szekszard_.png
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2021. június 22-én (kedden)
10 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
NAPIREND
 
1.       Külső bizottsági tagok eskütétele
Esküvevő: Ács Rezső polgármester
Estütevők: Külső bizottsági tagok
 
2.       A Városi Uszoda Építésével Kapcsolatos Műszaki Kivitelezési Folyamatok Ellenőrzésére Létrehozott Ideiglenes Bizottság beszámolója (A Közgyűlés 625/2021. (VI.11.) határozata alapján) Amennyiben a meghívó kiküldéséig az írásos előterjesztés megérkezett
(írásbeli beszámoló)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
3.       Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátásáról (A Közgyűlés 626/2021. (VI.11.) határozata alapján) Amennyiben a meghívó kiküldéséig az írásos előterjesztés megérkezett
(írásbeli beszámoló)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
4.       Beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 627/2021. (VI.11.) határozata alapján) Amennyiben a meghívó kiküldéséig az írásos előterjesztés megérkezett
(írásbeli beszámoló)
Előterjesztő: Faragó Zsolt képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Faragó Zsolt képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
 
5.       Beszámoló a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 628/2021. (VI.11.) határozata alapján) Amennyiben a meghívó kiküldéséig az írásos előterjesztés megérkezett
(írásbeli beszámoló)
Előterjesztő: Nyerges Tibor felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Nyerges Tibor felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
6.       Beszámoló a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. átvilágításáról (A Közgyűlés 629/2021. (VI.11.) határozata alapján) Amennyiben a meghívó kiküldéséig az írásos előterjesztés megérkezett
(írásbeli beszámoló)
Előterjesztő: Illés Tamás képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Előadó: Illés Tamás képviselő, felügyelőbizottsági elnök
Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
7.       Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB; GVB
 
8.       Javaslat a 2021. évi Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésére
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB; GVB; KCV
 
9.       Polgármesteri tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott döntésekről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ács Rezső polgármester
 
10.   Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal új szervezeti működéséből eredő költségvetési megtakarításról a 2021. költségvetésben
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
11.   Tájékoztatás a 2021. évi költségvetést terhelő, a képviselők vagy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai véleményének kikérése nélkül vagy a többségi véleménnyel ellentétesen kötött szállítói és megbízási szerződésekről értékhatártól függetlenül, és azok anyagi vonzatairól
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
12.   Tájékoztatás a folyamatban lévő és indítani kívánt beszerzési eljárásokról, azok ütemezéséről
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
13.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB; GVB; OKSI; KCV; SZEKÖF
 
14.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2021. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB; GVB; OKSI; KCV; SZEKÖF
 
15.   Javaslat a polgármester 2020. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ács Rezső polgármester
 
16.   Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2020. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Faragó Zsolt társulási tanács elnök
Előadó: Faragó Zsolt társulási tanács elnök
 
17.   Beszámoló Szekszárd és Szedres (Szekszárd-Szedres-Medina) Óvodafenntartó Társulás 2020. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Zaják Rita társulási tanács elnök
Előadó: Zaják Rita társulási tanács elnök
 
18.   Javaslat az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) működésének 2020. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Bomba Gábor társulási tanács elnök
Előadó: Bomba Gábor társulási tanács elnök
 
19.   Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2020. évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Bomba Gábor társulási tanács elnök
Előadó: Bomba Gábor társulási tanács elnök
 
20.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ács Rezső polgármester
 
21.   Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlása, valamint annak földhivatali nyilvántartásból való törlése tekintetében
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
22.   Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
ZÁRT ÜLÉS: 
23.   Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára
(18. számú előterjesztés)- Később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
 
24.   Városi díjak, elismerések adományozása
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ács Rezső polgármester
Véleményezésre felkérve: PB; GVB; OKSI; KCV; SZEKÖF
 
Képviselői indítványok: (amennyiben a meghívó kiküldéséig az írásos előterjesztés beérkezett)
 
 • SZMSZ módosítás
  (írásbeli előterjesztés)- Később kerül kiküldésre
  Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
  Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető
 • Határozatok visszavonása, hatályon kívül helyezése
  (írásbeli előterjesztés)- Később kerül kiküldésre
  Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
  Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető
 • Szekszárdi Vasárnappal kapcsolatos döntéshozatal
  (írásbeli előterjesztés)- Később kerül kiküldésre
  Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
  Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető
 • A zöldfelület karbantartással kapcsolatos döntéshozatal
  (írásbeli előterjesztés)- Később kerül kiküldésre
  Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
  Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető
 • Egyéb határidős döntéshozatal
  (írásbeli előterjesztés)- Később kerül kiküldésre
  Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
  Előadó: Bomba Gábor frakcióvezető
 
Napirendre nem javasolt indítványok:
 
 • A településrendezési eszközök 2021/3. sz. módosítása- Az 568/2021. (VI.9.) határozat az előterjesztést érdemben elbírálta
 •  Az óvodák 2021/2022. nevelési évi csoportja- Az 572/2021. (VI.9.) határozat az előterjesztést érdemben elbírálta
 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2021. (….) önkormányzati rendelete a veszélyhelyzetben hozott egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről (tervezet)- A 16/2021. (VI.9). önkormányzattal rendelettel a hatályon kívül helyezés megtörtént
 • Javaslat a Szekszárdi Gitár Egyesület kérelmének támogatására- Az érdemi elbírásra a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság felkérése
 •  A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének támogatási kérelme- Az érdemi elbírásra a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság felkérése
 • Javaslat „TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 azonosító számú, „Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” elnevezésű projekt tárgyában konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására- Az 573/2021. (VI.9.) határozat az előterjesztést érdemben elbírálta
 • Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában a pályázati mérföldkövek módosítására- Az 574/2021. (VI.9.) határozat az előterjesztést érdemben elbírálta
 •  Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében támogatási szerződésmódosítására, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás megszüntetésére- Az 575/2021. (VI.9.) határozat az előterjesztést érdemben elbírálta
 
 
Szekszárd, 2021. június 21.
 
 
 
   Ács Rezső
    polgármester