M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) tartandó ülésére

 


NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(129. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(128. sz. előterjesztés) (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól I. forduló (tervezet)
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2014. évi tevékenységéről
(121. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

9. A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás 1. számú módosítása
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

10. Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(126. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól 
(116. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára
(137. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

17. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(144. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(122. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése 
(Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma és Általános Iskola - kollégium)
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet – Liszt Ferenc Zeneiskola)
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21. Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

23. Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

24. Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

25. Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26. Javaslat óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés megkötésére a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
(133. sz. előterjesztés)   (melléklet1)  (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015.évi munkatervének elfogadására
(135. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

28. Javaslat az egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására
(145. sz. előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési Szabályzata jóváhagyására
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30. A Kosárlabda Sport Club eredményjelző-, és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó szerződés módosítása
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31. Javaslat a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú „A komplex egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat megvalósítása kapcsán felmerülő járulékos költségek tisztázására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

32. Javaslat a volt kényszervágóhíd hasznosítására
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

34. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre
(150. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

35. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósulásáról
(tajekoztato1)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

36. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

37. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő interpellációi Ács Rezső polgármesterhez
(interpellacio1,   interpellacio2)

Válaszok az interpellációkra: 2015. május 28. 
interpellációra válasz - energetika,         interpellációra válasz - közzététel

 

ZÁRT ÜLÉS:

38. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

39. Baranyainé dr. Bóvári Klára felmentési kérelme a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása alól
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

40. Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 


Szekszárd, 2015. május 21.

 

Ács Rezső 
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

ZÁRT ÜLÉS

Javaslat bérleti szerződés létesítésére
(151. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester