Díjak, Elismerések

Január 3.
A nyugdíjba vonuló Tolna megyei rendőrfőkapitánynak, dr. Kustra József dandártábornoknak a köztársasági elnök szakmai munkája elismeréseként a Szent György érdemjelet adományozta.

Január 23.
A Tollforgatók, a KÉSZ és a BÁRKA által alapított Tolna Megye Művészetéért plakettel öt főt díjaztak. Közülük szekszárdiak: Nepp Dénes szíjgyártó, a Madrigálkórus, Korcsmár István művészetpártoló, az Alisca Bau ügyvezető igazgatója.

Március 15.
A Magyar Köztársaság elnöke dr. Dobos Gyulának Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára igazgatójának több évtizedes kiemelkedő szakmai, tudományos és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitűntetést adományozta. A kitűntetést dr. Bozóky András a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere az Iparművészeti Múzeumban rendezett ünnepségen adta át.
A Magyar Köztársaság elnöke dr. Fischer Sándornak a Tolna Megyei Iparkamara elnökének a vállalakozások érdekében 25 éves aktív és kezdeményező, funkciójában a munkanélküliek képzésében végzett munkája elismeréseképpen a Magyar Köztársági Arany Érdemkereszt (polgári tagozata) kitűntetést adományozta. A kitűntetést a Magyar Iparkamara évnyitóján Gyurcsány Ferenc miniszterelnök adta át.

Március 16.
Hazafi József, Csányi-díjas újságíró, a Népújság ny. főszerkesztő helyettese az atomerőműről készített korábbi cikkeiért kapta ez évben a Paksi Atomerőmű újságírók számára alapított kitüntetését.

Március 18.
Dolcsányi Dóra főiskolai tanársegéd az MTH Pécsi Területi Bizottsága a Dél-dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány pályázatán "Szempontok a dialógus mint szövegtípus leírásához" című munkával 100000 Ft-ot nyert.

Március 20.
T. Litovkina Anna főiskolai tanárnak a PTE Tudományos és Kutatásfejlesztési Bizottsága a "Magyar közmondástár" című munkájáért az Év Kiemelkedő Szellemi Oktatása Díjat ítélte.

Április 2.
Töttős Pált a debreceni nagytemplomban tartott rendezvényen a Szent György Rend lovagjává avatták.

Április 30.
Az "Év Rendőre" kitűntető címet Szekszárd MJV közgyűlése a bűnügyi területen dolgozó Csábrák Csaba alezredesnek valamint a közrendvédelmi területen működő dr. Andics Józsefnek adományozta. A kitűzőt, okiratot és jutalmat a rendőrnapi ünnepségen Kocsis Imre Antal polgármester adta át.

Május 4.
Szekszárd MJV Közgyűlése az "Év Tűzoltója" címet Kosztolányi Péter törzsőrmester beosztott tűzoltónak adományozta. A kitűzőt, okiratot és jutalmat Kocsis Imre Antal polgármester a Szent Flórián Napi ünnepségen adta át.

Május 15.
Szekszárdon a Vöröskereszt Világnapja alkalmából kitüntetéseket adott át dr. Habsburg György a szervezet magyarországi elnöke. 18 segítő kapott kitüntetést. Ezzel egy időben a szervezet levelezős versenyének döntőjén a Garay Általános Iskola szerepelt a legjobban, ők is átvették díjaikat az elnöktől.

Május 19.
A Honvédelem Napja alkalmából kitüntetéseket adott át Budapesten Ivancsik Imre politikai államtitkár. A kitüntetettek: Kovács Péter rendezvényszervezésekért, Tálosi Zoltán szekszárdi helytörténész II. világháborús légiharcok című kötetéért.

Május 22.
A Budapesten tartott első Bartók zongoraversenyre két diákot neveztek be. Farkas Judit (Garay Gimnázium) a legszebben előadott Bartók műért nívódíjat, Erős Ditta Rebeka a legszebben előadott romantikus mű díjat kapta.

Június 6.
Rektori dicséretben részesült dr. Csatlósné dr. Fülöp Sára csoportvezető főiskolai docens kiemelkedő oktatói, szakmai, közéleti tevékenységéért.

Június 8.
Három évtizedes pedagógusi és szakmai szervezetekben végzett, valamint környezetvédelmi nevelési tevékenységének elismeréseként, a megyében elsőként vehette át a környezetvédelmi minisztertől a Pro Natura kitüntetést dr. Horváthné Papp Ibolya a környezetvédelem nemzetközi ünnepén.
Június 21.
Bólyai János kutatói ösztöndíj kuratóriuma dr. Várady Zoltán főiskolai főigazgató helyettes főiskolai tanárt emléklappal jutalmazta.

Június 22.
"Szeretettel az életért és a gyermekekért" alapítvány a 2006-os évben Kálóczi Andrea addiktológiai konzultánsnak és a Holló együttesnek adott át kitüntetést.

Június 22.
A Szekszárdi Nőegylet két kiemelkedő eredményű diákot, Orbán Tamást és Józsa Edinát támogató jutalomban részesített.

Július 3-7.
A Szekszárdon júniusban rendezett XXXIV. Országos Honismereti Konferencián Bél Mátyás díjat kapott: dr. Szilágyi Mihály. Honismeretért elismerésben részesült Kaczián János az Egyed Antal Tolna Megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az egyesület elnöksége plakettel jutalmazta a honismeret területén végzett munkájáért Letenyeiné Mráz Mártát, Krasz Ernőnét és Szakál Lászlót.

Július 28.
Batthyany-Strattman - díjat kapott dr. Szili Ferenc, a Balassa János Kórház radiológus főorvosa. A legmagasabb szakmai elismerésnek számító díjat Molnár Lajos miniszter Semmelweis Ignác születésnapján, az egészségügyi dolgozók ünnepén adta át. A 82 éves főorvos 1952 óta dolgozik a szekszárdi kórházban. Aranydiplomáját 2002-ben vette át.

Augusztus 20.
A városi Szent István napi ünnepség keretében, ünnepi közgyűlésen adta át Kocsis Imre Antal polgármester a közgyűlés által megszavazott városi díjakat, elismeréseket.


Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott

  • Elekes Eduárdné, (1948) a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatója több évtizedes példás közművelődési, irodalmi, közösségi értékőrző, kiváló intézményvezetői és hálózatszervezői munkája, a város érdekében végzett helytörténeti tevékenysége elismeréseként.
  • Töttős Pál (1920) nyugdíjas, a POFOSZ Tolna Megyei Szervezete elnöke két évtizedes szervező, karitatív, irányító munkája, az 1944-45 és 1956 áldozatainak emlékét megőrző kopjafák, emléktáblák, emlékművek létrehozásában betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

 

A Közjóért kitüntető díjat kapott

  • Dr. Ferincz Jánosné (1946) a Bezerédj Középiskola igazgatója több évtizedes kiemelkedő tanári, vezetői, szakértői munkája, az Európai Unió oktatási programjába történő integrálódást segítő tevékenysége elismeréseként.
  • Dr. Deli István (1932) nyugalmazott főiskolai tanár több évtizedes áldozatos pedagógiai, oktatásszervezői munkássága, különösen a szekszárdi tanítóképzés meghonosodását segítő igazgatói, főigazgatói munkássága, szakmai alkotói teljesítménye elismeréseként.
  • A Gárdonyi Zoltán Református Kórus (karnagy: Naszladi Judit) magas színvonalú művészeti tevékenysége, az egyházi és világi zenei rendezvényeken vállalt szolgálatai, hagyományteremtő munkássága, a város életében betöltött példamutató szerepvállalása elismeréseként.
  • A Szekszárd Junior Stars zenekar (művészeti vezető: Molnár Ákos) fél évtizedes kimagasló zenei tevékenysége, a város kulturális életét jelentősen gazdagító értékteremtő, a modern big band hangzású jazzmuzsikálást európai szinten művelő teljesítményéért.

 

A Szekszárd Javáért kitüntetésben részesült

  • A Gemenc Volán Zrt a több mint 50 év során a közel 30 milliós utazóközönség színvonalas kiszolgálása érdekében megtett áldozatos munkája, a várossal való példaértékű együttműködése elismeréseként.
  • Az Alisca Bau Kft a több mint egy évtizede tartó példaértékű és rendkívül sikeres gazdaságfejlesztő, városépítő tevékenysége, valamint a mély- és magasépítés területén szerzett szakértelme, a pince- és partfalépítési programjai, a könnyűszerkezetes csarnoképítés területén szerzett és a város javára kamatoztatott szakmai tapasztalata, támogató tevékenysége elismeréseként.
  • Az Alisca Rádió közel másfél évtizede a hallgatók megelégedésére és örömére, valamint a város érdekében végzett kiváló teljesítménye elismeréseként.
  • A Rádió Antritt több mint 10 éve a hallgatók megelégedésére és örömére, valamint a város érdekében végzett kiváló teljesítménye elismeréseként.


Szekszárdi Németségért nívódíját kapott

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat által

Szendrey Mihály, aki a helyi németség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, és munkássága példaként szolgál a jelen és utókor számára.

 

Roma Nívódíját kapott

A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat által


Dr. Király Csaba a Máltai Lovagi állam magyarországi konzulja a Roma Kisebbségi Önkormányzat által szervezett kulturális programok és hagyományőrző csoportok támogatásáért, programjaikért való személyes részvételéért.

 

Augusztus 20.
Matókné Kapás Júlia, a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza igazgatója Wlassics Gyula-díjat vett át Hiller István oktatási és kulturális minisztertől az iskolán kívüli művelődésben elméleti tevékenységével, új módszerek kidolgozásában, alkalmazásában és terjesztésében végzett munkájáért.

Augusztus 20.
Mesterségek ünnepét követően, a budapesti várban "Király Zsiga" díjjal ismerték el Komjáthiné Horváth Ágnesnek, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnökének tevékenységét, aki 1999 óta vezeti az Egyesületet.

Szeptember 1-3.
A VII. Megyehét keretében dr. Frankné Kovács Szilvia közgyűlési elnök kitüntetéseket adott át. Közöttük több szekszárdi polgárnak is: Bajszné Kiss Magdolna megyei pedagógiai intézetvezető Kiváló Köztisztviselő kitüntetésben, Borbély Viktor nyugalmazott testnevelő tanár Sipos Márton-díjban részesült. Elnöki elismerést és Farkas Pál szobrászművész által készített bronzszobrot kapott Darvas Ferenc, írói- költői munkásságáért, lelkes művészetpártolásáért, a kulturális életben való szerepvállalásáért és dr. Józan-Jilling Mihály kardiológiai osztályvezető főorvos, a szívbetegek gyógyulásáért létrehozott alapítványban végzett munkájáért és a magyar-német kapcsolatok ápolásáért.

A megyei rendezvénysorozat keretében adta át a "Csányi László emlékére" plakettet Pogátsa Alajos a közgyűlés alelnöke Elekes Eduárdné ny. megyei könyvtárigazgatónak.
Ugyanezt az elismerést kapta 2005-ben Ékes László író, újságíró, szerkesztő "alkotói és szerkesztői munkájáért".

Október 22.
A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét a parlamentben adta át Töttős Pálnak "az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásáért, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként."

A Magyar Köztársaság Elnöke Szabóné dr. Daczi Margitnak a PTE IGYF tanárának "érdemes és eredményes munkássága elismeréseként" a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitűntetést adományozta. A kitűntetést dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter adta át.

Október 23.
Nemzeti ünnepünkön, az 50. évforduló alkalmából a vármegyeháza dísztermét zsúfolásig megtöltő ünneplő közönség előtt több szekszárdi polgár vehetett át különböző szintű elismerést.

A Kancellária Hivatal által adományozott Szabadság Hőse elnevezésű emlékérmet dr. Pálos Miklós, a megyei közgyűlés elnöke adta át Rendás Tamásnak, Töttős Pálnak és Bencze Sándornak .

Szekszárd MJV Önkormányzata által adományozott 1956-os Emlékplakettet kapott: Csikós Mihály, Fuksz Tibor, Kis Pál István, Rendás Tamás, dr. Tollár Tibor, Töttös Pál, Ferenczi Sándor. A kitüntetésben pusztumusz részesült: Pap István, Gabi Géza, Kapitány Ferenc, Perényi Miklós, dr. Saárossy István, Székelyhidi Géza, dr. Nagy István, dr. Tóth Lajos, dr. Hadnagy Albert, Szakály Ferenc, Csák Péter, Lazáry Jenő, Görbei József, Farkas István, Haiser Kálmán. Az adományozott plakettet feleségük vagy gyermekük vette át Horváth István polgármestertől.

A POFOSZ által adományozott 56-os forradalmunk és szabadságharcunk évfordulójára a Hazáért érdemkeresztet vehetett át Bence Sándorné, Ferenczi Sándor, Jankovits József, Kovács János, Pócs Margit, Ranga Ferenc a POFOSZ megyei elnökétől, Töttős Páltól.

November 2.
A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar névadója születési évfordulóján szakmai nappal ünnepelt. Az ünnepi és szakmai program keretében kitüntetéseket is adott át Fusz György főigazgató. Az Illyés Gyula plakett I. fokozatát vette át Nagy Janka Teodóra intézetigazgató, főiskolai tanár, II. fokozatot kapott Szente István főiskolai docens.

December 1.
A VOSZ Tolna Megyei Szervezete idén is megszervezte a megyei Príma Gálát a Művészetek Házában. Ezen adták át a szervezők és támogatók javaslatai alapján az idei díjakat. Ebben az évben Príma-díjat kapott a Paksi Tűzvirág Együttes, amelynek vezetője Mádi Magdolna, dr. N. Horváth Béla professzor, irodalomtörténész, a szekszárdi főiskola irodalomtudományi és nyelvészeti intézetének igazgatója, József Attila kutató és a Molnár Ákos karnagy vezette Szekszárd Junior Stars Band.

December 9.
Baross Gábor díjat vett át Budapesten, a Művészetek Palotájában Amrein Károly a Gemenc Volán Zrt. Vezérigazgatója. A kitüntetést Kiss Péter munkaügyi miniszter adta át.
A VOSZ ugyanekkor az "Év vállalkozója" díjban részesítette Tarr Jánost, a Tarr Kft., valamint Hosszú Lászlót a Metmark Kft. vezetőjét.

December 15.
Újvári Istvánné a Fix Bt. Vezetője és Werner Ádámné az Ádám és Éva Vegytisztító Szalon vezetője vehette át a Tolna megyei "Év Vállalkozója" díjat a megyeszékhelyen Fajszi Lajostól a VOSz Tolna megyei szervezete elnökétől.