Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. május 26. (csütörtök) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1.       Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2021. éves beszámolójának elfogadásáról, valamint a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal történő egyesüléssel kapcsolatos alapító tulajdonosi döntések meghozataláról
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Meghívottak: Ladányi Roland és Sümegi Albin
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
2.       Javaslat Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról, valamint az egyszerűsített végelszámolás sikertelen lezárását követő döntések meghozataláról
(72. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Meghívott: Szabó Antal ügyvezető
                     Ladányi Roland ügyvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
3.       Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. évi első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(81. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
4.       Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. évi első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(82. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, KCV
 
5.       Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. év első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(84. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
6.       Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. év első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(86. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
7.       Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. év első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(85. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
8.       Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. év első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(83. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, OKSI
 
9.       Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. év első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(92. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
10.   Javaslat a Szekszárdi Közétkeztetési Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának, valamint a 2022. év első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(93. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
11.   Javaslat az KT Dinamic Nonprofit Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának és a 2022. év I. negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadására
(80. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
12.   Javaslat városi díjak, elismerések adományozására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, OKSI, KCV, SZEKÖF
 
13.   Javaslat fizetési megállapodás megkötésére a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2018; 2019; 2020; 2021. évi helyi közösségi közlekedés ellentételezésének összegére
(79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
14.   Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(76. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
15.   Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(77. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
16.   Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői 2021. évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2022. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(99. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
17.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(63. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
 
18.   Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okiratának módosítására, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában lévő KT-DINAMIC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
19.   Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. február 24. napi ülésére érkezett interpellációra adott válaszról, valamint javaslat szükség szerinti döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
20.   Beszámoló a közgyűlési és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
21.   Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tűzoltó alezredes
Véleményezésre felkérve: GVB
 
22.   Javaslat a Szekszárdi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Marcsek Sándor r. ezredes
Véleményezte: GVB
 
23.   Javaslat az önkormányzati tulajdonú Fadd 1704/1 hrsz-ú ingatlan további hasznosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Meghívott: Fülöp János Fadd Nagyközség polgármestere
 
24.   Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2021. évi teljesítményi adatairól
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Meghívott: Bíró József helyi közszolgáltatási szakértő
Véleményezésre felkérve: GVB
 
25.   Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. v.a. egyszerűsített végelszámolásának lezárására- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
26.   Javaslat a 2021. évben lezajlott belső ellenőrzésekről szóló jelentés jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
27.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF, GVB, PB, OKSI, KCV
 
28.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2022. (…..…) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF, GVB, PB, OKSI, KCV
 
29.   Javaslat a 2022. évi bizottsági keretek felosztására
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
30.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének elfogadásáról és támogatási kérelem benyújtásáról a TOP_Plusz_1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Meghívott: dr. Mérei András tanácsadó, EXANTE Kft.
Véleményezésre felkérve: GVB, PB, SZEKÖF, OKSI, KCV
 
31.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (……..) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF, GVB, PB
 
32.   Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzati adóiról, a 2021. pénzügyi év adóbevételeiről
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
33.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (……..) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
34.   Javaslat a kóbor állatok tartásával, elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
35.   Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásának jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
36.   Javaslat ingatlanrészek átminősítésére és értékesítésük jóváhagyására
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezte: GVB
 
37.   Javaslat gyermek és ifjúsági fogorvosokkal egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésére
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezte: SZEKÖF
 
38.   Javaslat a 2021. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Meghívottak: Az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjai
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF, GVB, PB, OKSI, KCV
 
39.   Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága által működtetett felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti szolgálatok 2021. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Lovrity Attiláné intézményvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
40.   Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF, GVB, PB, OKSI
 
41.   A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: OKSI
 
42.   A Városi Bölcsőde vezetője intézményvezetői megbízásának visszavonása és magasabb vezetői beosztásra vonatkozó pályázati felhívás közzététele
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
43.   Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2021. évi beszámolójának és 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Liebhauser János igazgató
Véleményezésre felkérve: KCV
 
44.   Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum teljesítmény értékelésének és 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Ódor János igazgató
Véleményezésre felkérve: KCV
 
45.   Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóhelyettesének megbízásával kapcsolatban
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Véleményezésre felkérve: KCV
 
46.   Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Meghívottak: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
                          Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető
                         Molnárné Lovász Andrea intézményvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
47.   Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2021. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF, GVB, PB, OKSI, KCV
 
48.   A köznevelési intézmények 2022/2023. nevelési évi óvodai és bölcsődei csoportjai
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
49.   Javaslat a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal kötött ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
50.   Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2021. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Faragó Zsolt társulási tanács elnöke
Előadó: Faragó Zsolt társulási tanács elnöke
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
 
51.   Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi működésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Bomba Gábor társulási tanács elnöke
Előadó: Bomba Gábor társulási tanács elnöke
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
 
52.   Beszámoló az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) működésének 2021. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Bomba Gábor társulási tanács elnöke
Előadó: Bomba Gábor társulási tanács elnöke
 
53.   Kérdések, interpellációk
 
 
Szekszárd, 2022. május 20.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester