M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án (csütörtökön) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. előterjesztés)
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(25. sz. előterjesztés)
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(a 313. sz. előterjesztés a 2011. december 15-i ülés anyagával kiküldésre került, a módosított melléklet később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Javaslat a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre) 
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére
(8. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

10.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11.) Javaslat keretszerződés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és –elvezető rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) Javaslat a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére c. TIOP-3.4.2- 11/1 pályázat benyújtására
(20. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13.) Javaslat a „Hajléktalan Gondozási Központ” korszerűsítésére c. TIOP-3.4.2-11/1 pályázat benyújtására
(21. sz. előterjesztés)  (kiegészítés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.) Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítésére” c. TIOP 3.4. 2-11/1 c. pályázat benyújtására
(22. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15.) Javaslat A Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felbontására
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány megszüntetésére
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17.) Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés átvezetéséhez
(12. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(3. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évi teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

20.) Javaslat önkormányzati intézményvezetők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2011. IV. negyedév)
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23.) Tájékoztatók:

- Tájékoztató a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatairól 
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

24.) Kérdések, interpellációk

 

ZÁRT ÜLÉS:

25.) Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök

26.) Javaslat a szőlőhegyi sportpálya hasznosítására
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2012. január 27.

Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi javaslat:


- Javaslat a 223/2011. (XI. 16.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

- Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra
(Szekszárdi Garay Pince)
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester