szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. július 13. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme átvilágítás költségével kapcsolatban
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Nyerges Tibor, a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke
 
2. napirendi pont:
Javaslat a BODNÁR Ügyvédi Irodával a veszélyhelyzetben kötött szerződések átfogó jogi vizsgálatának lefolytatására kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
3. napirendi pont:
A 310/2020. (VI.6.) számú bizottsági határozat pontosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Csilla aljegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
4. napirendi pont:
Javaslat           a          „TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001        Önkormányzati         épületek         energetikai korszerűsítése” projekt keretében a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule - energetikai korszerűsítése kapcsán a kiviteli terv készítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
7.  napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt közvilágítás kiépítési, légkábel kiváltás vezetékjogi engedély köteles építési és optikai kábel alépítményes kiváltásának nem építési engedély köteles építési munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
 
8.  napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás csarnokfelújítás tervezés része (eljárás 2. rész) vonatkozásában aláírt tervezési szerződés módosítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
 
9. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt eszközbeszerzési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
 
10. napirendi pont:
Javaslat a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
11. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges növény anyag beszerzésére
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
 
12.  napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges terveztetés megindítására
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
 
13.  napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú „Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges terveztetés megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Mariann beruházási ügyintéző
 
14. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka Ingatlan Kft. által kialakított parkoló hasznosítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
15. napirendi pont:
Kérelem az Alkotmány utca forgalomcsillapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
16. napirendi pont:
Kérelem „zsákutca” jelzőtábla és közlekedési tükör kihelyezésére 
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
17. napirendi pont:
Kérelem a Parászta utca forgalomcsillapítására  
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
18. napirendi pont:
Javaslat az Ipari parkban található ingatlanok értékesítéséhez pályázati felhívás jóváhagyására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
19. napirendi pont:
Javaslat támogatási összeg kifizetéséről 
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
20. napirendi pont:
Javaslat a „Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyes régészeti szakfeladat ellátására” kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
Javaslat a szekszárdi 0320/128 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére
(185. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
 
 
Szekszárd, 2020. július 09.
 
 
                                                                                                                                 Bomba Gábor s.k.
                                                                                                                                    GVB elnök                                 
Kiadmány hiteléül:  
                                 Weisz Gábor önkormányzati referens