szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. szeptember 14. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari park egyes ipari épületeinek bontási munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
 
2. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban videó megfigyelő rendszer kiépítési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
 
3. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében az Ipari parkban járdaépítési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Ladányi Roland projektmenedzser
 
4. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására”
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
5. napirendi pont:
Javaslat a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására 
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása c. pályázat vonatkozásában megkötött kivitelezési szerződés 2.sz. módosítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
7. napirendi pont:
Az „Ibis Trade Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés megszüntetésével kapcsolatos elszámolási igény
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok hosszú távú bérletére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlan bérletére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 8188 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
11. napirendi pont:
Észrevétel a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt strandbelépők kiosztásáról szóló pénzügyi elszámolásról
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
12. napirendi pont:
Laptop vásárlása
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
13. napirendi pont:
Diákétkeztetési Kft tagi kölcsön visszafizetési határideje módosítása
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
14. napirendi pont:
Tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnését követően hozott bizottsági és közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(290. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
15. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(280. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. szeptember 10.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens