szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 24. napján (csütörtökön) 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
N A P I R E N D
 
NYILVÁNOS ÜLÉS
 
1.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 190
TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról (tervezet)
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
2.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 191
TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
ELŐTERJESZTŐ: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
3.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192
TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
ELŐTERJESZTŐ: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
4.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196
TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
ELŐTERJESZTŐ: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
5.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201
TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
ELŐTERJESZTŐ: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
6.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 188
TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tájékoztatójának elfogadására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
MEGHÍVOTT: Kiefaber Gábor tű. alezredes kirendeltségvezető
 
7.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200
TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
MEGHÍVOTT: Ladányi Roland ügyvezető igazgató-helyettes, ifj. Kovács György SZRNÖ elnök
 
8.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 189
TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
9.      ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 202
TÁRGY: Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
10.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203
TÁRGY: Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
11.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 204
TÁRGY: Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület között kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
12.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 197
TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodásának módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
13.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 198
TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási megállapodás módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
14.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 186
TÁRGY: Javaslat önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanrészek átminősítésére és értékesítésének jóváhagyására
ELŐTERJESZTŐ: Rozinka Attila igazgatóságvezető
ELŐADÓ: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
15.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195
TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásra
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
16.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199
TÁRGY: Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések rendezéséről
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
17.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 205
TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
18.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 206
TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére
ELŐTERJESZTŐ: Bomba Gábor frakcióvezető
ELŐADÓ: Bomba Gábor frakcióvezető
 
19.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 207
TÁRGY: A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
ELŐTERJESZTŐ: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
20.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208
TÁRGY: Szerződés jóváhagyása a veszélyhelyzet alatt kötött szerződések átfogó jogi-gazdasági vizsgálata tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: dr. Göttlinger István aljegyző
ELŐADÓ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
21.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 209
TÁRGY: A 2020. évi költségvetés módosítása
ELŐTERJESZTŐ: Bomba Gábor GVB elnök
 
 
22.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 210
TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére
ELŐTERJESZTŐ: dr. Göttlinger István aljegyző
 
 
23.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 211
TÁRGY: Szándéknyilatkozat a Mészöly-centenáriummal kapcsolatban
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
 
 
24.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 213
TÁRGY: Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
 
 
25.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 214
TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
MEGHÍVOTT: Gerzsei Péter Tankerületi Igazgató
 
 
26.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215
TÁRGY: A településrendezési eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának megindítása
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
 
 
27.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 216
TÁRGY: Állásfoglalás kérés a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. átvilágítása tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
 
28.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 217
TÁRGY: Murvai Árpád önálló indítványa
ELŐTERJESZTŐ: Murvai Árpád képviselő
SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS
 
ZÁRT ÜLÉS
 
29.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187
TÁRGY: Önkormányzati ingatlan értékesítésére meghirdetett pályázat elbírálása
ELŐTERJESZTŐ: Rozinka Attila igazgatóságvezető
ELŐADÓ: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
30.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193
TÁRGY: Javaslatok „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
31.  ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194
TÁRGY: Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
ELŐTERJESZTŐ: Zaják Rita SZEKÖF elnök
ELŐADÓ: Zaják Rita SZEKÖF elnök
 
Ú J   N A P I R E N D I   J A V A S L A T
 
NYILVÁNOS ÜLÉS
 
 
 • ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 221
  TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltak végrehajtásáról
  ELŐTERJESZTŐ: Illés Tamás képviselő, KCV elnökhelyettes
  ELŐADÓ: Illés Tamás képviselő, KCV elnökhelyettes
 
 • ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 222
  TÁRGY: A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltak végrehajtása
  ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
  ELŐADÓ: Ács Rezső polgármester
 
ZÁRT ÜLÉS
 
 • ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 218
  TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
  ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
  ELŐADÓ: Malomsoki Krisztián Milán ügyvezető igazgató
 
 • ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219
  TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
  ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
  ELŐADÓ: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
 
 • ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 220
  TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
  ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső polgármester
  ELŐADÓ: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 17.
 
Ács Rezső
polgármester