M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. október 27-én (csütörtökön) 10 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó rendes ülésére
 

 

NAPIREND 


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(317. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(315. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(314. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező     költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására 
(289. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(306. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
(305. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a HM rendelkezési jogával érintett személygépkocsi-tárolók bérlőkijelölési jogának megszüntetésével kapcsolatos megállapodások megkötéséhez
(304. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9. Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése című pályázat tervezési feladatainak ellátására
(307. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött konzorciumi megállapodás módosítására
(311. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat az „ Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása ”című pályázat benyújtására
(319. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(308. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(316. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása
(300. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása
(301. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

17. Az Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(302. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III. negyedév)
(309. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester  

19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(310. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Kérdések, interpellációk
- Szabó Balázs képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz


ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE: 

21. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(299. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök

22. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(298. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hitelkiváltásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
(303. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2016. október 11.

Ács Rezső
polgármester