szekszard_.png
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. augusztus 30. (hétfő) napján
10 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
A rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésekben szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
 
1.       Külső bizottsági tag eskütétele
Esküvevő: Gyurkovics János alpolgármester
Estütevő: Szabó Gergő Máté külső bizottsági tag
 
2.       A Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottság beszámolója (A Közgyűlés 625/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
3.       Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátásáról (A Közgyűlés 626/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
4.       Beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 627/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Faragó Zsolt képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Faragó Zsolt képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
5.       Beszámoló a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 628/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Nyerges Tibor felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Nyerges Tibor felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
6.       Beszámoló a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 629/2021. (VI.11.) határozata alapján)
(írásbeli beszámoló)- A beszámoló később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Illés Tamás képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Illés Tamás képviselő, felügyelőbizottsági elnök
              Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
7.       Beszámoló a 2021. évi Szekszárdi Őszi Fesztivál megrendezéséről
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
8.       A munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető iazgató
 
9.       Javaslat az Állami Számvevőszék „A nyilvános könyvtári ellátást végzők ellenőrzése” keretében végzett ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Meghívott: Liebhauser János igazgató
 
10.   A településrendezési eszközök 2020/2/5. sz. részleges módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
11.   A településrendezési eszközök 2020/2/5. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
12.   A településrendezési eszközök 2021/3. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
13.   Javaslat a Garay téren – a Szekszárdi Német Színház előtt – szobor elhelyezésére
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Meghívott: Imre Péter szobrász
 
14.   A településrendezési eszközök 2021/3. sz. részleges módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
15.   Bírósági ülnök lemondásának tudomásul vétele
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
16.   Javaslat közterület elnevezésére (Franz Prettl utca)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
17.   Javaslat az OBI körforgalmat és a PENNY-LIDL csomópontot összekötő út, járda közvilágítás projekt létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba vételére
(35. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
18.   Javaslat a „Citygate” lakópark építéséhez kapcsolódó beruházási megállapodás megkötésére
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
19.   Javaslat a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd című pályázat vonatkozásában a kerékpárút építési költségéhez fedezet biztosítására- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
20.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(25. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
21.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
22.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(27. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
23.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(28. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2021. augusztus 26.
 
 
 
   Ács Rezső
     polgármester