szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. augusztus 03. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
A Vertikál Zrt. megkeresései- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(163. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetőinek 2019. évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2020. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(155. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Beszámoló az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata kapcsán megtett intézkedésekről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(164. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
4. napirendi pont:
Javaslat a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásra tekintettel külön juttatás megállapítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
 
5. napirendi pont:
Aquaplus Kft. egyeztetési javaslatával kapcsolatos döntés- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(178. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2020/1. számú (Babits Iskola) módosításának elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/5. számú módosításának elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
10. napirendi pont:
Javaslat gépjármű-beszerzés engedélyezésére
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
11. napirendi pont:
Javaslat játszótéri eszköz selejtezésére
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
12. napirendi pont:
Könyvtári szolgáltató helyekre bútorszerelés megrendelése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
13. napirendi pont:
Javaslat elektromos autótöltők üzemeltetésre való átadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
14. napirendi pont:
Javaslat TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében egyéb megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(177. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
15. napirendi pont:
Beszámoló a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésével kapcsolatos tiltakozáshoz benyújtott szempontok kivizsgálásáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
18. napirendi pont:
Javaslat a „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú számú projekt keretében” a műszaki ellenőri munkák elvégzésének beszerzésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
19. napirendi pont:
Javaslat a „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” keretében a Viziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója tárgyban benyújtott „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
20. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárdi Ipari Park EON kapacitásbővítés – hálózati csatlakozás’ kivitelezési munkáinak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
(219. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
21. napirendi pont:
Javaslat a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés „Kerékpárosbarát” Szekszárd – kerékpárút építése a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
22. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által „Kalocsa-Paks térségében tervezett új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósítása beruházás” projekthez kapcsolódó megelőző régészeti feltáráson kézi földmunka, régészeti bontómunka, terepi geodéziai feladatok ellátása, gépi humuszolást követő terepi térinformatikai feladatok ellátása (feltárási dokumentáció) elkészítése, térinformatikai alapú térképi és terepi dokumentáció digitális utófeldolgozása, leletanyag-feldolgozás (tisztítás, restaurálás) biztosítása vállalkozási keretszerződés tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
(220. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
23. napirendi pont:
Javaslat az „Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár Könyvtári Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
24. napirendi pont:
Javaslat „Az Informatikai eszközbeszerzés a Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(221. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
25. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 azonosítószámú „Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges terveztetés megindítására
(222. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
26. napirendi pont:
Javaslat a pályázati forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment feladatainak ellátására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
27. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatalára- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
28. napirendi pont:
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” elnevezésű projekt konzorciumi megállapodás módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(174. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
29. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
30. napirendi pont:
Javaslat a TKI-KEDV/6-5/2019 azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és Epreskert települések vízrendezése megnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(175. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
31. napirendi pont:
Javaslat együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyban történő megkötésére a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosító számú Szekszárd Ipari Park fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódóan- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(176. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
32. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosításra- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
33. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
34. napirendi pont:
Javaslat a Zöldfelület-karbantartó Csoport és Köztisztasági Csoport átadásával kapcsolatos koncepcióra és a feladatok ütemezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
35. napirendi pont:
Tájékoztató a köztemetők 2019-2020. évi működéséről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
36. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
 
 
Szekszárd, 2020. július 30.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens