M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 1-jén (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1.) Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(301. számú előterjesztés)    melléklet
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(303. számú előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)  (mellékletek)  (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012-2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)
(302. számú előterjesztés)   Mellékletek:  Normatíva   Áthúzódó   Mérleg  (melléklet:  1  2  3)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011.(….) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2000. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 19/2001. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 41/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati Építészet-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007. (IV.11.) szekszárdi ör. rendelet módosításáról
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Javaslat a Gemenc Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(294. sz. előterjesztés)  Mellékletek:  2. melléklet   3. melléklet   4. melléklet munkanapi   4. melléklet hétvégi
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11.) Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(284. számú előterjesztés)   melléklet
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12.) A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13.) Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
(292. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

14.) Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltató Kft. alapító okiratának jóváhagyása
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára
(290. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17.) Javaslat a településrendezési terv módosítási programjának kiegészítésére
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18.) Javaslat a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Clubbal kötendő ingatlanhasználati szerződés jóváhagyására
(286. sz. előterjesztés)   melléklet
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) A Mentálhigiénés Műhellyel kötött ellátási szerződés meghosszabbítása
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

20.) Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal kötött ellátási szerződés meghosszabbítására
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

21.) Kuratóriumi tag delegálása az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumába
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

22.) Tulajdonosi hozzájárulás a Vagyonkezelő Kft. részére a 1794/4 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséhez
(304. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

23.) Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24.) Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI TÁMOP-3.2.2. pályázatához szükséges álláshelyek biztosítására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

26.) Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetéről Szekszárd Megyei Jogú Városban

27.) Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS

28.) Javaslat készfizető kezességvállalás jóváhagyására 
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

29.) Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök

30.) Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester


Szekszárd, 2011. november 25.

 

Horváth István
polgármester

 

További napirendi pont javaslat:

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
(305. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(306. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester