kiscimer.jpg
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. december 17. (péntek) napján
14 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
 
NAPIREND
 
 
1.       Javaslat az önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető
 
2.       Javaslat a Szekszárdi Vasárnap című hetilap újraindításáról
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
 
3.       Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új igazgatói pályázat kiírásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
4.       GVB, OKSI javaslat az országos Futó-pályaépítési Program és az Országos Bringapark Program 2022 keretében pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető. Murvai Árpád képviselő
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető. Murvai Árpád képviselő
 
5.       OKSI javaslat a bizottsági keret emelésére
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
6.       OKSI javaslat a 2022. évi költségvetésének elő sport támogatására
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
7.       Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által bevezetett helyi adók felülvizsgálatáról
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
8.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2021. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: PB
 
9.       Javaslat az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, temető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
10.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bíró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
11.   Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. végelszámolására
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
12.   Javaslat a 2021. évi Béla király téri szilveszteri program járványügyi helyzet miatti elmaradására
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
13.   Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
14.   Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című projekthez kapcsolódó klímastratégia jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kocsis Anikó mb. osztályvezető
Meghívottak: Sági Zsolt, Molnár Ferenc
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
15.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására és Stratégiai ellenőrzési terv 2022-2025. tudomásul vételére
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
16.   Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
17.   Javaslat fizetési megállapodás megkötésére a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2018; 2019; 2020. évi helyi közösségi közlekedés ellentételezésének összegére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
18.   Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti mélygarázs további üzemeltetésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
19.   Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési terve 2020/2/5. és 2021/2. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
20.   Javaslat az 5. számú házi gyermekorvosi körzettel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
21.   Kérdések, interpellációk
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
22.   Kérelem a Szekszárd 1804/2 hrsz-ú ingatlan vételére
(141. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
23.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(148. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
24.   Javaslat szociális tűzifa ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(149. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Napirendre nem javasolt előterjesztések (írásbeli előterjesztés hiányában)
 
·      A GVB javaslata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányításával működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói 2021. évi munkájának elismerésére
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető, GVB elnök
Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető, GVB elnök
 
·      Tanácsnoki beszámoló a szociális tűzifa beszerzésének késedelmének okairól
Előterjesztő: Zaják Rita polgármesteri tanácsnok
Előadó: Zaják Rita polgármesteri tanácsnok
 
 
 
Szekszárd, 2021. december 10.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester