Szám: IV./B/11-8/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. május 24. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 9 óra 

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont: 
Beszámoló az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
(146. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

2. napirendi pont: 
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(147. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3. napirendi pont: 
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(148. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

4. napirendi pont: 
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(149. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
      Simon Józsefné könyvvizsgáló

5. napirendi pont: 
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(150. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Kerekes László ügyvezető igazgató
    Máté Péter FB elnök
    Ribling Júlia könyvvizsgáló

6. napirendi pont: 
A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(151. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

7. napirendi pont: 
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(152. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:     Ács Rezső polgármester
Meghívott:    Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

8. napirendi pont: 
Beszámoló a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2015. évi tevékenységéről
(153. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

9. napirendi pont: 
Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
(154. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

10. napirendi pont: 
Beszámoló a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2015. évi tevékenységéről
(155. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

11. napirendi pont: 
Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

12. napirendi pont:
Tulajdonosi döntés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ingatlan beruházásai értékének elszámolásáról
(190. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

13. napirendi pont:
Tulajdonosi felhatalmazás önkormányzati gazdasági társaságok közötti elszámolás lebonyolítására
(192. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő:    dr. Varga Katalin jegyző
Meghívott:    Artim Andrásné ügyvezető igazgató
    Berlinger Attila ügyvezető igazgató

14. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi döntések meghozására - a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdőnek a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által történő - üzemeltetési feltételek biztosításáról
(191. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató


NYILVÁNOS ÜLÉS:

15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

16. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(197. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

17. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2015. évben lezajlott ellenőrzésekről
(157. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

18. napirendi pont:
Beszámoló a 2015. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(156. sz. közgyűlési előterjesztés)   
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

19. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint közös önkormányzati hivatal - 2015. évi működésének pénzügyi elszámolása
(196. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Tamási Anna pénzügyi osztályvezető

20. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(163. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

21. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(187. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens
      Pál József igazgatóság vezető

22. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(174. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Toláczi Zsuzsanna intézményvezető-helyettes
      Pál József igazgatóság vezető

23. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(198. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Rottenbacher Ádám igazgató
      Pál József igazgatóság vezető

24. napirendi pont:
Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére
(194. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

25. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési tervének módosítására
(189. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

26. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre
(201. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

27. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(167. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

28. napirendi pont:
Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmenti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című pályázat jóváhagyására
(171. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

29. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(185. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Friedl Enikő pályázati referens

30. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére
(172. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Friedl Enikő pályázati referens

31. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(186. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Friedl Enikő pályázati referens

32. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(178. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Friedl Enikő pályázati referens

33. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(182. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

34. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/4. sz. részleges módosítása
(175. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

35. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(176. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

36. napirendi pont:
Javaslat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiegészítő támogatására
(177. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna pénzügyi osztályvezető

37. napirendi pont:
Javaslat a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására, helyi akciócsoport megalakítására
(180. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Friedl Enikő pályázati referens

38. napirendi pont:
Javaslat gazdasági társaság alapító okiratának jóváhagyására
(183. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

39. napirendi pont:
Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése
(195. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

40. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt terv” elkészítésére a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához”
(63. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Friedl Enikő pályázati referens

41. napirendi pont:
A Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kérelme
(61. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

42. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer IV. ütem megvalósítására” tárgyában kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(62. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

43. napirendi pont:
Az önkormányzat tulajdonában lévő óvodák, általános Iskolák és gimnáziumok vizesblokkjainak tisztasági festésére tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(64. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

44. napirendi pont:
Kiss Tamás és Huszár Zoltán kérelme
(65. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

45. napirendi pont:
Tóbi Balázs telekhatár-rendezési kérelme
(66. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

46. napirendi pont:
Polip Ifjúsági Egyesület kérelme
(67. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

47. napirendi pont:
A Szekszárdi Hegyközség támogatási kérelme
(68. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

Szekszárd, 2016. május 20.


Kővári László s.k.
GPB elnök