Emlékezés

Január 20.
Frankné dr. Kovács Szilvia a megyei közgyűlés elnöke hivatalában, majd szélesebb körben is köszöntötte a 75. születésnapját ünneplő dr. Szabópál Antal nyugdíjas közigazgatási vezetőt, a város díszpolgárát, egykori megyei tanácselnököt. Méltatta életútját és az 1963-1982 között a megyéért, benne a megyeszékhelyért eredményesen lobbyzó tevékenységét. Az ünnepelt által szervezett összejövetelen Tolna megyéből és az ország különböző részeiről több mint 200 egykori munkatársa vett részt.

Január 20.
Mészöly Miklós író halálának 5 éves évfordulójának emléknapot szenteltek szekszárdi tisztelői. Délelőtt az Illyés Gyula Főiskolán előadás hangzott el, és beszélgetés idézte fel az írót. Kiosztottak díjakat is. Mészöly Miklós díjat Darvasi László fővárosi költő, Mészöly emlékplakettet kapott Elekes Eduárdné az IGYMK ny. igazgatója kapott.

Május 7.
Gárdonyi Zoltán zeneszerző, zeneakadémiai professzor, a protestáns egyházzene kimagasló egyénisége születésének centenáriumára a Művészetek Házában nagysikerű hangversennyel emlékezett a nevét viselő kórus. A koncert díszvendége volt a névadó leánya, Gárdonyi Hajnal Németországban élő hegedűművész.

Május 28.
Szekszárd MJV Önkormányzata emlékünnepséget szervezett a Magyar Hősök Emléknapján. A megemlékezésen közreműködött a Szekszárdi Fúvószenekar, ünnepi beszédet Kocsis Imre Antal polgármester mondott, a történelmi egyházak nevében Kirsch János diakónus mondott áldást a hősök emlékére. Az ünnepség zárásaként a szekszárdi intézmények, katonai és hagyományőrző szervezetek helyezték el koszorúikat az I. és II. világháborús emlékműnél.

Június 4. 
A Trianon társaság szervezésében a 86 évvel ezelőtti igazságtalan békediktátumra és nemzeti tragédiánkra emlékeztek az egykori szekszárdi Országzászlónál. Fő szónok Rácz Sándor az 56-os Nagybudapesti Munkástanács elnöke volt.

Október 2.
Mozart születésének 250. évfordulóján, a zene világnapja alkalmából az Illés Gyula Megyei Könyvtár hangversenyt szervezett a Művészetek Házában. A rendezvényen, teltházas közönség előtt Szuprics Edit énekművész és Forgó György zongoraművész adott koncertet.

Október 6.
Az aradi tizenháromra emlékeztek a nemzeti gyásznapon a Béla -téri 1848-as emlékműnél. A Babits Mihály Általános Iskola tanulóinak műsora után a polgármesteri hivatal, az iskolák, a társadalmi szervezetek helyezték el koszorúikat, virágjaikat az emlékmű előtt. A díszőrséget a Scola Caritatis, valamint az I. Béla Király cserkészcsapat tagjai adták.

Benedek Elek születésnapja alkalmából "Mondj egy mesét" címmel szervezett akciót és programot Tancz Tünde a PTE IGYFK Könyvtárának vezetője. A rendezvényen tanárok és diákok olvastak fel, illetve mondtak meséket. Az emlékezés mellett ezzel a mese szépségére és fontosságára is felhívta a szervező a figyelmet.

Október 14.
A Garay János Gimnázium Öregdiák Szövetsége baráti találkozó keretében konferenciát tartott az 1956-s forradalomra és szabadságharcra emlékezve. A konferencia előadói dr. Szerencsés Károly az ELTE docense, Töttős Pál a POFOSz megyei elnöke, dr. Pálos Miklós ügyvéd és dr. Varga Zoltán az iskola volt diákjai (utóbbi a "Svédország orvosa"kitüntető cím birtokosa) voltak. Az iskola jelenlegi diákjai "Mit üzen 1956 a mai diákságnak?" című pályázat alkotásaiból olvastak fel részleteket.

Október 22.
A Szekszárdi Vasárnap, a város közéleti hetilapja szinte teljes terjedelmét 1956 emlékének szentelte. Régi újságcikkek, tanulmányrészletek, visszaemlékezések és interjúk kaptak helyet a lap ünnepi számában: Bálint György Lajos, dr. Dobos Gyula, Ékes László, Gál László, dr. Szilágyi Mihály, dr. Töttős Gábor, V. Horváth Mária tollából.

Október 23.
A forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának városi ünnepsége a polgármesteri hivatalban a POFOSz ünnepi ülésével kezdődött, a kapualjban lévő emléktábla megkoszorúzásával; a belvárosi templomban a Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenyével folytatódott.

A Szent István-téri emlékműnél népes ünneplő közönség, közöttük sok diák jelent meg.
Itt Bárdos Sándor szavalata, Spanicsek Attila tárogató-játéka után Horváth István polgármester és dr. Braun Márton országgyűlési képviselő szólt a jelenlévőkhöz. Irodalmi műsort az I. Béla Gimnázium tanulói adták, vezetőjük Kis Pál István tanár volt. Az ünnepélyen az Alisca Brass Band működött közre.

A Művészetek Házában a "Közöttünk élő ?56" meghívásos képzőművészeti kiállítást Baky Péter festőművész nyitotta meg. A Tolnatáj Televízió "Rákosi ellen forradalom" című filmjét vetítették le a Panoráma filmszínházban.

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kara rendezvényekkel emlékezett az 1956-os forradalomra: kiállítással, Temetetlen halott c. Mészáros Márta rendezte film megtekintésével, kerekasztal beszélgetéssel, "Felnőtté tiporva" kötet bemutatójával és emlékkonferenciával. Helyi előadók: dr. Várady Zoltán főigazgató-helyettes, Kolontári Attila adjunktus, a vendégek dr. Kecskés Gusztáv (MTA TTI) és dr. Germuska Pál ('56-s Intézet) voltak.

Az évforduló alkalmából több szekszárdi diák kapott elismerést 1956-ra emlékező írásáért. Az irodalmi pályázaton Konrád Nóra a Garay Gimnázium, a történelmi pályázaton Renczes Erzsébet, az I. Béla Gimnázium és Madarassy Szűcs Anna, Garay János Gimnázium diákja.

December 27.
Az 1956-s forradalom 50. évfordulója alkalmából Lakatos Tibor őrnagy Jubileumi Nagykereszt, Kiss József és Janicska Zsolt zászlósok pedig Jubileumi Kiskereszt kitüntetésben részesültek. Az elismeréseket Kovács János megyei nemzetőr-parancsnok javaslata alapján Horváth István polgármester adta át, elismerve a kitüntetetteknek a honvéd hagyományápolásban való aktív részvételüket.