szekszard_.png
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2020. augusztus 6. napján (csütörtökön) 9:00 órakor,
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó
rendkívüli ülésére
 
N A P I R E N D
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Smolek Erika kodifikátor
 
2.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
 
3.      Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet módosítása, és az 5. számú gyermekorvosi körzet orvosával, valamint a 2. számú ifjúsági fogorvosi körzet orvosával kötött szerződés módosítása (tervezet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász, Smolek Erika kodifikátor
 
4.      Beszámoló a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésével kapcsolatos tiltakozáshoz benyújtott szempontok kivizsgálásáról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
5.      A közművelődési intézmények vezetőinek jogviszonyváltásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
6.      Javaslat a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet közalkalmazott háziorvos felmondásának elfogadására, új háziorvossal előszerződés megkötésére
(173. számú írásbeli előterjesztés) - AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
7.      Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
8.      Javaslat a Zöldfelület-karbantartó Csoport és Köztisztasági Csoport átadásával kapcsolatos koncepcióra és a feladatok ütemezésére
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Rozinka Attila igazgatóságvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető, Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, dr. Bodor Adrienn osztályvezető, Czinege Richárd gondnokságvezető
 
9.      Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósításhoz szükséges támogatás biztosítására vonatkozó támogatási igény benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
10.  A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
11.  Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, dr. Kovács Elvira jogász
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
12.  Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2020/1. számú (Babits Iskola) módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
13.  Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/5. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
14.  Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 
15.  Előterjesztés a helyi tömegközlekedésről
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter frakcióvezető
Előkészítésért felelős: Máté Péter frakcióvezető
 
16.  Javaslat a pályázati forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment feladatainak ellátására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető
 
17.  Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető
 
18.  TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” elnevezésű projekt konzorciumi megállapodás módosítása
(174. számú írásbeli előterjesztés) - AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balogh Adrien pályázati referens
 
19.  Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens
 
20.  Javaslat a TKI-KEDV/6-5/2019 azonosító számú Szekszárd Megyei Jogú Város – Béke telep és Epreskert települések vízrendezése megnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezésére
(175. számú írásbeli előterjesztés) - AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető
 
21.  Javaslat együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyban történő megkötésére a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosító számú Szekszárd Ipari Park fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódóan
(176. számú írásbeli előterjesztés) - AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztés: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető
 
22.  Javaslat TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében egyéb megállapodás megkötésére
(177. számú írásbeli előterjesztés) - AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Jogi Osztály
 
23.  Tájékoztató a köztemetők 2019-2020. évi működéséről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezető, Katz Zoltánné Meszlényi M. Erika főkertész
Meghívott: Nyakas Gábor Panteon Kft. ügyvezető
 
24.  Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosításra
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
25.  Javaslat elektromos autótöltők üzemeltetésre való átadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bérces János energetikus, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
ZÁRT ÜLÉS
 
26.  A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői (intézményvezető) megbízására beérkezett pályázat véleményezése
(168. számú írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Pályázó
 
27.  Javaslat a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásra tekintettel külön juttatás megállapítására
(150. számú írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
28.  Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetőinek 2019. évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2020. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(155. számú írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, dr. Kovács Elvira jogász
 
29.  A Vertikál Zrt. megkeresései
(163. számú írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető, Szabó Antal ügyvezető
Meghívott: Szabó Antal ügyvezető igazgató
 
30.  Beszámoló az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata kapcsán megtett intézkedésekről
(164. számú írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató, Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
31.  Az Aquaplus Kft. egyeztetési javaslatával kapcsolatos döntés
(178. számú írásbeli előterjesztés_AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
32.  Kérelem önkormányzati bérlakás igénylésének vonatkozásában
(179. számú írásbeli előterjesztés_AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor önkormányzati referens
 
 
 
Szekszárd, 2020. július 30.
 
Ács Rezső
polgármester