Triebler Irma kitüntető díj

Triebler Irma kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését a Szekszárdon szociális szakterületen dolgozók iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el, és munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a szociális ellátás magas színvonalú biztosításához. A Triebler Irma kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szekszárdi lakóhelyű természetes személy, szekszárdi székhelyű jogi személy, civil szervezet. A Triebler Irma kitüntető cím átadására minden évben augusztus 29-én a Közgyűlés ünnepi ülésén kerül sor. A kitüntető címet tanúsító okiratot, valamint az azzal járó pénzjutalmat a polgármester adja át.

Triebler Irma kitüntető cím:

2017:
Palkó Jánosné

Palkó Jánosné 1992 év óta munkavállalója a Szekszárdi Dr. Kelemen József Idősek Otthonának. 2017. szeptember 01. napjától nyugdíjba vonul.  Az elmúlt 25 évben odaadó szakmai munkájával jelentősen hozzájárult az idősek otthonában lakók magas szintű, hatékony ellátásához, biztosítva számukra az otthonosság érzését. Mind az idősekért, mind a munkatársaiért, azok érdekeiért mindenkor kiállt, segítő kezet nyújtott mindenki felé, legyen az ellátott vagy hozzátartozó.