Díjak, Elismerések

Január 21.

Frankné dr. Kovács Szilvia a Tolna Megyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke a Védelmi igazgatásért emlékérem arany fokozatát kapta dr. Lampert Mónika belügyminisztertől. A kitüntetést Bardócz László BM. vezető főtanácsos adata át.

Január 22.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Budapesten, a Stefánia Palotában, a két éve tragikus hirtelenséggel eltávozott, dr. Gémes Balázs a magyar kulturális örökség megmentése érdekében kifejtett életművéért, postumus a Magyar Kultúra Lovagja kitűntetést kapta. A díjat felesége és gyermekei vették át.

Szintén a MKN alkalmából vette át elismerő kitűntetését Baky Péter a Művészetek Háza igazgatója, Gacsályi József könyvtárosa és Németh Erzsébet a Babits Mihály Könyvesbolt vezetője.

Február 24.

A Szekszárdi Big Band, 25 éves működése elismeréseként a "Szekszárd városért a művészet erejével" emlékplakettet kapta.

Márciusban

A Szféra Kft. harmadik alkalommal kérte véleménynyilvánításra a településeket. A beküldött szavazatok alapján az "Év Polgármestere" címet Kocsis Imre Antal Szekszárd város polgármestere nyerte el.

Március 15.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült Farkas Pál szobrászművész, PTE IGYFK docense, Ezüst Érdemkeresztet kapott dr. Tolnai Gyula intézetigazgató főiskolai tanár.

Március 15.

A PTE rektora által alapított az Év Kiemelkedő Szellemi Alkotása díjat 2004-ben dr. Töttős Gábor, irodalmár és helytörténész, az intézmény docense kapta Dienes Valériáról készített tanulmánykötetéért.

Március 31.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár az Internet Fiesta megszerzéséért országos elismerést kapott.

Áprilisban

Közel másfél száz ácsot megelőzve a három évtizedes gyakorlattal rendelkező, Bartis László szekszárdi tetőfedő pécsváradi munkája nyerte a Bramac által kiírt országos verseny első díját.

Április 22.

A Tolna Megyei rendőrkapitányság vezetője az "Év Rendőre" címet Frast Antal főtörzs zászlósnak, a szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya körzeti megbízottjának adományozta.

Április 30.

"Szekszárd Városért a művészet erejével" kitüntetést kapott a Gárdonyi Zoltán Református Együttes két tagja, az alapító, Lemle Zoltán és Bognár Jenő. A plakettet az ötletadó Halmai Gáborné képviselő, alpolgármester a kórus április 30-i minősítő hangversenyén adta át.

Májusban

Az "Év Rendőre" kitűntetést Varga Krisztián főhadnagy, a szekszárdi Rendőrkapitányság főhadnagya, a vizsgálati osztály megbízott helyettes vezetője és Zádori László főtörzsőrmester kapta.

Horváth Sándor őrnagy, a szekszárdi önkormányzati tűzoltóság tűzmegelőzési osztályvezetője, parancsnokhelyettes kapta az "Év Tűzoltója" kitűntető címet.

Június 5.

A PTE rektora a pedagógusnapi ünnepség keretében dr. Sramó András főiskolai docensnek, az IGYFK gazdaságtudományi intézete igazgatójának rektori dicséretet adott. Dr. Tolnai Gyula docens a kar szociálpolitikai intézete igazgatója elnyerte az év legnépszerűbb oktatója címet.

Június 8.

Az OKTV néprajzi múzeumban tartott díjkiosztásán az Év latintanára címet Gesztesi Enikő, a Garay János Gimnázium tanára kapta.

Július 7.

Elekes Eduárdné az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója Esztergomban a Honismereti Akadémián vette át a Honismereti Munkáért Emlékérmet.

Dr. Imre Csanádnét a Megyei Könyvtár helytörténeti munkatársát, a kutatások állandó segítőjét a Honismeretei Szövetség Országos Elnöksége a mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért elismerésben részesítette.

Július 16.

A bíróságok napja alkalmából az OIT Juhász Andor-díj ezüst fokozata kitüntetést adományozott dr. Molnár Istvánnak, a megyei bíróság büntető kollégiuma vezetőjének. Dr. Balassa Mária a Szekszárd Városi Bíróság bírája címzetes táblabírói címet kapott. A kitüntetéseket dr. Lomnici Zoltán az OIT elnöke adta át.

Augusztus 16.

A Magyar Köztársaság Elnöke kimagasló szakmai munkájának elismeréseként a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Vitéz Zsoltnak, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatójának. Bronz fokozatát kapta Péter Mihály az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola tanára, korábbi igazgatója.

Augusztus 19.

Frankné dr. Kovács Szilvia a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke a Honvédelemért kitüntető cím I. osztályú fokozatát vette át a Stefánia Palotában Iváncsik Imre politikai államtitkártól az előző évek katasztrófa elhárítási irányító munkájáért.

Augusztus 20.

Szekszárd MJV Önkormányzata 2004. augusztus 20-án a Művészetek Házában tartotta ünnepi közgyűlését. Az államalapítás évfordulóján Kocsis Imre Antal polgármester itt adta át a lakosság, a civil szervezetek által javasolt, és a közgyűlés által megszavazott városi díjakat, elismeréseket.

 

Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott

  • Dr. Csötönyi Sándor ökölvívó, mesteredző 1949. február 24-én Dunaszentgyörgyön született. Általános és középiskolai tanulmányait Szekszárdon végezte. 8 éves korától szövődött életre szóló kapcsolata az ökölvívással. Legendás sportszeretete a szekszárdi Dózsában alapozódott meg, nevelő edzői Leposa Béla, Leposa Dezső, Leposa Ferenc, edzői Fogarasi Mihály, Szakács Béla voltak. Civilben a Szekszárdi Vasipari Vállalatnál olajkályha-szervizelői munkát végző fiatalember korosztályos bajnokság győztese lett. 1970-től edző Magyarországon és Németországban a C.SC Frankfurt csapatánál, 1978-1988 között Papp László mellett a magyar felnőtt válogatottnál. A Schilling Casino munkatársa 1988-tól, majd a Casino Imperial igazgatója, 1992-től vezérigazgató-helyettese, ezt követően a Central Casino Hungary Kft. vezérigazgatója. Sportvezetőként is jegyzett névnek számít, hiszen a magyar Ökölvívó Szövetség elnökségi tagja, az Európai Ifjúsági Bizottság elnöke, majd a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és a Parlament Sportbizottságának tagja, aki szívvel-lélekkel szekszárdinak vallja magát, amiben tudja, segíti a várost.
  • Vitéz Zsolt ny. iskolaigazgató, 1944. május 11-én Murgán született. A Garay János Gimnáziumban érettségizett. Pécsen szerez általános iskolai matematika-fizika tanári oklevelet, majd pedagógiai szakos egyetemi képesítést Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. 1974-től él és dolgozik Szekszárdon, tanárként, igazgatóhelyettesként, igazgatóként, volt tanulmányi felügyelő, művelődési osztályvezető városi, majd helyettes megyei szinten. 1989-től a 4. számú Általános Iskola, ma Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója. Munkája eredményeként megnőtt az iskola presztízse, az intézmény korszerűsítésével, kitartó és következetes munkával a tehetséggondozás és a fejlesztő felzárkóztatás fellegvárává fejlesztette az iskolát. Jelentős érdemeket szerzett az iskolai német nemzetiségi nyelvoktatás továbbfejlesztése, a nemzetiségi kultúra és hagyományápolás terén, a Dienes Valéria kultusz életre hívásában, a Dienes-hagyaték gondozásában, megismertetésében.
  • Heimann Ferenc ny. szövetkezeti elnök 1930. augusztus 16-án született Szekszárdon. A Heimann család alsó utcai sváb felmenőikkel szekszárdi létüket 1798-ig vezetik vissza. Nagyapja az első világégést, édesapja a másodikat harcolja végig, az egyke serdülő fiúra korán rászakad a családfenntartás felelőssége. A középparaszti lét öröme kínja-keserve hamar felelősségteljes emberré alakítja. A háború utáni újrakezdés egyet jelent a sváb paraszti lét törvényeivel: a földet művelni, az állatokat gondozni, a gazdaságot mintaszerűen rendben tartani, és ha lehet spórolásból újabb földeket vásárolni.
  • 1960-tól ő a Béri Balogh utcai termelőszövetkezet, majd az összevonásokat követően 1989-es nyugdíjba vonulásáig az Aranyfürt téesz elnöke. A közös gazdaság a legjobbak közé küzdi fel magát, az országban elsőként itt indul meg a részes művelés, a háztájiak erősödése. A zártkertek elfogadásával először indítják a magánszőlők újbóli térhódítását, az első nagyüzemi szőlőtelepítéseket (Baranya-völgy és Leányvár). Ők az úttörői a téesz és magán palackos borokat forgalmazásának. Integrációkat hoztak létre a környék agrárvállalatai a műtrágyabeszerzéstől-tárolástól a szőlő és bor közös feldolgozásáig. Heimann Ferenc az Aliscavin alapító első elnöke. A rendszerváltáskor ment nyugdíjba. Kisebbik fiát segítve jelképesen is messzire tekintő minta borgazdaságot hoznak létre a Iván-völgyi tetőn, ahol messziről felismerhető a Heimann-szőlők katonásan ápolt rendje. A város mezőgazdasága, borkultúrája felől nézve az elmúlt 50 év egyik, ha nem a legjobban meghatározó embere.

