Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására Társulás

Rövidített neve: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Levelezési címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
E-mail: postmaster@szekszard.hu
Döntéshozó szerve: Társulási Tanács
Társulási Tanács elnöke: Bomba Gábor László
Alelnökei: Filóné Ferencz Ibolya
Társulási tanács tagjai: 100 önkormányzat


Társulási megállapodás

Fenntartásában lévő gazdasági társaság:
Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (rövidített neve: Re-Kom Nonprofit Kft.)