéki magyarok két világháború közötti életét bemutató összeállítását.

Március 12.
Baka Ferencet választották a Nemzeti Civil Alap Dél-dunántúli Regionális Kollégiumának Elnökévé.

Március 13.
A Vállalkozói Szalonban Agytrösztök az országépítésben címmel tartott előadást Dessewffy Tibor szociológus a Demos Magyarország elnöke.

Április 10.
Oloffson Placid atya A túlélés szabályai című előadásával volt a Léleképítő vendége.

Április 24.
Kiss Dénes babérkoszorús író-költő, nyelvtudós a magyar nyelv értékeiről tartott előadást.

Május 8
Takaró Mihály irodalomtörténész a szabadkőművességről tartott előadást

Május 16.
A Rotary Klub a megyei kórház Hospice Alapítványát negyedmillió forinttal támogatta.

Május 17.
A szekszárdi Rotary Klub rendezésében a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei hangversenyt adtak a Művészetek Házában. A hangversenyen fellépett Farkas Judit, akit a klub anyagilag is támogat tanulmányaiban.

Május 28.
A Vállalkozói Szalon meghívására Szekszárdra látogatott Debreceni József közíró, kecskeméti tanár, aki könyvet írt Antal Józsefről, Gyurcsány Ferencről és Orbán Viktorról.

Június 12.
Dr. Hegedűs Lóránt püspök rendkívüli irodalomóra keretében Ady Endre költészetéről vallott.

Június 8.
A Vállalkozói Szalonban Bokros Lajos egykori pénzügyminiszter, a CEU Közép-európai Egyetem igazgatója aktuális gazdaságpolitikai összefoglalót tartott.

Június 11.
Szekszárdon tartották a Magyar Rotary klubok a következő évi vezetők felkészítési tanfolyamát.

Június 19.
Nyolcadik születésnapját ünnepelte a Szekszáradi Rotary Klub. A leköszönő elnök Kővári László eredményesnek ítélte az eltelt évet. A következő év elnökévé dr. Gesztesi Tamást választották.

Július 5.
Autóbuszt adományozott alapítványán keresztül Perutek János újságíró Hétfalu csángó településnek. Ezzel továbbra is megoldódik a gyerekek szállítása a magyar nyelvű iskolába. A buszt Kiss József a település polgármestere vette át Szekszárdon.

Augusztusban
Új emléktábla került a szekszárdi Sajtóház falára. Ezen - a korábban ugyanide átmentett vaskapu egykori tulajdonosának - dr. Nagy István volt belgyógyász főorvosnak a neve is szerepel a kaput 1910 körül alkotó Kovács János neve mellett. Az emléktábla megújítását, a korábbi kapu-elhelyezéshez hasonlóan Szigetvári Ernő az OTP ny. igazgató-helyettese kezdeményezte.

Szeptember 18 - December 31.
Szekszárdon a Garay téren minden este voltak a kormányfő lemondását követelő tüntetések. A megmozdulásokon a szervező dr. Tóth Csaba Attila, Horváth Anita, Nagy György, Szabó György mellett számos helyi személyiség és országosan is ismert meghívott kapott szót. Többek között Bacsmai László katolikus plébános, Halmosi József borász, Baky Péter festőművész, dr. Pálos Miklós a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Braun Márton országgyűlési képviselő, dr. Nemes Árpád ügyvéd, Kirsch János diakónus, a Csurgó zenekar, Horváth István polgármester, Kerekes Csaba önkormányzati képviselő, frakcióvezető, dr. Tóth Gyula, Csillagné Szántó Polixéna, Kővári László önkormányzati képviselők, Sárközi János József roma önkormányzati vezető, Csúcs Endre keramikus, Erőss Zoltán mérnök és dr. Kiss Albert ügyvéd hallatták hangjukat, mondták el véleményüket.
A meghívott vendégek közül többek között dr. Papp Lajos neves szívsebész professzor, dr. Csókai András agysebész, dr. Gutai László atomfizikus, Pitti Katalin operaénekes, Czakó Gábor író, Gergely János csíksomlyói plébános és az Árvácskák, dr. Tőkés László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, az Erdélyi Nemzeti Tanács elnöke, dr. Tamás Károly professzor, Waszlavik Gazember László zenész, dr. Drábik János a Szabadeurópa rádió volt szerkesztője, Sebestyén István mesemondó, Szakács Gábor zenész, Farkas István Kinca zeneművész, dr. Bakos Batu németkéri képviselő, dr Sümegi Zoltán Tolna város polgármestere, dr. Halász József a Szent Korona szolgája, dr. Bene Gábor Kossuth téri tüntető, Balogh Barna újságíró ,Ekrem Kemál György Kossuth téri tüntető, Balczó Zoltán egyetemi tanár, Dénes János ?56-os hős, Beregszászi Olga énekes, Torockai László a 64 vármegye egyesület volt elnöke, dr. Kellermayer Miklós professzor, dr. Csath Magdolna közgazdász, Szőts Béla, Kovács Gábor zenész, dr. Andrásfalvy Bertalan professzor, ifj. Hegedűs Loránt református lelkész, dr. Mellár Tamás egyetemi tanár, a KSH volt elnöke, Kiss Dénes költő-író, Komonyi Orbán és Usztics Mátyás színész tartottak hosszabb rövidebb előadást. A résztvevők az interneten is közzé tették a Garay téri eseményeket.

Szeptember 22.
A szeretet lángját lobbantották fel Szekszárdon a Garay téren, ahol fogyatékkal élő és ép művészek, sportolók, diákok váltották egymást a színpadon. Ezzel is segítve, hogy az egész társadalom elfogadja egyenrangú társnak a hátrányokkal élőket. A programot a Hétszínvirág Otthon szervezte.

Szeptember 28.
A Művészetek Házában dr. Szilágyi Mihály helytörténészt a Tolna megyei nemzetőrségről írt könyvének ünnepélyes bemutatóján, valamint Ranga Ferencet, Dóni Antalt és vitéz Prajda Vendelt, dr. Domány András a Magyar Nemzetőrség Országos Parancsnoka nemzetőr ezredessé léptette elő. A már elhunyt nemzetőrök közül Gabi Gézának és Farkas Istvánnak a Nemzetőrség Aranykeresztjét ítélték oda.

Szeptember 25.
Folytatódott a "Léleképítő sorozat" a Babits Mihály Művelődési Házban. Szabó Gyula, a Nemzet Színésze élete egy-egy mozzanatáról tartott versekkel színesített előadást.

Október 9-én Czakó Gábor decsi származású újságíró a "magyar nyelv lelkéről" beszélt.

November 20-án Zelei Miklós és Gazsó L. Ferenc újságírók voltak a sorozat előadói.

December 11-én "Petőfi nem alkuszik" címmel az Usztics Mátyás vezette Nemzeti Kamaraszínház előadását láthatta a színháztermet megtöltő közönség.

Október 4.
A Vállalkozói Szalon évadnyitó estjén Auth Henrik, az MNB alelnöke hazánk pénzügyi helyzetéről, kilátásainkról tartott előadást.

Október 17.
Kéri László politológus és dr. Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt tudományos főmunkatársa tartott előadást a Szalon vendégeként.

Az ősz folyamán Kocsis István a Magyar Villamos Művek vezérigazgatója hazánk energiahelyzetéről, az atomerőművek jövőjéről tartott előadást, folytatott beszélgetést.

A december 13-i évadzáró összejövetelen Horváth István polgármesterrel, Pálné dr. Kovács Ilonával, az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének igazgatójával, Halmai Gáborné országgyűlési képviselővel és Miszler Miklóssal, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójával a beszélgetés témája a közigazgatás és a gazdasági szervezetek közötti partneri viszony fontossága volt.

Októberben
Joó Ferenc, a Garay János Gimnázium egykori tanulója, neves pénzügyi szakember 100 ezer eurós felajánlást tett volt alma matere javára. Az alapítvány vagyonából évente három tehetséges tanuló jutalmazható. Az adomány aláírásán Lemle Béláné igazgató mellett és a tanulók képviselőin kívül dr. Ótos Miklós a Garay János Gimnázium Öregdiák Szövetségének elnöke is részt vett.