 

Közjóért kitüntető címben részesült:

  • Vida Péter borász, aki 1953. március 8-án Csornán született. 1964-től él Szekszárdon, a Rózsa Ferenc Szakközépiskola szőlész-borász osztályában, majd a szarvasi főiskola meliorációs üzemmérnök szakán végzett. Ezt követően a Béri Balogh, majd az Aranyfürt tsz üzemgazdászaként, ágazatvezetőjeként dolgozott. 1996-tól kezdett önálló borászat megteremtésébe, 4 hektáros ős, öreg szőlővel indult, melynek ma már dupláját műveli Baktában, Baranya-völgyben és Hidaspetrén. Termelésében a Cabernet Franc meghatározó, majd a Kékfrankos, Merlot és a Kadarka fajok következnek. A Szekszárdi Hegyközség Eredetvédelmi Bizottságának elnöke. Vida Péter borai Szekszárd nagykövetei, 2004-ben a Concours Mondial brüsszeli és a Blaye-Bourg bordeaux-i bemutatón ezüstérmet szerzett. Az angol, az ír-magyar nagykövetség mellett borai eljutottak Japánba, Új-Zélandba, Svájcba, Belgiumba, a düsseldorfi Pro Wein bemutatókon öt éve folyamatosan jelen vannak.
  • Holló együttes húsz éve alakult, ma három tagot számlál Ritter Péter vezető, Sili Károly és Fenyvesi Ferenc alkotják. Az elmúlt két évtizedben közel négyezer koncertet adtak az ország egész területén, az előadások fele felnőtteknek szólt. Az 1989-ben kiadott "Adjon Isten", majd a "Függő vizek", "Elfelejtett dalok" és "Volt ez másként", majd 1994-ben "Hold alatt", 1996-ban "1996" című albumok sokaknak szereznek örömet. Jó együttműködés nyomán rendszeresen szerepelnek a Német Színházban, számos jótékonysági programon vesznek részt. Sajátos zenei stílussal, koncertekkel, színházi előadásokkal, zenei albumokkal gazdagítják Szekszárd zenei életét, formálják a felnövekvő nemzedék zenei ízlését.
  • Mentálhigiénés Műhely az országban az első civil szervezetek között 1988-ban alakult meg, 1990-ben szerveződött egyesületté, kiemelten közhasznú szervezet. Küldetése a lakosság egészségkultúrájának növelése érdekében egyéni és közösségi léleképítés, lélekvédelem, közösségfejlesztés és közérzet javítása Szekszárdon, Tolna megyében, a Dél-dunántúli régióban. Részt vesznek az önkormányzat feladatkörét képező szociális alapellátásban, egészségmegőrzésben, betegség-megelőzésben, rehabilitációban.

Ennek érdekében, sok ember áldozatos munkájával, egymásra épülő szolgálatrendszert hozott létre (Őszinte Szó, az SOS Lelkisegély Telefonszolgálat, Ijfúsági Lélekvédő Szolgálat, Társkereső Szolgálat), és működteti a tartós munkanélküliek elhelyezkedését segítő Újra dolgozom programot.

 

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat

A Szekszárdi Németségért Nívódíjban részesült

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat által Peter Bernhardt Main -Tauber járás, Tolna megye és a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint egyesület közötti partnerkapcsolat ápolásában kifejtett kiemelkedő érdemeiért. Közbenjárására sikerült politikai és anyagi segítséget kapni a 2003-ban átadott Ifjúsági (Cserkész) Ház felépítéséhez, valamint a magyarországi német fiatalok kint tartózkodásának költségeihez.

 

Roma Nívódíjat adományozott:

A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat Lenkey Imre építési vállalkozó áldozatkészségéért, a cigánylakosság és a cigányönkormányzat munkájának támogatásáért, a hagyományőrző programok felkarolásáért, a romák anyagi problémáinak enyhítésért, a roma vállalkozók segítéséért.

Szeptember 1.

A hatodik megyehét gazdag rendezvénysorozata keretében került sor a megyei közgyűlés által odaítélt kitüntetések átadására. A kitűntetéseket Frankné dr. Kovács Szilvia a megyei közgyűlés elnöke adta át.

 

Babits Mihály-díjban részesült:

Molnár M. György festőművész a magyar tájképfestészet hagyományainak továbbviteléért, a megye képzőművészeti életének szervezésében vállalt szerepléséért, a fiatalok képzőművészeti nevelésében elért eredményeiért.

 

Beszédes József-díjban részesült:

Módos Ernő kertészmérnök, az Alisca Borrend nagymestere a szekszárdi bor hírnevének megalapozása, és a szekszárdi borvidék fejlődése érdekében végzett tevékenysége, az Alisca Borrend megalapítása és működtetése terén kifejtett munkája, példaértékű, aktív szakmai és közéleti szerepvállalása elismeréséül.

 

Bezerédj István-díjban részesült:

Kaczián János népművelő levéltáros, a megye kulturális értékeinek megmentésében és a civilszféra összefogásában vállalat aktív szerepe, a honismereti mozgalom újjászervezése és folyamatos működtetése érdekében végzett tevékenysége, helytörténeti kutatásai és publikációi elismeréséül.

 

Tolna Megye kiváló köztisztviselője kitüntetésben részesült:

  • Jóföldi Gabriella a humán szolgáltatási osztály helyettes vezetője Tolna megye kulturális örökségének megismertetése és továbbörökítése érdekében kifejtett munkája, a megyei kulturális intézmények fejlesztésében és a civil szerveződések támogatásában vállalt szerepe, valamint a Megyei Önkormányzat fenntartói feladatainak ellátásában végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.
  • Tóthné Lelkes Erika a pénzügyi osztály helyettes vezetője a költségvetési gazdálkodás különböző területén végzett színvonalas munkája, az intézményi és önkormányzati ingatlanvagyon kezelésében és hasznosításában vállalt szerepe, az intézményvezetők pénzügyszakmai munkájában kifejtett tevékenysége elismeréséül.

 

November 2.

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Karának emléknapján, a névadó születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen adták át az Illyés-plaketteket. A díj I. fokozatát Pajor Márta, a főiskola docense, az intézet ének-zene csoportjának vezetője kapta, Magas szintű tanári munkájáért, valamint a kar kulturális munkájában vállalt szerepéért és a lengyelországi nyári vendégtanári munkájáért.

E díj II. fokozatát Antus Györgyné, a gyakorló iskola igazgatója kapta meg a hallgatók körében végzett eredményes pedagógiai munkája és vezetői munkája elismeréséül. Az igazgatónőnek jelentős érdeme fűződik az alapfokú művészeti iskola létrejöttéhez is.

Novemberben

A Kézjegy, a Tolnai Tollforgatók Klubja által alapított Csányi László-díjat posztumusz Varga S. József író-újságíró kapta.

December 13.

A Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója elismerő címet fővárosi rendezvényen vette át Weisz Andrea rádióamatőr, a szekszárdi I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola tanulója.