Szám: IV./B/11/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. január 26. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 10 óra


NAPIREND

1. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1. C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

2. napirendi pont:
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi támogatási kérelme
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a  közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(7. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

6. napirendi pont:
A településrendezési terv részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(11. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyása
(14. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

8. napirendi pont:
A településrendezési terv 2016/1. sz. részleges módosítása
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

9. napirendi pont:
Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2011-2013. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(18. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási kérelme
(21. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat az újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatos eljárásrend kidolgozására, a településrendezési terv részleges módosítására
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(224. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

15. napirendi pont:
Bence-Horváth Melinda kérelme
(1. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

16. napirendi pont:
Kiss László kérelme
(2. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

17. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózatának patkánymentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(3. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

18. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2015. 2. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(4. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Baka György elnök

19. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. évi munkaterve
(5. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök

20. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények napi szintű és időszakos takarítási feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás szakmai anyagainak elkészítésére, az eljárás során szükséges szakmai véleményezésre, valamint sikeres eljárást követően a szolgáltatás havi szintű auditálására és dokumentálására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(6. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

21. napirendi pont:
Halmosi József ingatlanvételi kérelme
(7. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

22. napirendi pont:
MINDEN W-TEL Kft. közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(8. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

23. napirendi pont:
Zsók Ambrusné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(9. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

24. napirendi pont:
Elter Gábor és Elter Balázs ingatlanvételi kérelme
(10. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

25. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2016. évi bérleti díjára
(11. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

26. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(12. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
 


Szekszárd, 2016. január 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök