kiscimer.jpg
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. január 31. (hétfő) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
Napirendi pont előtt: Dr. Horváth Gábor Szekszárd Megyei Jogú Városban végzett munkájának megköszönése
 
 
NAPIREND
 
 
1.       Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2021. december 02. és december 17. napi üléseire érkezett interpellációkra adott válaszokról, valamint javaslat szükség szerinti döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
2.       Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
3.       Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
4.       Javaslat a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: PB
 
5.       Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési terve 2020/2/5. és 2021/2. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
6.       Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző, OEVI-vezető
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző, OEVI-vezető
 
7.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (……) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet, valamint más kapcsolódó önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
8.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonban lévő gazdasági társaságai munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek 2021. év II. félévében igénybe vett szabadságairól szóló beszámolója
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
9.       Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
10.   Jelentős káreseményekkel kapcsolatos intézkedések szabályozása, eljárásrendje
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
11.   Javaslat fizetési megállapodás megkötésére a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2018; 2019; 2020. évi helyi közösségi közlekedés ellentételezésének összegére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
12.   Javaslat Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
13.   Javaslat álláshely létesítésére Egészségügyi Gondnokság részére ápolói munkakör betöltésére és ápolói személyes közreműködői szerződések megkötésére
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
14.   Javaslat gyermek és ifjúsági fogorvosokkal egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésére
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
15.   Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló ideiglenes begyűjtés ellátására vonatkozó megállapodás meghosszabbítása
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
16.   Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft-vel megkötött, a tőketartalék felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodás megújítására
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
Meghívott: Szabó Antal ügyvezető igazgató
 
17.   Kérdések, interpellációk
 
ZÁRT:
 
18.   Peres üggyel kapcsolatos álláspont kialakítása
(21. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
Meghívott: Hamarné dr. Szepesi Veronika ügyvéd
 
19.   Javaslat „Szekszárd Edzője 2021.” díj adományozására
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád OKSI elnök
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
20.   Javaslat „Szekszárd Sportolója 2021” díj adományozására
(5. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád OKSI elnök
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
21.   Javaslat „Szekszárd Büszkesége 2021.” kitüntető cím adományozására
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Murvai Árpád OKSI elnök
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
22.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2021. december 20.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester