szekszard_.png
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. november 5. (péntek) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1.       Hozzájárulás az Alisca Terra Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződésének megkötéséhez
(87. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Antal Mihály
Előadó: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
2.       Az Ipari Parkban meghirdetett ingatlanra beérkezett pályázatok értékelése
(90. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
3.       Javaslat belterületi ingatlan vásárlására
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
4.       Javaslat a Szekszárdi Könyvelési és Elszámoltatási Korlátolt Felelősségű Társaság létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(96. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
5.       Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetője 2020. évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(77. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
6.       Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(88. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
7.       Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
Előadó: Murvai Árpád képviselő, OKSI elnök
 
8.       Javaslat az önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelőbizottságával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ács Rezső polgármester
 
9.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: KCV
 
10.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2021. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
11.   Javaslat a helyi egyéni-, mikro-, és kisvállalkozásoknak a COVID 19- járvánnyal összefüggésben, vissza nem térítendő – általános csekély összegű („de minimis”) – támogatás nyújtásához pályázati felhívás jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB, PB
 
12.   Javaslat Szekszárd településképi arculati kézikönyve módosításának elfogadására
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
13.   A településrendezési terv 2021/2. sz. részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése, véleményezési szakasz lezárása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
14.   Javaslat közterületek elnevezésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
15.   Javaslat Mészöly mellszobor elhelyezésére
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
16.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje és a Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola között létrejövő gyakorlati képzésről szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
17.   Javaslat önkormányzati tulajdonú utak csereszerződés keretében történő hasznosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
18.   A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
19.   Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
20.   Javaslat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
21.   Javaslat a Szekszárd Présház utca 24. szám alatti „Babits tanya” megmentésére vonatkozó szándéknyilatkozat támogatására
Előterjesztő: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Előadó: Csötönyi László képviselő, KCV elnök
Véleményezésre felkérve: KCV
 
22.   Javaslat alapítványok támogatására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő, SZEKÖF elnök
               Csötönyi László képviselő, KCV elnök
 
Önálló képviselői előterjesztés:
 
23.   Jelentős káreseményekkel kapcsolatos intézkedések szabályozása, eljárásrendje
Előterjesztő: Rácz Zoltán Rókus képviselő
Előadó: Rácz Zoltán Rókus képviselő
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
24.   Kérdések, Interpellációk
 
 
Szekszárd, 2021. október 29.
 
 
 
   Ács Rezső
     polgármester