Emlékezés

Január 19.

Mészöly Miklós születésének 83. évfordulóján emléknap keretében a PTE IGYFK E épületében konferenciát tartottak. A polgármester és főigazgató köszöntőjét követően Jankovics József az MTA Irodalomtudományi Intézetének alelnöke, majd Tüskés Tibor (Pécs), Urbanik Timea-Molnár Tamás (Szeged), dr. Töttős Gábor, Szederkényi Ervinné (Pécs), dr. Gaál Zsuzsanna, Fogarassy Miklós (Bp.) és Szolláth Dávid (Pécs) előadása hangzott el. Ezt követően emléktáblát avattak az író Bezerédj u. 2. alatti szülőházának falán. A tábla Tövisháti Béla alkotása. E napon került sor a főiskola aulájában Móser Zoltán és Pilisi Elemér fotóiból felállított kiállítás megnyitása, a Művészetek Házában az ünnepi könyvbemutatóra és a Pad Egyesület tagjainak közreműködésével (Kálóczi Andrea, Tell Edit, Csötönyi László, Orbán György) igényes, színvonalas zenés irodalmi műsorra. A Mészöly Miklósról készített köteteket dr. Horváth Béla főigazgató mutatta be. A Mészöly-emlékplakettet a polgármester adta át. A programot Mészöly Miklós kedvelt dalait előadó Felkai Gyuláné műsora zárta.

Február 17.

Szekszárdon a Kadarka u.74/C alatt működő Kelemen József Idősek Otthonában ünnepelték Szabó Györgyné születésének 100. évfordulóját.

Február 25.

Az 1977-ben fiatalon elhunyt kiváló testnevelő és kézilabdaedző tiszteletére a Varga Trans Fer UKSE elnöksége Ambrus Péter emlékplakettet alapított, emléktábláját a Sportcsarnok előterében avatták fel.

Március 15.

A Béla téri ünnepi megemlékezés szónoka Molnár Zoltán János a PTE IGYFK hallgatója volt. A műsorban a Babits Mihály Általános Iskola tanulói és az Alisca Brass Band működött közre. Temetői ko-szorúzások, este zenés toborzó, fáklyás felvonulás, majd a művelődési házban teaházi program zajlott verssel, zenével és tánccal.

Március 28.

Számos cikkben és rendezvényben történt megemlékezés Wosinsky Mórnak, a tudós papnak a tevékenységéről, születésének 150. évfordulója alkalmából.

Április 6.

A Hunyadi Mátyás Szakközépiskola (korábban Helyiipari, Vendéglátóipari) ötvenéves fennállását ünnepelte a Művészetek Házában megrendezett jubileumi rendezvénnyel.

Április 7.

Száz éve hunyt el Székely (Séner) Ferenc Szekszárd neves közéleti személyisége, a Szekszárd és Vidéke alapító szerkesztője, a Tolnavármegye főmunkatársa, a vármegye főlevértárnoka.

A Magyar-Izraeli Baráti Társaság éps a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a Művészetek Házában emlékezett meg a holocaustról és a németajkúak II. világháború utáni kitelepítéséről. A rendezvény előadója Ungvári Krisztián történész volt.

Április 15.

10 éve hunyt el a Széchenyi emlékdíjas és Babits díjas író, lapszerkesztő, Csányi László. Az évfordulón a város polgármestere és az emlékezők megkoszorúzták emléktábláját.

Április 21.

Bezerédj Amália író, zeneszerző, intézmény alapító születésének 200. évfordulója alkalmából a főiskola vezetése 55 emléklap és díj arra érdemes tanulóknak évenkénti odaítéléséről és kiosztásáról döntött.

Május 25.

Immár 15 éve rendeznek emlékhangversenyt a tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt kiváló zongoraművész, zeneiskolai igazgató, Thész László emlékére.

Május 30.

A Magyar Hősök Napján a város a háborús emlékműveknél koszorúzás keretében megemlékezett hős fiairól, június 5-én a volt országzászlónál a trianoni nemzeti tragédiára emlékezett a város a történelmi egyházak képviselőinek részvételével.

Augusztus 23.

125 éve született a "mesekedvelő" tanfelügyelő, Berze Nagy János. Munkásságáról megemlékező cikket írt Szabó Géza és Nagy Janka Teodóra a Szekszárdi Vasárnapban. A Szekszárd - Lugos - Facsád Baráti Társaság, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár,, a Babits Mihály Művelődési Ház, a Megyei Honismereti Egyesület és a Garay János Gimnázium nemzetközi mesemondó versenyt hirdetett általános iskolások számára.

Október 6.

Ebben az évben is megemlékeztek a város vezetői, a pártok és intézmények képviselői, Szekszárd lakói az aradi vértanukról és elhelyezték koszorúikat a ?48-as emlékmű talapzatára.

Október 23.

Koszorúzással, ünnepi hangversennyel, a Bezerédj István Középiskola tanulói (művészeti vezető: Király Józsefné) irodalmi műsorral emlékeztek az 1956-os forradalomra.

November 2.

Névadójukra emlékeztek az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban. Bemutatták Kispál István Illyésről készített filmjét. A szerkesztő riporter Gacsályi József volt. Ezt követően Tolna megye fiatal könyvtárosa, Olvasókért, a Kultúráért Tolnában elismerések és honismereti emléklapok átadására került sor.

Az Illyés Gyula Főiskolai Kar koszorúzással és tudományos előadásokkal tisztelgett névadója emlékének. Vasy Géza irodalomtörténész "Illyés Gyula évszázada," Mag Béla helyettes államtitkár "A Magyar felsőoktatás jövőképe" Margita Pavlović dékán "Tanárképzés Horvátországban a Bologna-folyamat tükrében" címmel tartott előadást. Ezt követően 4 szekcióban 30 előadás következett. A program a Művészetek Házában a Madrigál kórus hangversenyével zárult.

November 4.

Hagyományteremtő célzattal a polgármester felhívására számos közintézményben és családban elhelyezték a kegyelet mécseseit és gyertyáit az ablakokban, tisztelegve ?56 hősei és mártírjai előtt.

November 13.

Létay Menyhértre emlékeztek és megkoszorúzták felújított síremlékét kollégái, tanítványai, tisztelői a Garay János Gimnázium Alma Mater Öregdiákjainak Szövetsége által szervezett program keretében.