M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
2017. május 18-án (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében 
(Szekszárd, Béla király tér 1.) 
tartandó rendes üléséreNAPIREND

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.2.)  önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. sz. előterjesztés)   (melléklet)    (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. sz. előterjesztés)   (melléklet)    (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. sz. előterjesztés)   (melléklet)      (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

4. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(131. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)   (melléklet4)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint közös önkormányzati hivatal - 2016. évi működésének pénzügyi elszámolása
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző    

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

8. Beszámoló a 2016. évi adóbevételek alakulásáról
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

9. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadására
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető,
Rimai Rudolfné intézményvezető,
Horváth Erika intézményvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető

12. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető

13. Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(145. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. A „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése- Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szekszárd” számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról tájékoztatás
(152. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

15. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének elfogadására
(146. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Meghívott: Ódor János igazgató

16. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való részvételre
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.  Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton való részvételre
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey lakótelep 25. szám alatt” című pályázaton való részvételre
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat benyújtása
(149. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános Iskolában futballpálya létesítésére
(158. sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(144. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

24. Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.  Külföldi meghívás
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

29. Kérdések, interpellációk


Zárt ülés: 


30.  A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

31. A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

32. A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(120. sz. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

33. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

34. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

35. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

36. Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

37. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Beke Tiborné könyvvizsgáló

38. A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

39. A Szekszárdi Ipari Park Kft 2016. évi mérlegbeszámolója
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

40. A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

41. A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

42. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2017. május 11.

 

Ács Rezső
polgármester