Novemberben
A jelenleg 210 főt számláló Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete tisztújító közgyűlésén ismét dr. Herbert Éva ügyvédet választotta meg elnökének. Alelnök dr. Brebán Valéria a Tolna Megyei Munkaügyi Központ igazgatója és Hauszmanné dr. Szőke Rita, a Szekszárd Városi Bíróság elnöke lett. A titkári teendők ellátására dr. Eszteri Zoltán ügyész kapott megbízást.

A Tolna Megyei TIT Egyesület szervezésében az idén is rendszeresek voltak az előadások. Többek között hallhatták az érdeklődők a Globális világproblémákról prof. dr. Tóth József PTE TTK. tanszékvezető egyetemi tanárát, Liszt Ferenc utolsó hónapjairól és haláláról dr. Szilágyi András pszichiátert, Széchényiről és Metternichről dr. Gesztesi Tamás nyugalmazott szekszárdi osztályvezető főorvost. Patartics Zorán építésztől, mint külső szemlélőtől, Szekszárd építészetéről hallhattak az előadássorozat résztvevői. Dr. Kiss László alkotmánybíró, a PTE jogászprofesszora "Jogunk nyelve, nyelvünk joga" címmel tartott előadást.

November 4.
Tizennégy ifjú hölgy vetélkedett az Alisca szépe versenyen a Babits Mihály Művelődési Házban. A koronát a hidasi Kiss Tímea nyerte el. Ő lett a közönség-díjas is. Udvarhölgyei a bajai Polgár Csilla és a szekszárdi Rózsa Szandra lettek

Decemberben
Tizennégy festményt ajánlottak fel a Bárka Művészeti Szalon alkotói a Hospice Alapítványnak. A bevételt a daganatos betegek gyógykezelésére fordítják. A Czitkovics Márta, E. Nagy Mária, Bede László és Biszák László munkái a Garay téri volt általános iskolában voltak megvásárolhatók december első felében.

December 5.
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Alapítvány ismét megszervezte jótékonysági hangversenyét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megsegítésére a Művészetek Házában. A telt házas rendezvényen a Liszt Ferenc Művészeti Iskola tanárai, növendékei és a szovátai gyerekek adtak műsort. Az összegyűlt 350 ezer forint pénz-adományt Pál Mária a szovátai gyermekotthon vezetője vette át dr. Madarassy Ágnestől, az alapítvány elnökétől.

December 11.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a fogyatékkal élők megyében működő szervezetei idén is megrendezték könyvtárosok, civil szervezetek, fogyatékkal élő, speciális nevelést igénylő fiatalok és felnőttek közreműködésével közös karácsonyi ünnepségüket a Babits Mihály Művelődési Házban.

December 14.
Stefka István Rendszerváltók című könyvét mutatták be a Művészetek Házában. A 80-as, 90-es évek fordulójának több neves személyiségével készült interjúkötet bemutatásán jelen volt dr. Andrásfalvy Bertalan és dr. Pozsgai Imre. A beszélgetést a rendszerváltás aktív részese, dr. Pálos Miklós a megyei közgyűlés alelnöke vezette.

Decemberben
A Szekszárdi Nőegylet Egyesület az idén is megajándékozta a Szivárvány Általános iskola tanulóit édességgel és öt diák családját élelmiszer csomaggal. A családok átmeneti otthonában lakók használt ruhákat, ágyneműt, háztartási eszközöket és élelmiszercsomagot kaptak. Egy joghallgató szakkönyv beszerzéshez járultak hozzá, két idős, egyedülálló személy ajándékban részesült.

December 19.
Az Anducska Adrien vezette Galiarda Kamarakórus karácsonyi hangversenyén - számos szólistával kiegészülve - széles műfaji skálán mozgó műsort hallhatott a közönség a Művészetek Házában. A szólisták Kajsza Pál, Kocsis Imre Antal, Dobai Tamásné, Köntös Hedvig, Auth Zoltán, Balázs Réka és a versmondó Fábián Péter voltak.